Големина на текста:
“Обща теория на заетостта, лихвата и парите” на Джон
Мейнард Кейнс
Основният труд на Дж.М.Кейнс”Обща теория на
заетостта,лихвата и парите” е написан в началото на 30-те
години на XX-ти век.това е времето на голямата
депресия,когато идеите на неокласиците не дават особени
резултати. Дж. М.Кейнс осъзнава необходимостта на нов
курс не само в теорията,но и в икономическата
политика.Такa той “изоставя” възгледите на Алфред
Маршал и Артур Пигу,господстващи по това време.
С публикуването на ”Обща теория” през 1935-36г Кейнс се
стреми да състави такава теория в икономическата наука,
чрез която да се намалят противоречията в стопанството и
да се създадат за стабилен растеж. Неговата основна идея
за постигане на тези резултати се корени в това, че се
насърчава търсенето. Според него единственият изход от
рецесия или стагнация на икономиката е създаването на
стимули за икономическо развитие чрез използването на
данъците, разходите и монетарната политика.
Макроикономическата политика, увеличаващата
съвкупното търсене на всички пазари, ще предизвика
увеличаване на инвестициите, на продукцията и в крайна
сметка на заетостта.
От тук логично следва и голямото различие с неокласиците
по въпроса с номиналната заплата. Тази проблематиката се
разглежда в книга V от “ Общата теория за заетостта,
лихвата и парите “, на която ще обърна по- голямо
внимание Кейнс разделя тази книга 3 глави, озаглавени
“Промени в номиналните заплати” ( глава 19 ) ; “ Функция
на заетостта “ ( глава 20 ) и “ Теорията на цените” (глава
21).Като към глава 19 прилага “теория на безработицата ”
на проф.Пигу.В него освен подробно изложение на Артур
Пигу намираме и отрицателните възгледи на Кейнс към нея.
В първата част “ Промени в номиналните заплати” той
започва изложението си с критика насочена към
класическата теория ,като анализира последиците от
намаляването на заплатите.Според него тази теория
“изобщо не е в състояние да отговори на въпроса какво
влияние ще има намаляването на номиналните заплати
върху заетостта“(Джон Мейнард Кейнс “Обща теория на
заетостта, лихвата и парите “, Издателска къща “Хр.
Ботев”, София ,1993 г.,стр.296).
Основният недостатък на предшествениците на Кейнс е
предположението за неизменност на съвкупното ефективно
търсене. Той не отрича твърдението, че намаляването на
номиналните заплати при константно съвкупно търсене ще
доведе до увеличаване на заетостта и дори счита, че никой
няма да се опита да направи това. И все пак остава
въпроса за връзката между тези две величини, като я
разглежда от две гледни точки.
Първата се състои в това “води пряко намаляването на
номиналните заплати до увеличение на заетостта, cet.par.,
като под Cet.par разбираме, че склонността към
потребление, графиката на пределната ефективност на
капитала и лихвения процент за обществото като цяло, са
същите, както и по-рано(пак там,стр.297).
На този въпрос Кейнс отговаря отрицателно, като обръща
внимание на факта, че без да се изменят тези три фактора,
намаляването на номиналните заплати ще доведе само до
спадането на приходите на предприемачите под тяхната
цена на предлагане. По-подробно той разглежда това
твърдение в предходните глави, които не са обект на
изследване на този реферат.
Втората гледна точка се състои в това “оказва ли
намаляването на номиналните заплати сигурно или
вероятно влияние върху заетостта в определено
направление, чрез своето сигурно или вероятно
въздействие върху тези три фактора”(пак там,стр.297), а
именно склонността към потребление, пределната
ефективност на капитала и лихвеният процент. Най-
благоприятната хипотеза в този случай е следната : в
началото предприемачите очакват намаляването на
номиналните заплати да намали производствените
разходи, а от там и увеличаване на заетостта чрез наемане
на повече и по-евтина работна сила, следователно и
разширяване на производството.
Но според Кейнс предприемачите заслепени от намалелите
производствени разходи няма да забележат последиците за
търсенето на тяхната продукция. Те ще стремят да
2
продават повече продукция с по-голяма печалба, но от
друга страна ако всички действат по този начин дали
наистина ефекта ще е същият? Отговорът на този въпрос
ще е положителен само при следното обстоятелства:
•Пределната склонност към потребление на
обществото да е равна на единица т.е. да няма спестявания
в икономиката. По този начин ще се избегне разрива между
прираста на дохода и прираста на потреблението.
•Увеличение на инвестициите с размер равен на
разликата между прираста на дохода и прираста на
потреблението. Това би било възможно само ако графиката
на пределната ефективност на капитала се измести нагоре
спрямо лихвения процент. Но в една такава ситуация
предприемачите ще се разочароват от получените приходи
и отново ще върнат заетостта до предишното и ниво. Този
момент може да се отлага единствено до тогава, когато
собствените им инвестиции запълват този разрив. Ето
защо Дж. М. Кейнс. Е категоричен в твърдението си :”
Намаляването на номиналните заплати няма да доведе до
дълготрайно нарастване на заетостта освен чрез своето
въздействие или върху склонността към потребление за
обществото като цяло, или върху пределната ефективност
на капитала, или върху лихвения процент”(пак там,стр.298-
299). Възможното влияние на тази рестрикция на заплатите
върху трите фактора, той разглежда в седем направления.
1.Според него ще се намалят цените на съответните
стоки или услуги, което ще предизвика преразпределение
на реалните доходи в две насоки.
•От получателите на заплати към другите фактори,
влизащи в пределната себестойност, чието
възнаграждение не се е намалило. Това ще доведе до
намаляване на склонността към потребление.
•От предприемачите към рентиерите. Тъй като на
последните е гарантирана фиксирана сума по формата на
рента не е възможно да се определи влиянието на този
трансфер. Според него това влияние ще е неблагоприятно.
2.Това направление разглежда като “намаление спрямо
номиналните заплати в чужбина”(пак там,стр.299). това ще
доведе до подобряване на търговския баланс, а от там и на
инвестициите .
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обща теория на заетостта, лихвата и парите

Обща теория на заетостта, лихвата и парите - на Джон М. Кейнс.
Изпратен от:

на 2006-03-24
Добавен в:
Реферати
по Икономически теории
Статистика:
967 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
безработица и инфлация.видове влияния върху икономиката
добавена от sonia.leikova 16.11.2014
1
6
Подобни материали
 

Лудвиг Ерхарт - "Благоденствие за всички"

04 май 2007
·
439
·
5
·
1,179
·
57
·
1

За големия немски икономист Лудвиг Ерхарт и неговата книга "Благоденствие за всички"
 

Съкратени теми по икономически теории

25 юни 2008
·
947
·
5
·
1,465
·
2
·

Съкратени теми за изпита по икономически теории - 17 на брой.
 

Адам Смит - "Разделението на труда-предпоставка за по-висока производителност"

15 яну 2009
·
147
·
3
·
447

Коментар на главата "Разделението на труда" от "Богатството на народите" на Адам Смит.
 

Теорията на Хайек за пазарния ред - резюме

01 май 2007
·
125
·
5
·
915
·
55

Парадигмата за спонтанния пазарен ред е сърцевина на икономическата и социална теория на Ф. А. Хайек. Това е конструкция, която показва възможностите на интегративния подход при изучаването на пазара.
 

Икономически теории

20 мар 2008
·
1,787
·
32
·
8,950
·
737
·
1

Определено се смята, че концепцията на меркантилизма, представлява епохата на търг. капитализъм. В края на 15 и началото на 16в. Меркантилизмът се оформя в западно европейските страни в два периода...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
81
1
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Обща теория на заетостта, лихвата и парите

Материал № 1670, от 24 мар 2006
Свален: 967 пъти
Прегледан: 308 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 18
Брой думи: 3,226
Брой символи: 28,507

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща теория на заетостта, лихвата и парите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения