Големина на текста:
Отрасълът на конституционното право има за свой предмет
обществените отношения, които се отнасят до държавната власт и до
народния суверенитет. Конституционното право е водещ отрасъл в
системата на правото и представлява съвкупност от правни норми, т.е. от
общозадължителни правила за поведението на хората, нарушаването на
които води до прилагането на държавна принуда в различни форми.
Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под
правна норма се разбира общото правило за поведение на правните
субектил. Обикновено правните норми съдържат в структурата си
хипотеза, диспозиция и санкция. Конституционно-правните норми би
трябвало да имат същото устройство, но те могат да се създават и без
първия и третия елементи. Източници на особеностите на конституционно-
правните норми са техният предмет, съдържание и предназначение,
положенията на основните изходни правила за поведение, както и това, че
те не установяват субективни права и задължения, а само правомощия,
принципи и взаимоотношения.
Конституционно-правните норми са общо регулиращи в по-
голяма степен, от колкото нормите в другите отрасли. Те са и учредителни
правни норми, защото съдържат първични предписания – установяват
задължения за създаването на други правни норми. Основна особеност е и,
че конституционно-правните норми имат по-висока степен на устойчивост
и стабилност. В тях се посочва редът за приемането на Конституцията,
както и особеният ред, който задължително се спазва при нейното
изменение и допълнение. Конституционно-правните норми не е възможно
да се градират – не съществуват такива от различен разред, степен или
юридическа сила.
Конституционно-правните норми включват или само хипотеза и
диспозиция, или само диспозиция, като не се посочва санкцията. Това
обаче не означава липсата на хипотеза и санкция. Текстът им е
1
ненормативен, тъй като не са получили словесен израз липсващите
елементи, а те са включени в други разпоредби или логически произтичат
от тях. Конституционно-правните норми закрепват само основите на
Конституцията и правния строй, както и основите на правния статус на
човека и гражданина. Това предполага издаването на конкретизиращи
правни норми.
Съществуват различни критерии за класификацията на
конституционно-правните норми. Първият е по тяхното съдържание, т.е.
по кръга на регулираните обществени отношения. На второ място те се
разделят по тяхната юридическа сила. Тя зависи от това в какви
юридически актове са изразени предписанията. В Конституцията, която
притежава най-визша юридическа сила, в редица нейни текстове, е
посочено, че е необходимо издаването на законови или други подзаконови
нормативни актове. Класификацията може да се извърши и според
територията на тяхното действие – върху цялата страна или върху части от
нея.
Според характера на предписанията, конституционно- правните
норми биват оправомощаващи, задължаващи и забраняващи. Първите
определят рамките на правомощията на субектите. Задължаващите
закрепват конкретни форми на задължения на субектите да извършват
определени действия, както и да изберат съответен вариант на поведение.
Последните съдържат забраната субектите да могат да извършват
определено действие. Те започват обикновено с „Забранява се да...”, „Не се
допуска...”, „...няма право...” и др. В зависимост от тяхното съдържание
конституционно-правните норми се подразделят на материално- и
процесуално-правни. Първите регулират статута на държавните органи и
гражданите, както и уреждат по същество съответните обществени
отношения. За процесуално-правните норми е характерно, че с тях се
регулират процеси, производства. В тях се съдържа формата за
2
осъществяване на материално-правните норми. Те не са обособени в
самостоятелен раздел.
Отделен вид конституционно-правни норми са декларативните. Те
съдържат определения на правни понятия и институти. В тези случаи е
необходимо да се изясни специфичното съдържание на съответното
понятие, длъжностно лице, административно нарушение и др. Отделен вид
са и бланкетните норми. В тях фигурират понятия, чието съдържание не е
точно определено ( например „добри нрави„ ). Те представят идейната
рамка на съответното съдържание. Конкретизацията им се определя от
разбиранията, господстващи в общесвото. Отменителните
конституционно-правни норми отменят отделни закони или отделни
текстове от действащото законодателство. Те нямат самостоятелно
значение, а трябва да се свържат със съответен закон или правна норма,
която се отменя.
Субектите на конституционно-правните отношения са лицата,
между които възниква конституционно-правна връзка. Те са носителите на
правата и задълженията и притежават правоспособност, дееспособност и
деликтоспособност, т.е. правосубектност. Правосубектността се изразява в
това, че съответни органи и лица са овластени с права или натоварени със
задължения. Правата и задълженията на държавните органи определят
тяхната компетентност. Правосубектността на гражданите зависи от
техните субективни права, като голяма част от тях се урежда в
Конституцията.
Съществуват следните видове субекти :
1.Индивидуални – индивидуални държавни органи, длъжностните
лица, гражданите и чуждите граждани
2.Комплексни – държавата във връзка с гражданството, българският
народ в ролята на източник на държавната власт и когато я
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно-правни норми

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
Изпратен от:
a
a на 2008-06-17
Добавен в:
Теми
по Право
Статистика:
92 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Право за Студенти от рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
172
·
13
·
6,508
·
147
·
1

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
287
·
34
·
8,872
·
212
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

Административно право и процес

24 ное 2008
·
238
·
8
·
4,599
·
54

Адм. процес може да се разглежда от различни аспекти и гледни точки. Той може да се разглежда : 1.Като самостоятелен правен отрасъл, т.е. като една система от административно процесуални норми, които се характеризират със своя предмет и метод на...
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
125

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Лекция по Административно право и административен процес

20 яну 2008
·
1,209
·
50
·
22,268
·
447
·
1

Задълбочено съдържание, което обхваща целия материал по административно право и административен процес...
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
4
1
4 мин
06.06.2019
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
49
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Конституционно-правни норми

Материал № 166167, от 17 юни 2008
Свален: 92 пъти
Прегледан: 65 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 494
Брой символи: 4,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно-правни норми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения