Големина на текста:
СИГУРНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И
КАТАСРОФИ
При цялото си желание да живее мирно, човечеството често попада в
кризисни ситуации и с много усилия търси изход и спасение от тях.
Достигнало сега близо 7 милиарда, струпано на ограничената суша
населението преживява страх, ужас и голямата надежда да оцелее при
сблъсък с природни бедствия, аварии и катастрофи.
Кризисните ситуации се характеризират с преки и непреки заплахи от
различно и най-често комплексно естество, които изискват своевременни и
адекватни решения и действия. Кризата според някои автори, се разглежда
като промяна на териториалната, регионалната, националната или
международната обстановка, характеризираща се с увеличена
интензивност на разрушителни или агресивни процеси, при които се
застрашават основни ценности, интереси и цели на обществото като
същевременно се създава висока степен на заплаха за живота, здравето и
имуществото на хората, за унищожаване на материални и природни
ресурси и за функциониране на икономиката на страната. Криза по
смисъла на Закона за управление при кризи “ е такава внезапна или
очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от
човешка дейност, събития или природни явления, при която са нарушени
или застрашени животът, здравето и имуществото на големи групи от хора,
територията, околната среда, културните и материалните ценности на
страната”. Затова и изграждането на ефективна държавна система за
управление при кризисни ситуации става приоритет, произтичащ от
задължението на общодържавните и местните органи да гарантират
сигурността на обществото и гражданите.
Кризите могат да бъдат предизвикани от природни бедствия, промишлени
и транспортни аварии (катастрофи, опасни замърсявания, епидемии), етно-
религиозни противоречия, гражданско неподчинение с масови прояви на
насилие, активна и интензивна дейност на местни и транснационални
престъпни групи, терористични организации, агресивни военни действия
2
от друга страна, масови бежански потоци и др. Следователно, кризите
могат да се определят като природни, екологични, технологични,
икономически, социално-политически и военни. По своя обхват те могат
да бъдат локални, териториални, регионални, национални или
международни.
Още преди една година председател на Балкански форум по сигурността
проф. Димитър Йончев обърна внимание, че кризите трябва да се
разглеждат в “ три етапа, три фази, затворени в непрекъснат цикъл ”.
Първата е най-голямата, това е фазата на превенцията. Втората е на
действията пои време на кризата. И третата е възстановителната фаза, по
време на която се решават въпросите по преодоляване на последствията,
но заедно с това се залагат и корекции от преживяната криза, които
бележат целия следващ етап на превенцията. Трудно е при нашите условия
и управленска дейност да се осигури този затворен и ефективен цикъл за
управление при кризи.
Без съмнение, бедствията и катастрофите в природата и обществото при
своето проявление и създаване на кризисни ситуации, се подчиняват на
определени закономерности и правила. Непрекъснат е стремежът на
човечеството да ги овладее, да подчини и същевременно се стреми да
намали или да се предпази от тяхната поразяваща сила.
В законодателството и в научната литература съществуват различни
терминологични наименования на бедствията, авариите и катастрофите.
Преди всичко бедствието се определя като голяма обществена беда,
напаст, катастрофа. В Закона за подпомагане при обществени бедствия в
чл. 1 е посочено, че “ за обществени бедствия се смятат тези, които
имат масов характер и засягат цели населени места и околни или част
от тях или пък цялата територия на държавата, или част от нея, като:
земетресения, наводнения, стихийни пожари, свличания на земни
пластове, въздушни нападения, епидемии и др.”.
Бедствията могат да бъдат групирани и подразделени по своята същност и
специфика на:
?Метеорологични ( проливни дъждове, тайфуни, циклони, снежни
виелици, суша );
?Топологични ( наводнения, лавини, свличания на земни пластове,
цунами, пожари );
?Тектонични ( земетресения, изригване на вулкан );
?Радиационно, химическо, бактериално замърсяване;
?Епидемии, епизоотии, болести по растенията и др.
Бедствията по своята същност са явления, предизвикани от действието на
природни или антропогенни сили ( т.е. от несъзнателната или умишлена
човешка дейност ). Засегнатия от бедствието район е с различна площ,
която може да добие и трансгранични измерения ( катастрофално
3
земетресение, цунами), трансгранично екологично замърсяване
(обгазявания), горски пожари и др. Този район се определя като негова
зона. Под зона на бедствие се разбира част от територията на страната, на
която са се появили разрушителните последствия от бедствието.
България също не е застрахована от бедствия (земетресения, наводнения,
свлачища, горски и полски пожари, градушки, снежни и прашни бури,
обледявания и преспи, морски щорм, огнища на заразни болести и
епидемии по хората, животните и растенията, нападения на скакалци,
гризачи и др.). В зависимост от тяхната амплитуда и разрушителни
действия те могат да предизвикат криза в дадено кметство, община, област
и дори цялата държава. Според последствията бедствията могат да са
разрушителни и катастрофални. Няма по-пресен и красноречив пример от
бедствията на водната стихия през лятото на 2005 г., когато хиляди къщи
бяха наводнени или разрушени, стотици километри пътища бяха
унищожени, хиляди декари земя безвъзвратно бяха потопени, удавени
животни и имущество. Това бяха загуби, възлизащи над милиард лева за
бедна България. Правителството отпусна за компенсация по-малко от една
пета, или под 200 млн. лв.
Бедствията са неизбежна опасност и представляват заплаха за човешкия
живот и материалните ценности. Бедствията връхлитат внезапно и
предсказването им дори от съвременната наука е трудно. Те оставят силен
отпечатък в съзнанието на хората. Човечеството сякаш става все по-
уязвимо от природни или предизвикани от неразумната дейност на човека
катаклизми. В повечето случаи те настъпват внезапно, изненадващо,
поради което предизвикват остри критични ситуации сред населението,
разстройват нормалния живот, парализират дейността на промишлени и
други обекти в засегнатите райони и нерядко отнемат живота на много
хора. Те винаги съдържат в себе си опасност, изискваща максимални
психически и физически усилия от индивидите и мобилизиране на
огромни ресурси от обществото. Следователно бедствието може да се
определи като явление, предизвикано от природни сили или човешка
дейност, отличаващо се с голяма поразяваща сила, която застрашава
здравето, живота и имуществото на хората или отнема техния живот и
причинява големи материални щети.
След като са и ще бъдат обект за водене на борба, предотвратяване и
противодействие, не е излишно едно кратко терминологично уточняване
на основните бедствия:
?Наводненията са природни бедствия,представляващи временно
заливане на значителна част от сушата с вода вследствие на обилни
и проливни дъждове, интензивно снеготопене, разрушаване на
язовирни стени и др. Големите наводнения се характеризират с
опустошителни и катастрофални въздействия върху околната среда
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юли 2019 в 18:16 ученичка на 26 години от Бургас - ГРЕ "Г. С. Раковски", випуск 2012
10 апр 2019 в 22:55 студент на 41 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Социални дейности, випуск 2019
01 апр 2019 в 11:52 студентка на 34 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
31 мар 2019 в 21:59 студент на 23 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност (гражданска специалност), випуск 2020
22 мар 2019 в 19:20 студент на 42 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2018
18 мар 2019 в 15:00 студент на 38 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, специалност - Маркетинг, випуск 2016
08 дек 2018 в 16:48 студентка на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2019
17 ное 2018 в 15:24 студент на 28 години от Пловдив - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", випуск 2016
28 сеп 2018 в 09:41 студент на 28 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, випуск 2015
08 авг 2018 в 23:30 студентка на 27 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, специалност - Маркетинг, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
7
1
11 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
46
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Сигурност при бедствия, аварии и катастрофи

Материал № 170710, от 09 юли 2008
Свален: 739 пъти
Прегледан: 594 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 1,828
Брой символи: 16,939

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сигурност при бедствия, аварии и катастрофи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения