Мирослав Бачев
преподава по Философия
в град София
Големина на текста:
Анализът и синтезът на научните данни, осъществени в
творчеството на Аристотел, разкриват по безспорен начин
големите теоретически възможности на античната епоха. В него
най – пълнокръвно и мащабно се извисява исполинският ръст на
античния дух и творческите начинания на древните гърци достигат
до своята кулминационна точка. Поради тази причина столетия
наред научните постижения на великия древногръцки мислител
остават като изключително значима позитивна програма в
историята на научното познание, осмисляща рационално
теоретическите изследвания на най – изявените представители на
световната наука. Сред хората на научната мисъл делото на
Аристотел се ползва с най – голямо внимание и неговото
характеризиране като “Олимп на философията на древния свят” не
се нуждае от благосклонността, която понякога поколенията
проявяват към миналото на световната цивилизация.
Аристотел е роден през 384 г. Пр. Хр. в Стагира, град на
Халкидическия п – ов. Баща му Никомах е лекар в царския двор на
македонските владетели. Бъдещият философ живее в средата на
естествоизпитатели – факт, който оставя трайни следи в
творческата му дейност. Той е закърмен отрано с демократизма на
науката, но живее и сред владетели, обладани от тиранически
чувства и стремеж за световно владичество. Въпреки това той не
изменя патоса на своя теоретически интерес в зависимост от
обкръжението на държавните мъже, а следва неотменно собствен
път в науката и философията.
Твърде рано, едва на 15 години, Аристотел остава сирак и
неговото образование е поверено на Проксен, съпруг на сестра му.
Две години по –късно, през 367 г., голямата любознателност
отвежда Стагирит в Атина, където впоследствие постъпва в
прочутата философска школа на Платон Академията. Неговите
първи стъпки на попрището на философията съвпадат с годините,
когато, освобождавайки се от тясното сократово разбиране на
диалектиката, Платон се заема относително подробното
изясняване на възгледите си за идеите. Още в самото начало
основоположникът на Академията забелязва и високо оценява
големите дарования на своя млад ученик. Сред яркото съзвездие
на слушателите на Академията Аристотел бързо се откроява и
убедително се налага с остротата и аналитичността на своя ум.
Стремящ се към самостоятелност, Стагирит проявява критически
усет към проблемите, третирани в школата. Диоген Лаерций
съобщава, че още приживе на Платон Аристотел се отдалечава от
него. Живият огън на дълбоката любознателност непрекъснато
стимулира Аристотел да търси истината, без да се колебае да
възразява на своя учител. Не съществува за младия философ по –
значим идеал на попрището на философската дейност, от този да
търси собствено решение на проблемите, да достига до него
независимо от вътрешния респект към безспорния авторитет на
учителя. Още от тогава за него върховен закон е истината –
единственото, против което човек не може и не трябва да възрази.
Негови са знаменателните думи: “Обичам Платон, но по – скъпа
ми е истината” – изказване, което ще остане завинаги в
историята на науката като пример за безкористно и истинско
отношение в научната дейност.
Аристотел остава в Академията в продължение на 20 години –
до смъртта на нейния ръководител (347 г. Пр. Хр.). След като
ръководството на школата преминава в ръцете на племенника на
Платон, Спевсип, Аристотел напуска Атина и се преселва в Мала
Азия. Там, в двора на тиранина Хермий, който по това време е
управител на гр. Атарней, той престоява три години. След като
през 344 г. Пр. Хр. Хермий бива убит, Аристотел се принуждава
да се пресели на остров Лесбос, в гр. Митилена, където прекарва
една или две години в по – нататъшни проучвания в областта на
зоологията.
През 343 – 342 г. пр. Хр. по покана на македонският владетел
Филип Македонски философът се отзовава в двореца на
македонския владетел, където в продължение на три години е
учител на младия Александър. Плутарх свидетелства, че
Александър обича своя учител не по – малко от своя баща, защото
на Филип той дължи живота си, а на Аристотел – достойния
живот. Стагирит има намерението да обедини в лицето на
Александър философията и политиката. Обаче отношенията между
учителя и ученика постепенно охладняват и при това положение
благоразумието на философа отстъпва пред непреклонността и
намеренията на бъдещия владетел. През 336 г. пр. Хр. Филип е
убит и Александър поема скиптъра на царската власт. В същата
година Аристотел напуска двора на македонския владетел и след
известен престои в родния си град се завръща в Атина, където
продължава своите научни и философски занимания. Там той
основава своя школа и преподава в гимназиона близо до храма на
Аполон Ликейски. Оттам школата получава името Ликей или
Ликейон. Ликеят се превръща в средоточие на интензивна
изследователска и преподавателска работа. Под вещото
ръководство на Аристотел работят видни представители на
античната наука като Теофраст, Евдем, Аристоксен и много други.
След смъртта на Александър Македонски Аристотел се
принуждава да напусне Атина и се преселва на о. Евбея, където е
имението на майка му. При това стечение на обстоятелствата
ръководството на Аристотеловата школа е поверено в ръцете на
неговия ученик и съратник Теофраст. През есента на 322 г. пр. Хр.
Аристотел умира в град Халкидика на о. Евбея.
Литературното творчество на Аристотел е изключително богато
и разнообразно. Не съществува област от научното познание,
която да не е обект на най – внимателен и критически анализ от
великия античен мислител. Още в древността в град Александрия
е съставен списък от 146 произведения на древния мислител.
Изглежда обаче този списък не е пълен, а и редица от трактатите
на Аристотел не са запазени. Библиотеката на великия мислител
остава на разположение на Теофраст, който успява да запази
трактатите на Аристотел, държейки ги продължително време в
подземие. След това фактически се поставя началото на една
изключително трудна, но извънредно ценна работа по тълкуването
и конкретното осмисляне на научно – литературното наследство
на Стагирит.
В зависимост от своята тематика произведенията на Аристотел
могат да бъдат подредени в няколко основни групи или раздела.
*Към първия раздел спадат логическите трактати, които след
смъртта на техния автор обикновено се обозначават с термина
„органон”. Логиката се оказва въведение към всички други науки,
които имат място в общата система и класификация на античния
мислител. С това се подчертава универсалното значение на
логиката. Към т. нар. органон принадлежат няколко логически
трактата:
1.„Категории” – посветен на основните категории на логиката.
2.„За тълкуването” – произведение, в което се третират
проблеми на съждението.
3.„Първата аналитика” – разглежда въпросите на
умозаключението и по – специално на силогизма.
4.„Втора аналитика” – занимава се с проблеми на
доказателството.
5.„Топика” – посветено на вероятното доказателство.
6.„За софистическите опровержения” – критически анализ на
софистическите доказателства и прийоми.
*Към втория раздел или група произведения принадлежи
„Метафизика” – трактат, който заема централно място във
философското творчество на мислителя. Съдържанието на това
произведение се отнася предимно към онтологическата
проблематика. „Метафизика” третира най – основните теми за
началата и законите на битието, и то в един чисто умозрителен
план. Едва ли има друго такова произведение на древната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 ное 2020 в 12:08 потребител
27 май 2020 в 16:21 потребител на 42 години
13 апр 2020 в 14:31 студентка на 36 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2007
07 апр 2020 в 08:53 в момента не учи на 42 години от София
01 дек 2019 в 20:24 потребител на 41 години
27 сеп 2019 в 11:20 ученик на 26 години от София - Национална търговско - банкова гимназия
12 май 2019 в 18:18 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2015
01 апр 2019 в 08:40 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Философия, випуск 2020
26 мар 2019 в 12:12 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2023
 
Домашни по темата на материала
Казус по Философия МВБУ
добавена от liolio01 19.03.2014
1
85
аристотел хилеморфизим
добавена от huliqfevzi 16.03.2012
1
8
Подобни материали
 

“Федон” – Платон

09 дек 2007
·
525
·
5
·
1,008
·
498
·
3
·
4

Платон разглежда проблема за човешката душа и живота й след напускането на тялото в диалогът “Федон”. Платоновият Сократ поема по пътя към неизвестното с ясното съзнание, че го очаква един по-добър, по-човечен и по-красив свят...
 

Аз знам,че нищо не знам

12 дек 2007
·
693
·
2
·
357
·
894
·
1
·
3

Всичко започва все някъде,макар и мнозина физици да не са съгласни с това!Хората обаче винаги са напипвали(смътно в повечето случаи) проблема с началото на нещата...
 

Етическа проблематика във философията

02 яну 2008
·
592
·
1
·
340
·
118
·
1

Етиката е толкова стара, колкото философията. Ученията в етиката се разбират в зависимост от етичните идеали, оформят се няколко направления...
 

Аристотел - "За душата" трета книга

03 май 2008
·
387
·
4
·
775
·
402
·
2

Идеята за природата на душата вълнува хората от зората на човечеството. Въпросът за човешката душа присъства във всички съществуващи учения,вярвaния,митологии и т.н.
 

Философия на софистите

09 апр 2009
·
186
·
3
·
477
·
223

Софистите и тяхната философия. Какво представлява тяхната философия и какви са особеностите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Философия
Тест по философия
изпитен тест по Философия за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по философия за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
49
1
2 мин
08.08.2013
Тест по Философия за 11-ти клас
изпитен тест по Философия за Ученици от 11 клас
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 11-ти клас по Философия.
(За отличници)
14
11
1
3 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по философия

Аристотел: проблемът за доброто и злото

Материал № 159015, от 03 юни 2008
Свален: 380 пъти
Прегледан: 296 пъти
Качен от:
Предмет: Философия
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 1,936
Брой символи: 16,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аристотел: проблемът за доброто и злото"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мирослав Бачев
преподава по Философия
в град София
с опит от  13 години
186 45

Христо Йорданов
преподава по Философия
в град Сандански
с опит от  12 години
178 45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения