Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО – СОФИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
КАЗУС
ПО ДИСЦИПЛИНАТА
„ МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ „
УЧЕБНА 2005-2006 ГОДИНА
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Доц. СВЕТОСЛАВ МАСЛАРОВ
СТУДЕНТ: ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР : ДМ 251056
СПЕЦИАЛНОСТ : „ МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ” , II СЕМЕСТЪР,
ИКОНОМИСТИ
СОФИЯ , АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2006
ТЕМА НА КАЗУСА:
“ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ – ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦИИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА”
КАЗУС
I.Фактори
По определение платежният баланс е статистически отчет, включващ
всички сделки между местни и чуждестранни резиденти за определен
период от време.
Основното правило, прилагано при съставянето на платежния баланс
на Р. България, е прилагането на двойното счетоводно записване.
Като кредит, с положителен знак, се записват: износ на стоки и услуги,
получен и начислен доход, компенсиращи записи за безвъзмездно
получени реални и финансови ресурси (трансфери), увеличение на
финансовите пасиви и намаление на финансовите активи. Като дебит, с
отрицателен знак, се записват: внос на стоки и услуги, платен и начислен
доход, компенсиращи записи на безвъзмездно предоставени реални и
финансови ресурси, увеличение на финансовите активи и намаление на
финансовите пасиви. Времето на записване на операциите в платежния
баланс е моментът на смяна на собствеността. Оценяването на
транзакциите се извършва на базата на пазарните цени. Ако пазарните
цени на транзакциите не са известни, като приближение за тях се използват
средни пазарни цени. Промените в стойността на притежаваните активи
или пасиви към чужбина, които се дължат на валутно-курсови и
преоценъчни разлики не се отразяват в платежния баланс.
Платежният баланс на България се отчита в евро, в левове и в щатски
долари. Преизчисляването в съответната валута се извършва чрез
валутния курс към момента на транзакцията. Ако той не е известен, или е
неприложим по други практически причини, се използва среден валутен
курс за отчетния период.
2
Българската народна банка съставя и отчита платежния баланс на страната
на основание чл. 42 от Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр.
46 от 10.06.1997 г.) и в съответствие с петото издание на „Ръководството по
платежен баланс“ (МВФ, 1993), и с „Ръководните правила на Европейската
централна банка“ . Основни източници на статистическа информация за
съставянето на ПБ са : 1) периодичните отчети на търговските банки; 2)
отчетите на предприятията, които имат банкови сметки в чужбина, и/или
които са получили/предоставили финансови кредити в чужбина или въобще
имат вземания и задължения с нерезиденти; 3) Митническата
администрация по цени FOB. Платежният баланс се състои от 5 групи
сметкиА:текуща”, Б: „капиталова”, В: „финансова” , Г: „грешки и
пропуски” и Д: „резерви и друго финансиране” , които от своя страна
съдържат много подсметки или статии.
Платежният баланс се представя в 2 вида : аналитично и стандартно. Едно
от основните структурни различия между двата начина на представяне
(стандартно и аналитично) се състои в това, че при аналитичното
представяне, финансирането на платежния баланс, представено от
статиите: Валутните резерви на БНБ, Ползваните кредити от
Международния валутен Фонд и Извънредното финансиране е изнесено “под
черта” и не се включва в Капиталовата и във Финансовата Сметка,
докато при стандартното представяне тези статии са “над чертата” и се
включват съответно в Капиталовата или във Финансовата Сметка.
Тяхното изключване при аналитичното представяне от Капиталовата и от
Финансовата Сметка се налага с цел подобряването на аналитичните
способности на платежния баланс. 1
Таблица 1
Платежен баланс - аналитично представяне по групи сметки
(милиони левовe)
ПолетаПериодиQ2 2005
Q3
2005
Q4 2005 Q1 2006Q2 2006
А. Текуща сметка
1
-1105.8-450.0 -2316.8 -2185.8-1364.8
Б. Капиталова сметка
1,6
-1.8-0.1-0.30.0 0.0
В. Финансова сметка
1,6
1408.9 216.7 1996.4 1541.0 1967.5
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2022 в 15:58 потребител на 40 години
 
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
27
26
1
2 мин
01.10.2013
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
287
2
21.09.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Платежен баланс на България

Материал № 175536, от 04 сеп 2008
Свален: 429 пъти
Прегледан: 187 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 11
Брой думи: 1,442
Брой символи: 12,515

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежен баланс на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения