Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
В един от опитите си Гp. Мендел кръстосал грах с жълти и гладки семена с грах със
зелени и набръчкани семена. Както и очаквал, в първото поколение F1 се проявили
доминантните белези и всичките семена били с жълт цвят и гладка повърхност. Мендел
оставил растенията, израснали от тези семена, да се самоопрашват и получил второ
поколение, чиито семена внимателно изследвал. Сред тях наред със семената с белезите
на изходните родителски форми се появили и семена, при които наблюдаваните белези
били комбинирани по друг начин Всички семена от F2 Мендел разпределил в 4 групи:
жълти и гладки, жълти и набръчкани, зелени и гладки и зелени и набръчкани.
Количественото отношение между тях било 9:3:3:1.
За да обясни получените резултати, Мендел приел, че белезите цвят и повърхност на
семената се определят от различии двойки наследствени фактори (алелни двойки гени).
В зрелите полови клетки — гаметите, винаги попа-да само по един алел от всяка
двойка, като в гаметите на индивидите от F1 алелите от двата гена се разпределят
независимо един от друг.
Ако се приеме, че доминантният алел (А) определя жълтия цвят на семената, а
рецесивният (а) — зеления, и доминантният алел (В) — гладката им повърхност, а
рецесивният (Ь) — набръчканата, то този опит и получените резултати могат да се
изразят схематично по начина, показан на фигура 1.4.
В хоризонтален и вертикален ред се означават алелите на гените в различните мъжки и
женски гамета, които образуват индивидите от F1 В отделните квадратчета се
означават генотиповете на хибридите от F2 получени при сливането на конкретните
женски и мъжки гамети. Този начин на представяне на комбинациите от генотипове,
които се получават в F2 e предложен от Р. Пънет и затова се нарича решетка на Пънет.
Във всички растения, където присъстват доминантните алели, независимо дали са в
хомозиготни или в хетерозиготни съчетания, семената са с жълт цвят и гладка
повърхност. Там, където липсва доминантен алел за повърхност, семената са синьо
жълти, но набръчкани. Когато липсва доминантен алел за цвят, семената са зелени и
гладки, а в случаите, когато липсват доминанта и алели и на двата гена (индивидите са
хомозиготни по рецесивните алели и на двете двойки гени), семената са зелени и
набръчкани.
Ако се разгледа внимателно решетката на Пънет от фиг. 1.4., може да се установи
следното:
1.В F1 всичките индивида са с жълти и гладки семена и са дихетерозиготни
(хетерозиготни и по двата гена).
2. В F2 1/16 от индивидите са хомозиготни по доминантните алели и на двата гена и
1/16 са хомозиготни по рецесивните им алели.
3. Белегът повърхност на семето се разпределя независимо от белега цвят и обратно.
4. Количественото отношение между различните типове семена в F2 е резултат от
независимото разпределяне на алелите на гените за цвят и за повърхност в гаметите на
хибридите от F1 и следващото независимо комбиниране на гаметите. Количественото
отношение на разпадане на белезите в F2 при дихибридното кръстосване е резултат от
произведението между отношенията на разпадане на двата белега поотделно (3:1) х
(3:1) = 9:3:3:1.
Изводите, които Мендел прави от резултатите, получени при моно- и дихибридното
кръстосване, днес са известни като закони на Мендел. По-късно те са потвърдени и в
опита с три- и полихибридно кръстосване и от други изследователи. Днес може да
бъдат формулирани така:
Първи закон (закон за доминираието). В резултат от кръстосването на индивиди, които
се различават помежду си по една или по няколко алтернативни двойки белези, в F1 се
получава еднообразно потомство. То проявява само по един от всяка двойка белези —
доминантния.
Втори закон (закон за разпадането). В F2 се проявяват и рецесивните белези. Настъпва
разпадане на белезите в отношение 3:1 за всяка двойка белези.
Трети закон (закон за независимого комбиниране). Белезиге, определящо от алели на
различни гени, се унаследяват независимо един от друг и се комбинират във всички
възможни съчетания.
Както сами ще се убедите по-късно, този закон не е валиден във всички случаи.
За да обясни своите извода, Мендел допуска, че зрелите гамета носят само по един алел
от всяка двойка. Тази идея е наречена хинотеза за чистотата на генитите.
Анализиращото кръстосване.
Генотиповете на хибридните от F2 не са еднакви. Когато са проявени един или няколко
рецесивни белега, със сигурност може да се твърди, че изследваните индивиди са
хомозиготни по рецесивните алели на съответните гени. Тогава в потомството им,
получено чрез самоопрашване или чрез взаимно кръстосване, винаги ще се проявяват
само рецесивните белези.
Когато обаче в никой хибриден индивид са проявени доминантните белези, не е
известно дали той е хетерозиготен или хомозиготен по доминантните алели на
съответните гени. Определянето на генотипа на тези индивиди може да стане
единствено по опитен път.
Ако това са самоопрашващи се растения, те се оставят да се самоопрашат и се следи
фено-типът на полученото потомство по отношение на интересуващия ни белег. Ако
потомството е еднородно, анализираният индивид е хомозиготен по доминантните
алели на съответния ген. Хомозиготно е и самото потомство. В случай че потомството
на изследвания индивид е разнородно, т. е. при него става разпадане на белезите,
анализираният индивид е хетерозиготен.
По-сложно е определянето на генотипа, когато това са растения, които не могат да се
самоопрашват, а също и при всички животни. Тогава се прилага т. нар. анализиращо
кръстосване.
Това е кръстосване на хибриден индивид с проявен доминантен белег от което и да е
поколение с неговия рецесивен родител или с друг индивид с проявен рецесивен белег.
Ако анализираният индивид е хомозиготен по доминантния белег, в поколението,
получено от анализиращото кръстосване, няма да има разпадане на белезите, защото то
ще е хетерозиготно. Ако анализираният индивид е хетерозиготен, в поколението,
получено от анализиращото кръстосване (Fb), ще става разпадане на изследвания белег
в отношение 1:1, защото половината от по-лучените индивида ще са хете-розиготни, а
останалата половина — хомозиготни по рецесивните алели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 яну 2020 в 08:25 потребител
06 окт 2019 в 12:02 в момента не учи на 42 години
28 сеп 2019 в 16:30 в момента не учи на 42 години
15 апр 2019 в 22:50 ученик на 19 години от ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", випуск 2019
11 апр 2019 в 18:19 ученик на 20 години от София - Професионална гимназия по машиностроене, випуск 2019
30 май 2017 в 15:45 студентка на 30 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Биология и химия, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
БИОЛОГИЯ (Монохибридно кръстосване)
добавена от syndrata 24.11.2014
0
36
Подобни материали
 

Еволюция на живота

01 май 2007
·
528
·
5
·
1,211
·
95

Произход, създаване и развитие на живота от биологична гледна точка.
 

Грегор Мендел и неговият принос за развитието на генетичната наука

05 яну 2008
·
121
·
3
·
298
·
70
·

Грегор Мендел се оказа прав.Той обаче не е кандидат за суперзвезда в научните среди по никакви стандарти.Роден във фермерско семейство на територията на днешната Чешка република,той завършва с отличие селското училище и на 21 години постъпва в манастира.
 

Произход на човека

09 дек 2007
·
651
·
2
·
237
·
344
·
1

Преди 150 години след като британският естествоизпитател Чарлс Дарвин развива Теорията за еволюцията, все още битуват множество погрешни хипотези за произхода на човека.
 

Клетъчна биология

21 мар 2007
·
428
·
2
·
419
·
95
·
2

Началото на клетъчната биология е поставено от Робърт Хук, който за пръв път наблюдава под микроскоп клетки от корк.
 

Закони на Мендел за монохибридното крастосване

11 май 2009
·
60
·
4
·
1,062
·
66

Генетиката е млада наука.За нейна рождена дата се приема 1900 г., когато трима ботаници Хуго де Фриз ( Холандия ), Карл Кореж ( Германия ), Ерих фон Чермак( Австрия )установяват, че белезите в потомството се предават...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Ензими
тематичен тест по Биология за Студенти
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
16
2
1
2 мин
15.08.2019
Биосфера
междинен тест по Биология за Ученици от 10 клас
Учебен тест по биология и здравно образование за Х клас по новата учебна програма. Предназначен за ученици от гимназиален етап на обучение. Тестът е използван в професионална техническа гимназия в IX клас по старата учебна програма. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
3
1
1 мин
21.11.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел

Материал № 1799, от 27 мар 2006
Свален: 1,216 пъти
Прегледан: 212 пъти
Предмет: Биология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 563
Брой символи: 4,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
2

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години
19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения