Големина на текста:
Университет за Национално и Световно Стопанство
София
К У Р С О В А Р А Б О Т А
Дисциплина:
Икономика на труда
Тема:
Същност и предмет на колективното трудово договаряне.
Обхват на колективния трудов договор
Изготвил: Xxxxx xxxxxx Xxxxxx
Спец. Макроикономика
Фак. №00000
София, 2003
1
Същност и предмет на колективното трудово договаряне.
Обхват на колективния трудов договор.
1.Същност и предмет
Колективното трудово договаряне най-често се разглежда като
метод за уреждане на отношенията между работодател, група
работодатели или работодателска организация от една страна и една или
повече организации нао наемния персонал – от друга, най-общо по повод
условията за наемане на работници и служители. За колективното трудово
договаряне определящо значение имат:
Равнищата и страните на колективното трудово договаряне
Предметът на дотоварянето
Процедурите за водене на преговорите
Продуктите на колективното трудово договаряне
Равнищата на колективното трудово договаряне най-често са:
национално; отраслово; регионално и в отделните организации.
Предмет на колективното трудово договаряне са условията за
наемане на работници ислужители от страна на работодателя, по –
конкретно условията на труд и заплащане.
Процедурите за водене на колективнните преговори са съвкупност
от правила, които се спазват от страните в колективното трудово
договаряне. Те могат да бъдат регламентирани в закон, подзаконов
нормативен акт или да са обект на договаряне между страните в
преговорите по разширяването на колективните трудови договори.
Продуктите на колективините трудови преговори са колективните
трудови договори /КТД/.
Колективния трудов договор е документ който по своята
юридическа сила следва зоконите и подзаконовите нормативни актове. В
него страните поемат конкретни ангажименти и носят отговорност за
тяхното изпълнение. КТД обикновено се сключват на браншово равнище,
както и на професионално и регионално равнище в отделните
организации.
Колективните трудови споразумения се сключват по конкретни
въпроси, предмет на колективно трудово договаряне на всичките му
равнища.
2.Обхват на КТД
Страните, които участват в колективния трудов договор са
работодателят и синдикална организация. Като работодател е всяко
физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко
2
друго организационно и икономически обособено образувание, което
самостоятелно наема работници или служители по трудово
правоотношение.
Всяко физическо лице може да бъде работодател ако притежава
гражданнска дееспособност. Граждански дееспособни са пълнолетните
лица, които са напълно способни чрез своите действия да придобият
права и задължения и да ги осъществяват. Тези лица са достигнали не
само физическа, но и психическа зрялост.
Когато работодателя е юридическо лице, това си качество той
трябва да е придобил по установения в закона ред. Примерно, ако е
сдружение с нестопанска цел – с вписването му в предназначения за целта
регистър в съда по реда и условията, предвидени в закона за лицата с
нестопанска цел. Ако е търговско дружество – с вписването му в
търговския регистър. Качеството на работодател може да притежава и
поделение на юридическо лице, примерно клон на дружество стига то да е
организирано и икономически обособено.
Важно е обаче, че понятието работодател не винаги се
отъждествява с понятието собственик на предприятието. Съвпадението
работодател-собственик е налице, винаги когато работодателя е
физическо лице – например едноличен търговец. Работодател може да
бъде и арендаторът, наемателя както и концесионера, макар, че те не са
собственици.
Друг признак, който характеризира физическото и юридическото
лице кото работодател е този, че чрез неговите действия се учредява
всяко конкретно трудово правоотношение. Неправилно се отъждествява
със самия работодател понякога и ръководителя на дадено предприятие,
на негово поделение или на учреждение или организация в качеството му
на директор, председател, управитл, началник и др.
Тези ръководители са само длъжностни лица, които представляват
работодаля и упражняват работодателската власт от негово име и за
неговна сметка.
Другата страна по колективното трудово договаряне в
предприятието е синдикална организация. Правото да договаря и сключва
КТД, по силата на закона има всяка синдикална организация в
съответното предприятие. Тя трябва да е създадена при упражняване на
конституционното право на работниците и служителите да се сдружават в
синдикални организации за защите на техните икономически и социални
интереси. Без значение е дали съответната синдикална организация е
представителна или непредставителна. Ако е представителна тя се
легитимира пред работодателя като такава с представяне на надлежно
свидетелство за легитимност, издадено от ръководството на признатата за
представителна на национално ниво организация, към която принадлежи.
Когато съответната оргянизация няма качеството на представителна се
представя като легитимна синдикална организация пред работодателя с
акта за учредяването и. Работници и служители от малки и средни
предприятия, които по една или друга причина не са създали собствена
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 ное 2022 в 16:27 в момента не учи на 53 години
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси и управление на персонала. Мотивация за труд. Осигуряване на организацията с кадри

21 юли 2008
·
608
·
4
·
1,400
·
293

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на предприятието. Тя се определя като:1.Част от управлението, което се занимава с работещите хора и с техните взаимоотношение в предприятието. 2. Система от въздействия върху...
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
105
·
2
·
403
·
143

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Тезиси по управление на човешките ресурси

26 окт 2009
·
233
·
40
·
8,101
·
252

Тезиси по управление на човешките ресурси за студенти от ВИНС при доц. д-р Татяна Христова...
 

Колективен трудов договор

10 юни 2011
·
226
·
13
·
5,828

Лекция на тема колективен трудов договор и приложенията му...
 

Система за управление на човешките ресурси

10 мар 2012
·
118
·
16
·
1,055

Системата за управление на човешките ресурси (УЧР): обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тези дейности, взаимодействието им със заобикалящата среда, както и начина на функциониране...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът по икономика на труда включва 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
385
1
25.08.2014
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Много лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Същност и предмет на колективното трудово договаряне. Обхват на колективния трудов договор

Материал № 1605, от 24 мар 2006
Свален: 1,314 пъти
Прегледан: 154 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 926
Брой символи: 8,629

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и предмет на колективното трудово догов ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения