Големина на текста:
1.ФИНАНСОВОТО ПРАВО КАТО ОТРАСЪЛ НА ДЕЙСТВАЩОТО ПРАВО
НА РБ.
Има две становища – ФП е самостоятелен правен отрасъл в рамките на правната
система е едното, а второто – ФП е комплексен правен отрасъл, тъй като има допирни
точки със всички останали правни отрасли. Главно е първото становищв, защото има
предмет и метод.
Предмет на правно регулиране е кръгът от обществени отношения, които този
отрасъл урежда, както и спецификите на тези отношения. ФП урежда финансови
отношения, те имат паричен характер, тъй като уреждат движението на паричните
средства. Не всички финансови отношения са парични, както и не всички парични
отношения са финансови. Финансовите отошения са четири групи:
-Отношения по повод разпределението на националния доход.
-Отношения по повод преразпределението на националния доход – от НС чрез
бюджета
-Разходни отношения през бюджетната година
-Контролни отношения.
Характеристика на финансовите правоотношения /ФПО/
1.Те са публично-правни отношения и са резултат от държавната дейност.
Следователно поне един от субектите в правоотношението е държавата. Тя
съответно се представлява от държавен орган.
2.ФПО са желани от държавата.
3.Те са резултат само от правни норми, и не могат да съществуват обективно в
действителността.
4.ФПО по принцип имат паричен характер. Наричт се обектни /обект са парите/,
но съществуват и т. нар. Безобектни ФПО устройствени, контролни и
процесуални.
Метод на правно регулиране – по какъв начин се регулира правоотношението.
Методът е властнически, а нормите са с императивен характер и финансовите органи
действат в условията на обвързана компетентност – в този случай актовете на органите
са декларативни. ПО възникват по силата на правна норма, а не въз на издаден
административен акт. Във ФП има само няколко случая, в които органите действат в
условията на оперативна самостоятелност и издадените актове имат конститутивни
действия.
Източници на ФП: Конституцията; Закони; Подзаконови нормативни актове;
Международни договори; Решения на КС, но само тези, с които една правна норма се
отменя като противоконституционна; Решенията на ВАС, с които един подзаконов
НАсе отменя като незаконосъобразен. Обичаят и практиката не са източници.
Разграничение между ФП и останалите правни отрасли.
-Разграничение между ФП и КП – и двата са публично-правни отрасли, а
разграничението е на база предмет на правно регулирание – КП се занимава с
устройството на държавата.
-ФП и АП методът на правно регулиране и при двата е властнически.
Разграничението е предмета на правно регулиране – АП се занимава с учение за
държавата.
-ФП и ГП и ТП – методът е различен при ГП и ТП имаме метод на
равнопоставеност. Освен това субектите са различни – във ФП винаги единят
субект е държавата.
2.ФИНАНСОВО ПРАВНИ НОРМИ /ФПН/
Обективното ФП е съвкупност от обективни правни норми. Те действат
неограничено във времето по отношение на случаите и адресатите. Това е относително,
тъй като понякога се налага те да имат еднократно действие или да действат в
определен срок. Неограничено действат и по отношение на кръга лица, до които са
адресирани.
Структура на ПН.
-Хипотеза – в нея е заложен ЮФ.
- Диспозиция – в нея са посочени адресатите на ПН, техните права и задължения.
В повечето случаи финансовият орган е носител на субективни права. Само субектите,
които са посочени в ПН , могат да ги реализират. Субектите не могат да се подменят по
собствено желание. При условията на доброволност обче трето лице може да изпълни
финансовото задължение на др.
- Санкция – последици от неизпълнение на задълженията. Има два вида санкции и
административно правни мерки. Няма финансова отговорност. Отговорността бива
административна, наказателна, гражданска и дисциплинарна.
Видове ФПН.
*
-материално правни - посочват правата и задълженията на субектите;
-процесуално правни – посочват реда за реализиране на правата и задълженията
*ФПН са императивни. Те биват задължаваща, забраняващи и упълномощаващи.
*техникоюридически ПН – съдържат данни с цифри и таблици
* Контролни – дали е спазена друга правна норма.
За осъществяване на финансовата дейност е необходимо ПН, ИФА и финансов
план. Финансовия план е необходим защото финансовата дейност подлежи на
планиране.
Действие на ФПН
А) Действие по време – влизане в сила – принципът е, че законът влиза в сила
три дни след обнародването му в ДВ, но във ФП има изключения от този принцип –
влизат в сила от 01.01 на следващата година. Или на първо число на някой месец. Има
случаи в които ПН влиза в сила незабавно, когато не се засягат права и интереси.
Обратно действие на ПН – в преобладаващия брой случаи ПН действащ за в бъдеще и
не засягат висящи ПО. Възможно е обаче изрично предвидено обратно действие -
когато се създават права. отмяна - преустановява се действието на закона за в бъдещ.
Б) Действие спрямо лицата – само във ФП, в частност в данъчното право има
норми, които действат по отношение на образувания, които нямат качеството правен
субект. Спрямо лицата ПН могат да действат върху неограничен кръг лица или само за
конкретни упоменати.
В) Действие на ПН по място – те действат на територията на цялата страна. Има
случи, при които само по отношение на отделни части от страната.
3.УСТРОЙСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ФИНАНСОВАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Финансовата дейност е държавна дейност и единият от субектите във ВПО винаги е
държавен орган. Всички органи, които имат правомощия в сферата на финансите се
отнасят към финансовата администрация. Финансови правомощия има органите на
държавна власт – НС, МС, президентът, общините и др. Такива правомощия имат и
органите с обща компетентност. Създадени са и много органи със специална
компетентност – Мин. На финансите, БНБ, НАП, Сметната палата и др.
С оглед на това дали дейността на финансовия орган се разпростира на територията
на цялата страна или на част от нея – органи с месна компетентност и органи с
компетентност за цялата страна.
Всички финансови органи действат в условията на обвързана компетентност и в
малки изключения при оперативна самостоятелност. Белезите на държавните органи
важат и за финансовите, а това означава, че финансовите органи участват в
правоотношението в качеството си на власт. Израз на това са: - от една страна те
издават властнически актове, които имат декларативно действие, а от друга страна те
имат санкционни правомощия.
Финансовата администрация в широкия смисъл на понятието обхваща всички онези
органи, които извършват финансова дейност, а в тесен смисъл – само специализираните
финансови органи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юли 2018 в 14:01 студент на 24 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2017
29 сеп 2017 в 20:17 в момента не учи на 24 години
 
Подобни материали
 

Предмет и метод на финансовото право

09 юли 2007
·
323
·
2
·
360
·
55

Финансовото право изучава механизма на финансовите операции, изследва правилата в съответствие с които се определят и събират бюджетните приходи, определят се правата и задълженията на финансовите субекти, контрола над операциите свързани...
 

Лекции по финансово право

11 ное 2013
·
102
·
36
·
12,923
·
111

Финансово право е самостоятелен правен отрасъл със свои собствен предмет и обект на правно регулиране. Финансовото право е комплексно правен отрасъл, който има допирни точки с всички други правни отрасли...
 

Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност

30 яну 2014
·
22
·
11
·
2,226

Понятието "лицензия" се свързва с възможността за упражняване на определена дейност, независимо от гражданската регистрация на юридическата личност...
 

Лекции по Финансово право - Финансови актове

16 яну 2016
·
16
·
68
·
34,674
·
26

Финансовата дейност в Д се осъществява на базата на различни актове – НА, финансови планове, индивидуални финансови актове (ИФА). ИФА се издават във всички сфери на финансовата система като терминът ИФА не е легален термин...
 

Лекции по Финансово право

23 мар 2016
·
23
·
14
·
5,412
·
24

В лекциите са засегнати основните закони и предмет, дейност на финансовото право. Правната концепция за финансите. Финансова система, публични финанси и финансово правно регулиране...
 

Лекции по Финансово право

Материал № 157989, от 01 юни 2008
Свален: 224 пъти
Прегледан: 126 пъти
Качен от:
Предмет: Финансово право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 34
Брой думи: 10,115
Брой символи: 61,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Финансово право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения