Големина на текста:
Човекът и суровата действителност в поезията на Вапцаров
Н. Вапцаров е от онези творци ,чиято творческа насоченост е
пределно слята и обвързана с човека и действителността ,в която живее
,с времето и неговите характеристики.Човекът в творчеството на
Вапцаров е представен в движение ,в промяна ,обусловена от неговата
непобедима вяра в утрешния ден ,с оптимизма чиито корени са
проникнали дълбоко в същността и битието на отделната личност.
В своя пълнокръвен и същевременно труден и пълен с
предизвикателства живот ,поетът се движи м/у битие и бит ,м/у
романтичната си нагласа и суровата реалност ,м/у любовта си към
човека и омраза ,изпълваща сивото му ежедневие.Не случайно думата
"живот " е най-често срещаната в поезията на Вапцаров.Като лексема
"живот" е носителка на извечното начало на изконната вяра в човека и
света в непоклатимостта на доброто във Вапцаровата поезия.
Човекът е в конфликт с действителността поради
несъответствието м/у реалност и духовни въжделения.Поетът
неслучайно поставя в началото на стихосбирката “Моторни песни”
,цикьлът "Песни за човека" ,ориентиран към духовното пространство на
човека ,който олицетворява хармонията на живота.
В композиционно отношение ,цикълът “Песни за човека”
пресъздава три основни момента от еволюцията на лирическия герой
-смазан от силите на деня ,безименен ,нищожен ,той намира сили в себе
си да направи прелом ,да се възвиси като краен победител над застоя
,отправил поглед към бъдещето.
Лирическият герой в творчеството на Вапцаров е човекът-борец за
социална свобода.
В стих.”Писмо”на преден план излиза драматичната промяна на
личността.Лирическият герой на Вапцаров следва аналогичното
развитие на героя на Смирненски от стих.”Юноша”.Той преминава от
наивната романтика и илюзийте през сблъсъка с действителността и
омразата към несправедливия свят до прозренията за истината и
борбата.
Този сблъсък поражда борбата ,възвръщаща на човека вярата в
себе си и обичта към живота.Човекът приема борбата като съдба
,съхраняваща битийните устои на личността.В стихотворението”Писмо”
еразкрит и другият аспект на борбата-нейната монументалност
,всеобхватнос поради която тя придобива интернационален
xарактер:”земята се отърсва” ,”милиониите възкръсват”.Оказва се ,че
истинският живот е сред гррхота на машините ,сред задухата ,където
непосилният труд ражда протест и ново ,борческо съзнание.Вапцаров е
образно-конкретен в използването на точни изразни средства ,а неговият
словесен поетичен инвентар носи яркия колорит на епохата ,в която
човешкото страдание в израз на голямата поетова болка за човека.
Като своеобразно парадоксално проявление на живота ,смъртта
се налага в стихотворението”Двубой”.”Твърде старият двубой" м/у
суровата действителност и човека “се води с жар” ,но победителят не е
известен.Това е моментът на прелома ,в който позитивното надделява
над застойното.В творбата е пресъздадено ,така характерното за
Вапцаровата поетика "ставане" /Р.Ликова/ на героя.В трите епизода:15
трупа "под въглищния пласт” ,самоубйството и "мерзкият" стрелец от
засада-разкриват подчинеността на човека от света ,на жестоката и
отричаща го действителност.Лрическият герой се превъплъщава във
всички жертви на живота ,той открива своята съдба ,част от общото
страдание и слива своя устрем за революция с желание за нов свят ,за
светли дни.
/.В съвременния свят ,внушава Вапцаров ,няма място за красотата
и романтиката на естеството.Човек е принуден от действителността да
води несигурен ,монотонен и сив живот.Омразата и отчаянието от
тежката действителност обаче не го сломяват и обезверяват ,а са
своеобразен нравствен катарзис за лирическия герой.Те пораждат в
душата му желанието за борба в името на по-светъл и човешки
осмислен живот ,дават му вяра в бъдещето.За това говори и самото
заглавие на стихотворението “Двубой”.
.Мотивът за движението на човешкия характер ,за израстването на
личността е предаден в пълна мяра в стих.”Песен за човека”.Творбата
предава основното си звучене посредством композиционната постройка
-диалогична форма.Разговорът се води м/у личността на поета
,свързващ с човека и дамата-мизантроп.
В обикновената човешка драма на стих.”Песен за човека”героя
убива своя баща ,защото има нужда от парите му.В изолираното
пространство на затвора той има възмокност да преосмисли
направеното и достига до извода:
"Не стига ти, хлеба,
залитнеш
от мъка
и стъпиш в погрешност на гнило".
Поетът въвежда мотива за сътбата на човека и ни води към
представата за човешката смърт.Постройката на стиховете не само
поставя акцента в/у всяка дума ,за да зазвучи тя със своята пълнота и
внушителност ,но е и своеобразен творчески изказ.Така Вапцаров
проследява стремителната градация на личността ,увлечена от живота
към своята смърт ,лишена от соботвено "днес" и "утре":
"Светът е във тебе и мен
и в тази тълпа,
която наричат безлична.
Но аз я обичам,
защото тя крачи нагоре,
кьм новия ден,
защото се бори!”
.Мотивът за вярата кореспондира с този за "библейската вяра" ,но
това не е същностната му черта.Библейското е символ на смирението
,на задоволството от съществуването на радостта от живота ,Вапцаров
не търси бляна ,а се стреми да покаже “живота по -мъдър”.Поетът
въстава с/у "оглупялата мъдрост” на бащите ,за да подчертае красотата
на човека ,но не се откъсва от “майчините притчи”.3атова в
стихотворението “Рибарски живот”мотивът за "чудото" и "вярата" са
пресъздадени в ироничен план:
"Христос да би слязъл
сега
с две риби
какво ще направи".
Подобно на предхождащите го мотиви/за"чудото" и
"вярата”/ и този за "пшениченото зърно от моята вяра” еепическа
митологема.Той показва повторяемостта на света ,неговата дързост и
безпощадност.Вярата е не просто мотив и тема в поезията на
Вапцаров ,тя е сърцевина на естетиката му и поглед към света: тя е най
-силното оръжие с/у кошмарната ,подтискаща всеки опит за
индивидуалност действителност.Вярата се ражда в битието.То я
определя.Вярата е страшната бездна м/у съществуващото “озъбено
свирепо куче” и непоклатимата воля за промяна и действие -"направил
бих всичко".Вапцаров вярва в човека ,в неговите нравствени сили ,в
разума му ,във възродителните му способности ,в енергията да промени
света и да даде живота си в името на бъдещето.Вярата осмисля и
самият живот на поета.Хората носят своята вяра за живота и тя се
превръща в негов /смисъл/ символ.В това е силата й.Авторът не я
ограничава във времето ,защото има ли го човешкия живот ,винаги ще я
има и вярата.Чрез нея оживяват значенията за Ботевото живеене чрез
смъртта и Яворовото разбиране на живота като битие на духа.Вярата е
толкова необходима за героя на Вапцаров ,че той ,лишен само от
"пшеничено зърно" от нея , “миг след грабежа” ще бъде "разнищен и още
по-право и още по-ясно" ,ще бъде "нищо"/”Вяра”/.Тук проличава един
характерен за поетиката на Вапцаров начин на изказ-моделът на
търсещия израз.При него поетиката придобива повече
фрагментарност ,но в никакьв случай не лишава от обемност
внушенията.Вярата в идеала води към авторовия оптимизъм ,основан на
познаването на историческия процес и неговите закономерности
,обвързващи бъдещето и романтиката.
Романтиката не е празна химера ,утвърждава Вапцаров.Тя е
всичко най-хубаво ,което има в човека.Романтиката може да бъде и
вярата и мечтата ,всичко от живота ,което удовлетворява човека. Във
време на духовно опошляване ,романтиката е в самия живот на човека.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Човекът и суровата действителност в поезията на Вапцаров

Н. Вапцаров е от онези творци ,чиято творческа насоченост е пределно слята и обвързана с човека и действителността ,в която живее ,с времето и неговите характеристики.
Изпратен от:
jenny16
на 2006-03-23
Добавен в:
Теми
по Литература
Статистика:
4,729 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Литература рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Граф Монте Кристо – типичен романтически герой

04 май 2010
·
384
·
2
·
621
·
950

Интерпретативно съчинение, разкриващо характерните направления на романтизма, въплътени в главния герой на романа "Граф Монте Кристо"...
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,848
·
2
·
267
·
1,166
·
1

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
639
·
7
·
1,379
·
543
·
2
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Стендал-червено и черно

30 апр 2007
·
1,058
·
3
·
1,084
·
568
·
2
·

Когато говорят за други автори, някои писатели предпочитат да се ограничат върху творчеството им, художествените похвати, принципите на повествованието или дори само върху идейното им развитие.
 

Мотивът за проглеждането и свързаната с него опозиция мрак-светлина във ’Песен за човека’

05 май 2008
·
258
·
1
·
295
·
321

"Човекът погледнал зората, в която се къпела с блясък звезда и мислел за своята тежка, човешка, жестока, безока съдба. Тя - моята свърши... Ще висна обесен. Но белким се свършва със мен? -Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден".
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
10
1
5 мин
24.01.2020
Тест по БЕЛ, входно ниво за 12-ти клас
входен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тестът е подходящ за проверка на входно ниво на ученици от 12-ти клас. Съдържа 41 въпроса от затворен тип, изготвени по модела на матурата. Предназначен е за два учебни часа. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
32
9
2
14 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Човекът и суровата действителност в поезията на Вапцаров

Материал № 1572, от 23 мар 2006
Свален: 4,729 пъти
Прегледан: 115 пъти
Предмет: Литература
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 709
Брой символи: 5,966

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Човекът и суровата действителност в поезията на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
12

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения