Големина на текста:
Lecture 7
МАРШРУТИЗИРАЩИ ПРОТОКОЛИ
OSPF
OSPF (Open Shortest Path First) използва алгоритъм за отчитане на
състоянието на връзките (Link-state Algorithm - LSA) и
следователно, прави по-интелигентен избор на път, отколкото
дистанционните векторни маршрутизиращи протоколи. Когато взема
решения за маршрутизация, OSPF, подобно на всички протоколи,
отчитащи състоянието на връзките, взема предвид или се съобразява
със следното:
Капацитет на връзката (пропускателна способност)
Закъснение
Надеждност
Натоварване
MTU
Въпреки че съществуват две версии на OSPF - версия 1 и версия 2 -
ние ще разгледаме само версия 2, защото версия 1 се счита за
остаряла.
Допълнително OSPF предлага няколко предимства пред дистанционните
векторни маршрутизиращи протоколи, а именно:
Има възможност да конфигурира йерархични (а не плоски)
маршрутизирани домейни като подразделя автономната система на
множество области. Това изолира промените, маршрутизира
трафика от актуализации към различни области и намалява
натоварването, причинено от преизчисления на маршрутни
таблици.
Има възможност да се адаптира бързо към промени на
интермрежата с тригерирани актуализации.
Изпраща само промените, а не цялата таблица.
Поддържа големи мрежи.
Поддържа балансирано натоварване на трафик по пътища с
излишък с равна и неравна цена.
Автентикира обмена на информация за маршрутни таблици.
Поддържа VLSM маски.
Използва мултикасти вместо бродкасти.
Проектиран като IGP протокол, OSPF може да поддържа преносна среда
до големи мрежи в рамките на една автономна система. OSPF
автономната система, в контекста на това разглеждане, означава
една или множество OSPF области и маршрутизаторите в тези области,
които се използват в интермрежата на дадена организация.
OSPF взема решения за маршрутизация на базата на логическия адрес
от мрежовия слой на местоназначението и на битовете за тип на
услугата (ToS – Type of Service) в IP хедъра, което осигурява
маршрутизация от тип Quality of Service (QoS) към приложения и
услуги от по-горен слой, ако е необходимо. OSPF маршрутизаторите
откриват пропадания на маршрути и бързо се адаптират към промените
в мрежата. Когато даден маршрутизатор открие пропадане на връзка,
той тригерира актуализация, която се разпространява до всички
маршрутизатори в OSPF областта, за да ги уведоми за пропадането.
За разлика от това, дистанционните векторни маршрутизиращи
протоколи изчакват да изтекат техните периодични таймери, преди да
изпратят актуализации. Когато възникне проблем, OSPF
маршрутизаторът незабавно генерира мултикастно рекламиране и го
разпространява навън през всички OSPF портове, уведомявайки всички
маршрутизатори в неговата област за пропадналата връзка. Всички
маршрутизатори изчисляват маршрутните промени паралелно, което
ускорява времената за конвергенция.
Действието на OSPF ще разгледаме по начина, по който се
осъществява в една област, а след това ще преминем към по-сложна
автономна система, която включва множество области в йерархична
структура.
OSPF характеристики
OSPF се характеризира със следното:
Мултикастен - 224.0.0.5 за всички OSPF маршрутизатори и
224.0.0.6 за специализиран маршрутизатор (designated router –
DR)/резервен специализиран маршрутизатор (backup designated
router - BDR).
Бърза конвергенция - Маршрутизаторите веднага разпространяват
актуализациите когато настъпват промени и извършват
изчисленията паралелно.
Тригерирани актуализации - маршрутизаторите изпращат
промените незабавно, без да изчакват изтичането на периодичен
таймер.
Безкласова маршрутизация - OSPF поддържа VLSM маски.
ToS или QoS - OSPF маршрутизаторите могат да препращат
дейтаграми до местоназначението според нивото на услугата,
изисквана от приложението.
Автентикация - Маршрутизаторите могат да използват защита с
парола, което им позволява да обменят информация само с
оторизирани маршрутизатори.
Маршрути с равна и неравна цена - Маршрутизаторите могат да
препращат дейтаграми през пътища с излишък, с равна или
неравна цена, към местоназначение, за да балансират
натоварването от трафик.
Области – OSPF може да бъде имплементиран в една област или
да бъде разделен в множество области. Подразделянето на
автономната система на области намалява количеството на
трафика за актуализации.
OSPF поддържа VLSM маски като включва подмрежовите маски в
актуализациите. OSPF маршрутизаторите не само рекламират мрежата-
местоназначение или хоста-местоназначение, а включват подмрежовата
2
маска, давайки възможност на приемащата страна да идентифицира
мрежите, разделени на подмрежи.
OSPF поддържа IP ToS като разпознава набора от битове в IP хедъра,
което дава възможност на OSPF маршрутизаторите да препращат
дейтаграми до дадено местоназначение според нивото или класа на
услугата, изисквана от приложението. OSPF поддръжката за IP ToS е
специфична за конкретния производител. При избора на път OSPF
отчита преди всичко следните комплексни характеристики:
Пропускателна способност (честотна лента)
Закъснение
Надеждност
Натоварване
MTU (максимална предавана единица)
Макар че OSPF маршрутизаторите могат да поддържат всяка от тези
характеристики или всички характеристики, ако не са конфигурирани
изрично да правят това, маршрутизаторите обикновено отчитат по
подразбиране само пропускателната способност. Можете да
модифицирате всяка от метричните стойности, за да идентифицирате
ценовия параметър, по който даден маршрутизатор да определя най-
добрия път - колкото по-ниска е цената, толкова по-добър е
маршрутът. Администраторът може да конфигурира различни ценови
стойности по различни интерфейси на даден маршрутизатор. Ако до
дадено местоназначение съществуват множество пътища с различни
метрики, пътищата с по-ниски цени се записват в маршрутната
таблица като предпочитан маршрут. Когато IP ToS се използва за
пътища с излишък, които предлагат различни типове на услуга,
маршрутизаторите записват множество маршрути в маршрутната таблица
- по един за всеки тип на услуга То8. Когато съществуват множество
пътища и тези пътища имат една и съща цена, маршрутизаторите могат
да ги използват едновременно за препращане на дейтаграми; това се
нарича балансиране на натоварването (load balancing).
OSPF бази данни
Всички OSPF маршрутизатори поддържат и създават три отделни бази
данни:
База данни за съседство (таблица на съседите)
База данни за състоянието на връзките (карта на топологията)
База данни за препращане (маршрутна таблица)
База данни за съседство
За да може OSPF маршрутизатор да научава за маршрутизатори и да
извършва обмен с тях, той първо формира съседство с неговите
директно свързани съседи в локалния сегмент. Ако не формира тази
релационна връзка, той не може да участва в OSPF маршрутизацията.
За да формира съседство когато влиза онлайн за първи път, OSPF
маршрутизаторът преминава през следните стъпки:
1. Предава Hello пакети навън по локалния кабел, за да се
идентифицира пред своите съседи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Маршрутизиращи протоколи

Това изолира промените, маршрутизира трафика от актуализации към различни области и намалява натоварването, причинено от преизчисления на маршрутни таблици...
Изпратен от:
29638
на 2008-07-18
Добавен в:
Лекции
по Информатика, ИТ
Статистика:
113 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Устройства и носители за запаметяване на данни

20 фев 2006
·
772
·
2
·
525
·
219

Устройства и носители за запаметяване на данни.
 

Програмно осигуряване на персоналния компютър (софтуер)

21 фев 2006
·
1,237
·
2
·
567
·
115
·
1
·

Софтуер - същност, видове, разяснения за същността им.
 

Развитието на информационните технологии

29 мар 2006
·
4,396
·
79
·
11,530
·
1,150
·
5

Увод..Съпоставка между основни моменти от дипломната работа в контекста на общото развитие на информационните технологии...Съдържание на дипломната работа..
 

Описание на регистрите на ИС видеоконтролер за ЕЛТ Motorola MC6845 CRTC

15 апр 2006
·
58
·
6
·
926
·
18

ИС CRTC МС6845 на фирмата Моторола(български аналог СМ607) от микропроцесорната фамилия MC6800(CМ600) съдържа регистров блок(файл, пул) от 19 адресуеми регистъра. Достъпът до тях се осъществява чрез двупосочните приемопредаватели за данни
 

Бази данни

15 апр 2006
·
2,798
·
8
·
708
·
382
·
2

КОНСПЕКТ по "Бази от данни" за студенти от II курс, СУ - Стопански факултет
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Информационни технологии
междинен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 8 клас
Тест за установяване на междинни знания на учениците, съобразен с новата учебна програма.
(Лесен)
15
14
1
2 мин
15.11.2019
Входно ниво по информационни технологии за 8-ми клас
входен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 8 клас
Тестът е за упражнение и да определи входното ниво в началото на 8-ми клас по "Информатика и информационни технологии". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
16
18
1
3 мин
11.07.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Маршрутизиращи протоколи

Материал № 171430, от 18 юли 2008
Свален: 113 пъти
Прегледан: 88 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 6,448
Брой символи: 40,887

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маршрутизиращи протоколи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мирела Любенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Асеновград
с опит от  2 години
11

Пенка Кръстева
преподава по Информатика, ИТ
в град Пловдив
с опит от  6 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения