Големина на текста:
НЕМЕТРИЧНИТЕ СНИМАЧНИ КАМЕРИ
ВЪВ ФОТОГРАМЕТРИЯТА
Беко ровела
NON-METRIC CAMERA
IN PHOTOGRAMMETRY
Key words: photogrammetry, metric camera, non-metric camera,orientation,
(interior,exterior).
“Използуването на неметричните снимачни камери и последващите ги изчисления с
мощни компютърни програми е достигнало пълните си възможности, а точността
съответствува на изискванията. Дали да се използува тази комбинация „евтина
снимачна камера – скъпи изчисления” или професионалната снимачна камера със
своите преимущества зависи от проекта и предпочитанията на ползвателя. Често
разположение
1
то на обектите изисква гъвкавост, лека апаратура, бързина, а тези
изисквания могат да бъдат удовлетворени от неметричните камери, чиито
потенциал е наистина голям”
Из Доклада на работна група V/2 на
Международната Фотграметрическа Организация, 1976
„Сигурно е, че в България нещата ще се подобрят.
Разликата по отношение на това,
кога ще се случат – по-скоро или по-бавно,
е социалната цена”.
Проф. Питър Дейл, Англия, 2007,Несебър
“От снимката към картата:
Цифрови фотограметрични технологии”.
1.Уводни бележки, характеристики.
При неметричната камера елементите на вътрешното ориентиране са напълно
или частично неизвестни. Това се дължи на липсата на рамкови марки в равнината на
образа. Всички любителски камери спадат към тази категория. При метричните,
професионални камери тези елементи за известни и стабилини поради наличието на
такива марки. Нещо повече – някои метрични камери са оборудвани с приспособления
за измервания и връзка с външното ориентиране. Неметричните камери могат да се
използуват както във въздушната, така и при земната фотограметрия. Тяхната
достъпност, малко тегло и цена ги правят незаменими помощници на много
потребители. Липсата на професионална апаратура се компенсира с по-сложен софтуер
и мощен хардуер, които да осигурят необходимата точност в крайните резултати.
1
1
2.Проблеми и възможни решения.
Както беше отбелязано по-горе, неметричните снимачни камери имат много
физико-геометрични недостатъци, които могат да бъдат компенсирани чрез подходящи
изчисления. При аналоговото решение връзката „обект-образ” се моделира чрез
оптическо и/или механично проектиране, докато при аналитичните мeтоди се
използува математичното моделиране чрез колинеарните уравнения.
Третото направление на съвременната фотограметрия е цифровата
фотограметрия. При нея изображението се представя като двумерна матрица от числа,
което се нарича растерно или цифрово изображение. Процесите на измерване и
визуализация се извършват върху тази матрица. Получените дискретни стойности на
координатите могат да се ползват по-нататък в процедури за аналитична обработка. Но
процесите на измерване могат да се извършват в средата на цифровото изображение,
което позволява прилагането на методите на цифровата обработка на изображенията.
При използуване на метричните камери, систематичните грешки, породени от
дисторсията на обектива, се компенсират на по-ранен етап, преди изчисленията,
/компенсаторни плаки, подобряване качеството на образа/. Това е възможно, защото
този феномен, /дисторсията/ е изучен достатъчно подробно.
При неметричните камери обаче това не е така; последиците от дисторсията се
интегрират в изчисленията или са за сметка на точността. Коя от двете възможности ще
бъде използувана – зависи от точното дефиниране на проблема и пътищата за неговото
решение.
3. Дефиниране на проблемите.
3.1. Елементи на вътрешното ориентиране, /ЕВО/. ЕВО се отъждествяват с
пространственото положение на снимачния център на камерата в една пространствена
координатна система, чиято равнина ХУ съвпада с образната равнина, т.е. с рамката на
камерата, /Фиг.1/.
обект
рамкови
марки проекционен
център
X
o
Y
o
Z
o
y
f
y
гт
гт
o
x
гт
x
образ
Фиг. 1. Вътрешно ориентиранe
При неметричните камери липсват рамкови марки, което създава трудности при
осъществяване на ВО.
2
3.2. Устойчивост. След като са определени ЕВО за една метрична камера се
приема, че те остават константни или промените, които биха настъпили, могат да се
определят, /например, фокусното разстояние/. При неметричните камери обаче при
всяка експозиция ЕВО се променят.
3.3. Дисторсия. Много са физическите влияния, предизвикващи отклонение на
проекционния лъч и той не минава през теоретичния проекционен център.
Практическите изледвания на много специалисти показват, че най-голямо влияние
върху този феномен оказват радиалната, /симетричната/ и дисторисията, причинена
от изместване на геометричния център на обектива на камерата, която се проявява чрез
двете си компоненти – асиметричната и тангенциалната дисторсия.
Дисторсията се проявява и при двете камери – метрична и неметрична. Но ако тя
е голяма, при неметричните камери настъпват допълнителни усложнения – променя се
фокусното разстояние.
3.4. Деформация на филма. Две са причините за деформиране на филма
нестабилност на образната равнина, /рамката на камерата/ по време на експозицията и
последващата му обработка, /проявяване, фиксиране, промиване/.
3.5. Запазване на ЕВО. При многократни заснемания на един обект това е
възможно само при метричните камери. При неметричните липсата на рамкови марки е
основната причина поради която не могат да се осъществят многократни снимки с
постоянни ЕВО.
4. Определянето на ЕВО, /Калибриране на снимачните камери/.
Определянето на ЕВО зависи от всеки конкретен случай, като могат да се
изберат три подхода.
4.1. Предварително калибриране, провеждано в лабораторни условия чрез
поредица от тестове. Този подход е особенно важен за неметричните камери, тъй като
може да се определи дисторсията на обектива, но при промяна на фокусното
разстояние нейното влияние се променя.
4.2. Калибриране по време на работа. Осъществява се с помощта на определен
брой контролни точки, разположени върху или около обекта за изследване.
4.3. Самокалибриране, при което се използува геометричната връзка между
застъпващите се снимки. По този начин могат да се определят освен ЕВО и
дисторсията на обектива, но и да се извършат необходимите измервания върху образа и
последващите изчисления. Ако ЕВО се използуват в математичния модел, то при
абсолютното ориентиране, /АО/, са необходими височинни контролни точки. Тази
концепция, която с успех се използува при изравнение на блокова аеротриангулация с
допълнителни параметри, /с цел подобряване на точността/, осъществена с метрична
камера с цел компенсация на малки грешки, получени при предварителната
калибровка, е удобна за неметричните камери. Единствената препоръка е този подход
да се прилага върху единична снимка.
5. Обработка на данните.
Като централна проекция снимката, получена с неметрична камера, има много
недостатъци. Но не е необходимо да се изгражда нова концепция за обработка на
данните от такава снимка, а е достатъчно тя да се адаптира към някой от случаите за
заснемане с метрична камера. Качеството на крайните резултати зависи от коректното
изграждане на физико-геометричните връзки и начинът на изравнение.
5.1. Аналогово решение. Аналоговият стереокартировъчен апарат, който се
използува в случая, е по същество аналогова сметачна машина, „програмирана” на
принципа на централната проекция. Такива апрати се използуват не само за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Неметричните снимачни камери

Използуването на неметричните снимачни камери и последващите ги изчисления с мощни компютърни програми е достигнало пълните си възможности, а точността съответствува на изискванията.
Изпратен от:
ingganev
на 2008-07-13
Добавен в:
Доклади
по Геодезия
Статистика:
61 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Оформяне на техническо задание за ортогонална снимка

01 окт 2007
·
211
·
6
·
136
·
170
·
1

Общ вид на всички схеми и оформяне на техническият проект, включващ всички означения и надписи с изключение на реперажи.
 

Съзадаване на Цифров Модел по данни от АКА

16 мар 2008
·
108
·
2
·
253
·
53

Кодиране на данни. Тримерна трансформация на фотограметрични в геодезически координати.
 

Китай – нова сила в развитието на системите за дистанционно изследване на земята


Не е тайна, че една страна със сигурност напредва през последните години и за нея отражението на кризата се състои в намаляването на икономическия ръст на 9,2% за година. Името на държавата е Китай. А в естествена зависимост с икономиката е и...
 

Пищови геодезия

05 юни 2009
·
114
·
2
·
528
·
143

Общи сведения за геодезията. Форма и размери на земята. Влияние на кривината на земята върху геодезичните измервания. Единици мерки приети в геодезията. Мащаби – видове, точност, начин на построяване...
 

Геодезия за задочници в Строителен Техникум, Пловдив

22 апр 2009
·
236
·
7
·
2,948
·
359

Лекции под форма на пищови за Задочно обучение по Строителство и архитектура.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
40
1
2 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Неметричните снимачни камери

Материал № 170929, от 13 юли 2008
Свален: 61 пъти
Прегледан: 29 пъти
Качен от:
Предмет: Геодезия
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,279
Брой символи: 11,791

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Неметричните снимачни камери "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения