Големина на текста:
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА
Тази тема има за цел да ви запознае с:
Същността на производствената програма
Значението, мястото и ролята на производствената програма в
комплексния фирмен план
Връзката между производствената програма и маркетинговия план на
компанията
Итерациите, които сe осъществяват в процеса на съгласуване на
маркетинговите и производствени продажби
Същността и начина на използване на „АБС-анализа"
Обосновката на производствената програма с производствени
мощности, материални ресурси и работна сила.
Производствената програма покачва вида, количеството и стойността на
продуктите, които ще се произвеждат през определен период от време.
Тя с основен раздел и заема основно място в комплексния фирмен план.
Това значение на производствената програма се обяснява е две причини: от
една страна производствената програма отразява потребностите от
продукция, определени в резултат на маркетингови проучвания; и от друга
страна производствената програма отразява тези потребности от продукция с
възможностите на фирмата, детерминирали от обема на разполагаемите
ресурси и степента на тяхното използване.
Необходимо с да се отбележи, че потребностите и възможностите като
предпоставки за развитие на производството нямат еднакво значение при
перспективното и при текущото планиране. При перспективното планиране
водеща роля имат потребностите, тъй като продължителността на плановия
период позволява да се правят съществени изменения по отношение на
производствените ресурси. Възможностите за увеличаване на ресурсите са
различни - рационално разпределение и преразпределение; усъвършенстване
на производствената и продуктова структура; внедряване на нови технически
и технологични постижения и т. н. При текущото планиране определящи са
ресурсите. Малкият времеви хоризонт (като правило една година) ограничава
степента на гъвкавост и маневреност. Компанията с поставена пред свършени
факти по отношение на производствени мощности, налични суровини и
материали, работна сила и т. н.
Предпоставка за разработване на производствената програма са
резултатите от маркетинговите проучвания, определящи какво, колко и на
каква цена трябва да бъде реализирано.
При определяне обхвата на програмата обикновено интересите на
производството и пласмента (в по-широк аспект на всички маркетингови
елементи) са различни. Маркетинговите специалисти желаят широкообхватна
производствена програма, която увеличава шансовете за нарастване на
фирмените продажби и намалява, свързаните с реализацията рискове.
Обратно, производственият мениджър се стреми продуктовото разнообразие
да бъде малко, за да постигне предимства при производства на големите
серии продукция. Ограничаване на производството се налага и когато,
предлаганите от маркетинга продуктови групи и количества поотделно или
общо надвишават производствените мощности. За да се постигне
съвместимост между маркетинга и производството по отношение на обема и
структурата на прогнозните продажби се правят редица итерации, като се
използват различни методи. Сравнително лесен и достъпен за приложение
метод за оптимизиране на производствсната програма е така наречения „АБС
-анализ" Според него, значимите елементи във всяка една група нормално
представляват относително малък дял от общия брой елементи в групата.
Като мярка за значимост на елементите в дадена организация се използват:
приходи от продажба
принос (разлика между продажната цена на даден продукт и
променливите разходи на този продукт или като разлика между обема
на продажбите и променливите разходи като цяло)
Пр = Ц - ПР, където
Пр е принос;
Ц - продажната цена на i -я продукт
ПР - променливите разходи на i-я продукт
Този показател характеризира приноса на отделните продукти за печалба
Това е така, защото постоянните разходи не оказват влияние върхиу ефекта от
промяна на продажбите Производството на един продукт е изгодно, ако носи
печалба или поема част от постоянните разходи. Продукт с принос с изгодно
да се спре от производство само в случай, че освободеният производствен
капацитет се използва са производство на друг продукт с по-голям принос.
Не е изключено да се окаже, че малко на брой позиции от производствената
номенклатура осигуряват голяма част от продажбите и печалбите на
компанията. Възможно е някои продукти, които осигуряват голяма част от
продажбите да имат малка печалба или дори да са губещи, докато други
продукти да осигуряват голяма печалба, но техните постъпления от
продажбите да са малки.
За да се проведе „АБС-анализа" фирмените продукти се подреждат по
намаляващи годишни приходи от продажби или по намаляващ принос. След
това продуктите се разпределят в три групи: „А" • елементи с голямо
значение; „Б" - със средно значение и „С" с малко значение. Групирането на
продуктите е твърде условно и подлежи на допълнителен анализ и
усъвършенстване в резултат на придобития опит.
На изключване от продуктовата листа подлежат изделията, които попадат в
група „С" и по приходи и по принос, но с необходим допълнителен анализ -
възможно е тези позиции да не са достигнали още етапа на зрялост
(насищане) от своя жизнен цикъл, за да имат престижно значение или да са
свързани по някакъв начин с продажбите на някакъв друг продукт с голямо
значение.
Стабилно в листата остават по-малко на брой продукти с голям дял в
продажбите и в приноса. Що се отнася до продукти с голям дял в приноса и
малък дял в продажбите, допълнително следва да се анализират възможности
за увеличаване на продажбите. При продукти с голям дял в продажбите и
малък дял в приноса допълнително следва да се оценяват възможностите за
намаляване на разходите.
За извършване на анализи се използва информация от маркетингови
проучвания и предварителните оценки за приходите, разходите и печалбата,
свързани с определянето на оптимален размер на производството по видове
продукти.
Друг важен проблем на производствсната програма е осигуряването на
равномерно нарастване на продукцията на компанията по години на плановия
период. За целта се изчислява верижен индекс (продукцията за всяка година
се изчислява на база предходната) на измененията на продукцията, въз основа
на който се оценява и ежегодния темп на нарастване на продукцията. С
решаването на този проблем с свързано както осигуряването на равномерно
увеличаване на пригодите и печалбата, така и по-равномерно осигуряване на
необходимите ресурси. В тази връзка може да възникне потребност от
добавяне или снемане на продукти от производствената програма.
Добавянето на продукти се основава на маркетинга и иновациите, а
снемането на продукти - на основата на вече изяснения анализ на
продуктовата структура.
Трети важен проблем, свързан с разработването на производствената
програма с обосноваването на производството с необходимите ресурси -
мощности, материални ресурси, работена сила, финансови средства. В
краткосрочен план решаващо значение има обвързването на програмата с
производствени мощности, тъй като създаването на нови мощности изисква
освен средства и време за тяхното изграждане и усвояване. Поради тази

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
venni_19 написа на 13 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
харесва ми
 
Подобни материали
 

Анализ на дейността на фирма

16 мар 2008
·
481
·
16
·
2,314
·
194
·
1
·
1

Възложена ми е задача да направя изследване на състоянието и тенденциите в развитието на избрана от мен компания. Като експерт по прогнозиране и планиране е необходимо...
 

Планиране на производството във фирмата. Производствена програма и производствен капацитет

29 ное 2008
·
320
·
2
·
484
·
230
·
1

Планирането на всяка човешка дейност е основа на ефективното управление. То е съвкупност от интелектуални операции, чрез които се определят цели и ресурси за тяхното достигане.
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Повишаване на производителността на труда


Повишаването на производителността на труда остава винаги главната стратегическа задача за развитието на всяка страна. Тя предопределя бъдещето на националното стопанство, развитието на бизнеса като цяло, неговата конкурентоспособност и финансови...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
7 мин
20.08.2020
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Производствена програма

Материал № 177096, от 17 сеп 2008
Свален: 133 пъти
Прегледан: 52 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,122
Брой символи: 7,621

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производствена програма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения