Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” гр. ВАРНА
УНК “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”
специалност “ПСИХОЛОГИЯ”
Р Е Ф Е Р А Т
дисциплина: ЕТИКА
на тема: Динамизмът на доброто и злото
изработил: проверил:
Тодорка Янкова Янкова /доц. Бойчев/
Факултетен № 02152046
Легенда разказва, че от молитвата на бога на времето се ражда Доброто (Ормуз), а
от разкаянието му се ражда Злото (Ариман) – братя близнаци.
Разтревожен, той прави всичко възможно пръв от утробата му да излезе Ормуз, за да
следи брат си Ариман и да го възпира, ако той реши да създава проблеми във Вселената. Но
тъй като Злото е хитро и способно на всичко, то изблъсква Ормуз в часа на раждането и
Ариман пръв вижда светлината на звездите.
Огорчен, богът на времето решава да даде съюзници на Ормуз: така се появява човешкият
род, който ще се бори на негова страна, за да успее той да покори Ариман и да му попречи да
завладее света.
В персийската легенда човешкия род възниква като съюзник на Доброто и според
традицията накрая ще победи. Векове по-късно обаче се появява друга история за
Разделението, като този път версията е противоположна: човекът е инструмен на злото.
Всички ние знаем за мъжът и жената в Райската градина които се наслаждавали на всички
възможни удоволствия. На които им е била поставена една-единствена забрана – никога да не
узнаят какво означават Доброто и Злото.
Но един прекрасен ден се появява змията и ги уверява, че това познание е по-важно от
самия Рай и че трябва да го придобият. Жената отказва, споменавайки, че Бог ги е заплашил
със смърт, но змията твърди, че нищо подобно няма да им се случи: тъкмо обратното, в деня,
в който познаят Доброто и Злото, ще станат богоравни.
Убедена в това, Ева отхапва от забранения плод, като дава и на Адам. И от този миг
изначалното равновесие в Рая е разрушено, и двамата са изгонени оттам и прокълнати.
Така или иначе, още с появата си човешкия род е осъден да се колебае между вечното
Разделение на две противоположности. И днес ние изпитвеме същите съмнения като нашите
прародители.
Да започнем с въпроса: може ли да открием във вселената доброто и злото?
Положителния отговор би бил оправдан, ако вселената изцяло би имала някакви
предварително установени цели.Тогава всичко онова, което е съдействало на тези цели, би
било добро, а всичко, което е противодействало, би било зло.
• “Вселената не се стреми към съвършенство, точно така, както и към несъвършенство. Тя се
явява причина за самата себе си, нейното движение, изменение са подчинени не на цели, а
само на определени закони. И тези закони са нейни собствени закони, а не външни
предписания. Но щом вселената няма цел, няма добро и зло в космически мащаб.”
Ако цялата вселена не подлежи на морална оценка, то и отделните природни явления не
могат да бъдат признати за добри или лоши. Но това не значи, че изобщо е невъзможно да се
оценяват природните явления. Към тях трябва да се подходи от гледна точка на други
понятия. Ние имаме правото да наречем положително оцененото природно явление благо, а
отрицателно оцененото – природно или както понякога се изразяват, физическото „зло”.
2
Доброто е това, което е допустимо, нравствено в поведението, а зло – онова което е
недупостимо и безнравствено. Представите за добро и зло не са вечни. Те са различни у
различните класи и се менят от народ на народ, от епоха на епоха, като често си
противоречат. Все пак някой мислят, доброто не е зло и злото не е добро.
Има различни възгледи за допустимо и недопустимо поведение. Но какво да се прави, към
кой от тях да се придържаме? Има ли вярна представа за доброто и злото? Тези проблеми не
са толкова прости, за да можем небрежно да махнем с ръка, позовавайки се на това, че всеки
има има някаква представа за доброто и злото.
Религиозната трактовка на доброто и злото е антисоциална, тя противоречи на човешката
същност. Първо, тя се основава върху отказването да се служи за благото на обществото и
благото на хората. Вместо да наблегне на способностите на хората да преобразуват живота на
по-висши начала, тя призовава към умъртвяване на волевото, творческото, активното начало
у хората, лишава ги от интерес към земните работи.
Второ, религиозното схващане за доброто и злото е догматично, тъй като предписва
неизменни, вечни правила на поведение. А голяма част от правилата и нормите зависят от
непрекъснато изменящите се и развиващи се социално-класови отношения.
Християнството казва: Хората са едни и същи (божии създания). Разликата е само в това,
дали човек обича ближния си, т.е. дали реализира доброто, което е негова природа.
Християнството предлага любовта, като израз на доброто в човека. Тя е в приемането на другия
като човешко същество и отношение към другия като към брат. Това разбиране ни отдалечава
от абсолютното добро, но ни показва че то е трансцедентно, то не е в рамките на нашия свят, но
именно тук човек може да покаже своята причастност към доброто чрез любовта.
Човек греши, но и получава възможност да изкупи своя грях (изповед).
Доброто винаги се ражда в отношението ни към другия.
През Средновековието същността на доброто и злото отива в сферата на теологията.
Постепенно този въпрос става все по-абстрактен и не касае вече паството. Това абстрахиране на
паството води до това, че в късното Средновековие възниква въпроса, дали непознаването на
доброто не води до отдаване на злото. Периода на Инквизицеята е илюзорна борба със злото,
защото църквата се опитва да заздрави позициите си, не се води от морални, а от политически
подбуди. Църквата прехвърля акцента от доброто към злото.
След великите географски открития Църквата и държавата се разделят. Държавата изземва
функциите на църквата за контрол над хората.
Рационализмът отстоява идеята за единен морален субект, но в по-широк аспект. Спиноза
– Бог е причина на самия себе си. Той е както духовното, така и природното. Доброто е една
обща идея, която може да бъде позната от разумния човек. Образован е този който може да
познае доброто. Доброто не е скрито, то е налице, важното е способността на човека да
достигне до него, но човека не го достига ако не е образован (във всички сфери на човешката
реализация). Морален и само образованият индивид, който чрез своето образование намира
мястото си в обществото.
Доброто се излъчва от единен морален субект, но може да бъде разбрано само чрез разума.
Разума формулира абстрактното добро.
За емпиризмът всяко впечатление е индивидуално. Общите идеи се изграждат на базата на
индивидуални впечатления (чрез разума). Затова доброто не е обща идея, а винаги касае нещо
конкретно в човешкото действие. Така доброто свързва (но на друго ниво) с конкретния
интерес. Тук доброто получава конкретен смисъл чрез интереса.
Немската класическа философия събира идеите на емпиризма и рационализма.
Кант: Доброто не може да се открие чрез опита. Човек извлича своите общи понятия от опита,
но и ги прилага в него. Доброто е неопитно, но се реализира в опита.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Динамизмът на доброто и злото

Легенда разказва, че от молитвата на бога на времето се ражда Доброто (Ормуз), а от разкаянието му се ражда Злото (Ариман) – братя близнаци...
Изпратен от:
esi.in
на 2008-09-13
Добавен в:
Реферати
по Етика
Статистика:
283 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
ревността се ражда винаги с любовта но не умира винаги с нея
добавена от maia.dobreva1 16.10.2014
0
8
Есе по етика и право спешно е
добавена от cvetelinka_2002 14.10.2014
0
12
Злото може да бъде метафизическо и се проявява в несъвършенството
добавена от k1tan0w 17.02.2013
0
18
Подобни материали
 

Същност на морала

28 юли 2010
·
278
·
8
·
1,987

В историята на етиката са били предприети най–различни опити, идентифициращи морала или с природните влечения, потребности и качества на човека, или с изискванията на човешкото общество към мотивите и поведението на отделната личност...
 

Добродетели и пороци

05 юни 2010
·
381
·
2
·
228
·
1,187
·
2

Добродетелите и пороците са навици, които личността изгражда, извървявайки житейския си път. Всеки човек има свое собствено мнение и личен избор, така че може да се стреми да изкорени пороците в себе си и да придобие...
 

Етика и право

26 ное 2008
·
168
·
4
·
603
·
306

Според Мартин Хайдегер човешкото битие е битие с другите .Благодарение на другите човек реализира себе си като социално същество.Срещата е събитие ,в което хората откриват онова ,което може би не са знаели и дори не са могли да знаят за себе си...
 

Съвест и Свобода - тема за есе по етика и право

05 май 2009
·
318
·
7
·
1,774
·
1

Съвестта е най - чистата вибрация за степента на нашата истинност / чистота / постигане на връзката ни с Бога / Свободата в политическата философия обозначава състоянието, в което индивидите са способни да действат според тяхната собствена воля....
 

Справедливо ли е да взема намерените пари?

10 дек 2006
·
136
·
2
·
386
·
77
·
1

Човекът, избрал другата алтернатива - да върне парите, е воден от ценностни мотиви : честност, справедливост, добро... Той дава преимущество на обществено значимото.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
567
1
1 мин
30.09.2011
Бизнес етика
изпитен тест по Етика за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес етика от НБУ, 5-ти семестър. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
30
4
1
8 мин
30.07.2019
» виж всички онлайн тестове по етика

Динамизмът на доброто и злото

Материал № 176666, от 13 сеп 2008
Свален: 283 пъти
Прегледан: 151 пъти
Качен от:
Предмет: Етика, Философия
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,146
Брой символи: 17,734

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Динамизмът на доброто и злото"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
419

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
373

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения