Големина на текста:
Ред на изграждане при живопис
1.Скица – визиране на предметите и фигурите и подреждането им върху листа, като се
започва от:
- главни фигури;
- обстановка – до 2/3 от височината на листа (небе – 1/3 до Ѕ)
2. Оцветяване на фона – започва се от най-далечния в пространството предмет,
последователно към най-близкия от обстановката:
- слънце, сияние, небе, планини, земя (трева), дървета (ствол, корона), други по-близки
фигури.
Оцветява се плътно край фигурите, без да се оставят празни нащърбени
пространства, като се използват минимум 2 цвята, един до друг (петно до петно).
3. Оцветяване на главните фигури – лице, ръце, дрехи, обувки и накрая очи, уста, коса и
др. (минимум 2 цвята – тъмен по края, светъл по средата за обем).Оцветява се плътно по
контура на фигурите.
4. Детайли и украси – изчистват се контурите, изяснява се формата, скриват се грешките и
се придава по-голяма изящност на рисунката.
Видове изобразителни изкуства
- Изящни изкуства: живопис (изящна или кавалетна и монументална – стенопис, мозайка,
стъклопис), графика, скулптура;
- Декоративно-приложни.
Жанрове в ИИ - пейзаж; - натюрморт; - портрет; - битова, историческа, батална
живопис;
- фигурална композиция; - интериор.
ПЕРСПЕКТИВА - Науката, която изучава перспективните явления и определя законите на
изобразяване на предметите в пространството.
1. Перспективни явления – видимите изменения на големината, формата, светлосянката и
цветя на предметите в зависимост от разстоянието, от което ги наблюдаваме.
2. Видове перспектива:
- линейна – изучава видимите изменения на линиите и формите на предметите в
пространството
- въздушна – изучава пространствените промени на светлосянката и цветовете на
предметите.
3. Основни елементи на перспективата
а/ точка на зрението – мястото на окото, от което неподвижно се наблюдават
предметите.
б/ поле на зрението – пространството, което обхващаме с погледа си, когато
гледаме от определена точка и в което виждаме ясно образите на предметите;
в/ убежна точка – успоредните линии с отдалечаването си от нас се стремят да се
слеят в пространството в точка.
г/ картинна равнина – плоскостта, на която рисуваме. Спрямо нея плоскостите и
линиите на предметите могат да бъдат във:
- фронтално положение (успоредни на карт. равнина) – линиите и
плоскостите не се променят;
- нефронтално – не са успоредни на картинната равнина; линиите и
плоскостите се променят (окръжност -> елипса, квадрат -> ромб или трапец).
д/ дистанция – разстоянието до наблюдавания обект.
е/ перспективен образ – зрителното възприятие с променени действотелни
размери, пропорции и форми на предметите.
ж/ перспективен хоризонт – мислената линия, прекарана на нивото на очите,
успоредно на земята. Спрямо него предметите заемат 3 положения: - над - на - под
хоризонта.
Цветознание
Наука, изучаваща свойствата на цветовете и приложението им в различните области на
живота (физика, химия, биология, медицина, фотография, телевизия, кино, астрономия,
текстил).
1. Слънчев спектър – През 1665г. английският физик Исак Нютон пропуснал тесен сноп
слънчева светлина през стъклена призма, който се разложил на други лъчи със строго
определен ред на цветовете: червен, оранжев, жълт, зелен, светлосин, тъмносин,
виолетов – спектрални цветове.
2. Групи цветове:
- хроматични – всички цветни цветове(3000 цвята);
- ахроматични – бял, черен и всички сиви цветове с техните нюанси и оттенъци (човешко
око – 300 бр.)
3. Основни цветове – не можем да получим чрез смесване : червен, жълт и син.
4. Съставни – получават се от смесването на основните (зелен, оранжев, виолетов, кафяв)
5. Допълнителни – взаимно се допълват – на всеки основен цвят отговаря оня съставен, в
чието получаване не участва (червен – зелен, жълт – виолетов, син – оранжев)
6. Топли цветове – пораждат усещане за топлина, радост, тържественост: оранжев, жълт,
червен, кафяв, охра и зелен. Приближават пространството и предметите.
7. Студени цветове – син, виолетов и зелен. Отдалечават пространството.
8. Нюанс – степените на един цвят от най-светло до най-тъмно при което се запазва
качеството на цвета (топло или студено), а се изменя само неговата светлосила.
9. Оттенък – изменението на определен цвят в по-топло или в по-студено.
10. Контраст –
11. Локален цвят – цветът, който най-много преобладава в дадена картина.
12. Имена на цветовете:
- титанвайс – бял;
- кадмиева жълта – с лимоново жълт цвят;
- охра – светла, тъмна, златиста (кафяв + жълт + сив);
- сиена натурална – кафявожълта;
- сиена печена – тъмно кафява;
- цинобър – ярко червена (керемидена);
- кармин – тъмно червено;
- английска червена – с керемидено кафяв цвят;
- краплак – тъна вишнево червена;
- оксидна (изумрудна) зелена – с тъмен синьозелен цвят;
- кубалтова синя – светлосиня;
- ултрамарин – тъмносиня;
- елфенбайншварц – черна.
Седемте чудеса на света
1.Голямата пирамида в Гиза - Хеопс (Хуфу), син на Снофру.
- строена за 30 години, най-голямата постройка още в каменната епоха – от преди 4700
год.;
- 146,60м височина и 230м основа;
- 2 300 000 каменни блока средно по 2,5 тона
- обем 21 000 000мі
2. Висящите градини на Вавилон - строени от Навуходоносор за жена му Амитрида
- 2000г. след Хеопсовата пирамида, 7-6в. пр. Хр.
- площ – приблизително 10 000мІ
- диаметър – 120м
- дървета – до 15м високи, потоци, напоителна система от Ефрат, изпомпва се водата на
50м височина
3.Статуята на Зевс – 5в. пр.н.е.
- 760г. пр.н.е. започват игрите край град Олимпия
- 456г. пр.н.е. архитектът Либон завършва храма на Зевс в дорийски стил
- Фидий (работил по Партенона в Атина) изработва статуя на Зевс – седнал със скиптър в
лявата рака и богиня на победата (от стъкло) в дясната
- височина - 12м - отвътре от дърво, отвън – злато и слонова кост
- трон също от злато, слонова кост, скъпоценни камъни, стъкло
4. Храмът на Артемида крей Ефес
- четириъгълен, мраморен, 4 пъти по-голям по площ от Партенона
- височина – 130м - ширина – 61м (69)
- 127 колони (йонийски стил) с височина 18м, двоен ред около сградата
- готите го разрушили през 3-ти век
5. Мавзолея на цар Мавзол- управлявал през 377-353 пр.Хр.- в Халикарнас, на 80км южно
от Ефес
- Артемизия, съпругата му, му построява гробница
- Масивна каменна основа, дълга 34м, височина 43м
- 36 колони поддържат покрива като пирамида
- релефи, скулптури, статуи, на върха има колесница с Мавзол и Артемизия
- през 13в. го срива земетресение
6. Родоския колос
- Александър Велики умира и империята се разделя на 3 между Птолемей, Селевк и
Антигон. Родос подкрепя Птолемей, не иска Антигон, който изпраща сина си Деметрий да
го завземе. Той акустира с 40000 войни и обсажда Родос. Атакува стените с кула, висока
45м. Родос отстоява, Деметрий оставя кулата и си заминава. (легенда – кулата служи за
конструкция на колоса в чвст на победата)
- колоса е желязна конструкция, покрита с бронзови плочи, изобразяваща бог Хелиос
(гигант)
- висок 60м - Карес го работил 12 год.
- След 56 год. пада при земетресение и остава легнал до 7в., когато арабите отнасят
руините.
7. Фарът на Александрия – единственото чудо с практ. прилож. - символ на просперитета
на града
- град Александрия, основан 332 пр.Хр. от Александър Велики
- после властва Птолемей в Египет (Клеопатра е от неговия род)
- издигнат е на остров Фарос от Сострат
- има 3 нива и отгоре камера с голям огън ; украсяват го статуи и сфинксове
- най-отгоре, на височина 122м има статуя на Зевс или Посейдон
- земетресения го разрушават от 1330год. до 1326год.
ПЪРВОБИТНО ИЗКУСТВО
Възниква през епохата на палеолита (40000 до 10000 години пр.н.е.) и включва
периода на неолита (7000 до 4000 години пр.н.е.)
1. Живопис и скулптура - Много преди да изнамери писмеността, човекът започнал
да твори – рисува и вае произведения от духовната си и материална култура:
- мобилни (преносими) – малки статуетки на: животни, ловни сцени, предмети, хора, жени,
свързани с култа към плодородието.
- неподвижни – рисунки и релефи в пещери на животни – коне, елени, бикове.
Най-известни: - рисунките в пещерата Ласко във Франция и Алтамира в Испания; - Венера
Вилендорф.
2. Архитектура – култови строежи:
- менхири – грамадни, побити в земята, продълговати камъни, паметници на починали
родови старейшини;
- долмени – няколко отвесни камъка, покрити с голяма плоча – паметници на стар.;
- кромлехи – долмени, побити в редица в кръг или в два концентрични кръга и са началото
на нещо като храм. В средата на кръга обикновено се издига подобие на олтар –
Стоунхендж.
3. Сулотрийци (живели в земите на днешна Франция преди 2000год.) – Най-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 фев 2020 в 11:30 в момента не учи на 32 години
03 фев 2020 в 15:11 потребител
07 яну 2020 в 21:42 учител на 46 години
03 дек 2019 в 21:35 студент на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Факултет по изкуствата, специалност - Интернет, нови медии и култура, випуск 2016
16 ное 2019 в 15:50 студент на 37 години от София
17 окт 2019 в 15:11 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
29 юли 2019 в 11:00 учител на 40 години от Хасково - ОУ "Любен Каравелов", випуск 2019
05 май 2019 в 00:37 ученик на 21 години от София - 140 СОУ "Иван Богоров", випуск 2016
09 апр 2019 в 18:52 в момента не учи на 34 години
15 мар 2019 в 11:42 в момента не учи на 38 години от Варна
 
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,399
·
6
·
1,205
·
3,130
·
9

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Виктор Вазарели

29 апр 2010
·
58
·
8
·
948
·
70

Художникът Виктор Вазарели е основоположник на едно ново течение в изкуството...
 

Писани яйца

14 ное 2009
·
156
·
2
·
310
·
250
·
3
·
1

Материалът е свързан с изобразителнто изкуство в началното училище...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,286
·
3
·
549
·
2,698
·
9

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

Анри дьо Тулуз-Лотрек

25 мар 2008
·
46
·
2
·
433
·
47

Анри дьо Тулуз-Лотрек е роден на 24 ноември 1864 г. във замъка Боск в град Алби, Франция. Родителите му са потомци на стари аристократични фамилии. Баща му граф Алфонс дьо Тулуз-Лотрек е известен като ексцентрик интересуващ се единствено от лов...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
История на изкуството
матура тест по Изобр. изкуство за Ученици от 12 клас
Общо подбрани въпроси за матурата по "История на изкуството". Част от тези въпроси се паднаха на матурата 2018 г. на НГПИД "Академик Д. Узунов'' град Казанлък. Включени са само въпроси от затворен тип, с един верен отговор.
(Лесен)
22
7
1
3 мин
15.07.2019
Тест по Изобразително изкуство за 6-ти клас
междинен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 6 клас
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас и покрива материала от първия срок, изучен по Изобразително изкуство.
(Лесен)
10
77
1
04.11.2016
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Основни познания по изобразително изкуство

Материал № 174260, от 20 авг 2008
Свален: 537 пъти
Прегледан: 657 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,379
Брой символи: 11,045

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни познания по изобразително изкуство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Едуард Кендерян
преподава по Изобр. изкуство
в град Велико Търново
с опит от  1 години
47 1

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
86 15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения