Големина на текста:
1
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ПРЕДГОВОР……….………………………………………………………..
ПЪРВА ГЛАВА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНИТЕ РИСКОВЕ - КЛА-
СИФИКАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИ……………..……………….
1.1. Класификация на банковите рискове
1.2. Организация и управление на рисковете
1.3. Органи за управление на рисковете
ВТОРА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА УПРАВЛЕНИ-
ЕТО НА ПАЗАРНИТЕ РИСКОВЕ………………………………………..
2.1. Управление на валутния риск
2.1.1. Хеджиране
2.1.2. Кредитни рискове във валутната търговия
2.1.3. Проблеми при управление на валутния риск
2.2. Управление на лихвения риск
2.2.1. Анализ и управление на разрива (Cap Analysis)
2.2.2. Дюрация
2.2.3. Методи за симулация
2.3. Политически риск
2.4. Инвестиционен риск
ГЛАВА ТРЕТА МЕТОДИКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БЪЛ-
ГАРСКИТЕ БАНКИ
3.1. Законова рамка на управлението на риска
3.2. Принципи за управление на риска в БУЛБАНК
П Р Е Д Г О В О Р
Проблемът за управлението на рисковете в банковата сфера
стана особено актуален след като много от банките в България
натрупаха лоши кредити, което в крайна сметка доведе до техния
фалит. Изграждането на оптимални системи за ограничение на
рисковете трябва да бъде от първостепенно значение за топ-
мениджмънта на банковите институции. Глобализацията на
финансовите пазари, увеличаващият се брой финансови операции на
българските банки поставя нови условия и трудности пред риск-
мениджмънта.
Дори в индустриално развитите страни често явление е фалитът
на банки, чиито риск-мениджмънт системи не отговарят на
изискванията. Показателен е примерът с фалита на Baring's и
покупката й от ING Bank.
Подходът използван при написването на настоящата дипломна
работа е системен. На база на различни източници са засегнати
начините на решение на проблема в чуждестранните банки (глава ІІ),
след което се прави аналогия с българските. Целта е да се обобщят
основни изводи за това, което е достигнато до момента и какво
трябва да се направи още. Във връзка с това и мотивите за избора на
тази тема са, че съществуват доста "бели полета" при
въвеждане на ефективна политика на управление на риска у
нас.
Ограниченията, които съществуват не могат да се открият
единствено във вътрешнобанковите условия на функциониране.
Държавата е тази, която пряко оказва влияние върху икономическата
им стойност (например чрез влошаване на макроикономическата
среда, в която работят банките).
3
П Ъ Р В А Г Л А В А
Г Л А В А П Ъ Р В А
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНИТЕ РИСКОВЕ - КЛАСИФИКАЦИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИ
1.1. Класификация на банковите рискове
Приемането на риска, това е основата на банковото дело.
Банките имат успех тогава, когато го приемат в разумни,
контролируеми граници и в диапазона на финансовите им
компетенции и възможности.
Банките винаги се стремят да получат добра печалба и
възвръщаемост, но не трябва да се пренебрегва правопропор-
ционалната зависимост "печалба-риск".
Нивото на риска може значително да се увеличи, ако:
възникнат проблеми, въпреки очакванията;
поставените нови задачи не съответстват на опита на
банката;
ръководството на банката не е в състояние да вземе
необходимите мерки, които могат да предотвратят финансовата
загуба (пропуск за увеличаване на допълнителните приходи);
пропуски в законодателството водещи до ограничения в
дейността на финансовите институции по отношение
оптималните мерки за ограничение на риска.
Последствията от невярна оценка на риска могат да бъдат
гибелни и дори да доведат до фалита на институцията. Съществуват
общи причини за възникването на банковите рискове и тенденции към
тяхното увеличаване. В съвременния етап българските банки трябва
да анализират и отчитат следните основни моменти:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 5)
don_rafael написа на 15 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 37 години
don_rafael написа на 15 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 37 години
don_rafael написа на 15 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 37 години
zisinka написа на 08 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години
abv99 написа на 12 яну 2009 ОТГОВОРИ
ученичка от Петрич , Гимназия "Пейо К. Яворов"
Не си правете такива шеги.Тъпо е!
 
Домашни по темата на материала
Ефективен ли е вътрешния одит в банките?
добавена от Ireto87 22.11.2016
3
10
Подобни материали
 

Същност и цели на стратегията за управление на риска

20 яну 2011
·
114
·
7
·
1,946
·
443

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
 

Финансов мениджмънт

29 юни 2008
·
274
·
7
·
790
·
139

Курсова работа по Основи на информационните системи......
 

Управление на риска чрез спредови стратегии

01 юни 2011
·
118
·
13
·
2,518
·
207

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
301
·
15
·
2,458
·
344

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 

Преглед на постановките, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт

27 окт 2008
·
102
·
5
·
707
·
54

Финансовият мениджмънт е едно сравнително ново понятие за нашата теория и практика, поради това често неоснователно се отъждествява със счетоводната отчетност.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
1 мин
08.08.2018
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
2
19 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Управление на риска в банките

Материал № 172231, от 22 юли 2008
Свален: 1,825 пъти
Прегледан: 940 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 67
Брой думи: 8,281
Брой символи: 72,196

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на риска в банките"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения