Големина на текста:
МОДЕРЕН  ТЕРОРИЗЪМ
Няма еднозначно определение за понятието «тероризъм». Твърде много са опитите за дефиницията 
му у нас и по светаЕтимологичното значение на „тероризъм“ според „Речник на чуждите думи в 
българския език“ е: 1. Система от мерки за преследваненасилие и физическо унищожаване на 
политически противник; 2. Управлениевластване със заплахифизическо насилие и убийство
Според речнка на издателство “Дорси” (ЧикагоСАЩпод понятието «тероризъм» се разбира: 1. 
Пропагандирано насилиенасочено срещу случайно избрани граждани с цел да се предизвика 
изкуствено страх в обществото и по такъв начин да се засегнат правителствените норми и 
политика; 2. Насилие срещу представители (политицидипломатина държавната власт от тези
които искат да я отхвърлят или сменят; 3. Скрита война на една държава срещу друга; 4. Действие 
на едно правителствокоетоза да се задържи на властвъздейства върху случайни или подбрани 
гражданиА в статия в „Зарубежное военное обозрение“ ЮМгимова твърдиче тероризмът е 
предварително замислено и подготвено противозаконно използване на насилие или вероятното 
провеждане на такава акция спрямо лицасградитранспортнипътни съоръжения и прс цел да се 
създаде затруднение на съществуващата политическа власт и форма на управлениеОт всичките 
тези дефинции става ясноче «тероризъм» е  политически мотивирано насилие (Георги Стоянов). В 
качеството си на таковатой има ясни целипротивницисредства и т.нНо същността на 
тероризма не е качествотокеото вълнува най­много светаВ т.нар. «война с тероризма» основният 
въпроскойто се задава и на който до момента няма окончателен отговор е: «Може ли да бъде 
победен тероризмът?» И ако можето защо?
Ами...не можеПросто няма начинКолкото и да се пропагандира сигурностколкото и 
Съединените щати да хвърлят луди пари в анти­ и контратерористични акции – тероризмът няма 
как да бъде победенЗащоМного просто – причините мога да разделя в две основни категории – 
морални и материални.
  Материалните са:
­                    Човешкият ресурс – терористите разполагат с неограничен брой последователиготови 
да се включат в организацията им по различни причини;
­                    Асиметричността в действията на терористите;
­                    Средствата – има редица страникоито открито и откровено подкрепят тероризма 
посредством солидни финансови  и нефинансови средства;
Моралните са:
­                    Мотивацията – терористите имат далеч по­сериозна мотивация отколкото 
войницитекоито се сражават с тях;
­                    Голяма морална победа тероризмът удържа в страните­обекти на атентатипоради 
страхакойто всяват на цивилното население в тези страни;
­                    “Насилието ражда насилие”. Изключително вярно клишекоето разкрива същността на 
борбата с тероризма – все едно да гасиш огън с бензинКолкото по­сериозни атаки срещу бази на 
терориститолкова по­яростни отмъщения от тяхна страна
Фактите говорят необратимо в полза на тероризма и гледайки гистава ясно защоВ едно развито 
общносткаквато наблюдаваме в ЕвропаСеверна Америка и Източна Азия тероризмът е 
паразитно явлениесрещу което обаче няма лекТъй като той се основава преди всичко на омразата
а напредналите общества са надмогнали в огромна степен това чувствоОръжията срещу 
терористите убиват само хоратаа правят тяхната кауза много по­силна.
Материалните причини за победата на – а не над – тероризма са на пръв поглед прозаичнино са от 
огромно значениеКогато казвам “човешки ресурс”, аз имам предвидразбира семобилизирани и 
готови за военни действия хора (невинаги  военниВ страните от Близкия изтокнапримерот 
малки децата се учат да стрелятизучават различните взривни смесикакто и електрониката
необходима за направата на детонаторТези придобити уменияведно с омразата към западния 
свят (и по­специално САЩса много опасна комбинация за създаване на огромна армия от 
терористиНе казвамче всички араби са терористиНо бедните – тезикоито нямат средства за 
образованиеа в Близкия изток те са милиони – както и  тезикоито по някакъв начин са в 
контакт с терористибавно и сигурно поемат по пътя на атентатите и справедливата – за тях – 
каузаВ този смисъл е немислимо да се направи дори опит за преброяване на участниците в 
терористичните организациизащото постоянно има смяна на бройката – местата на загиналите 
бързо се запълват и дори броят на членовете и всички близки на организацията нараства.  Като 
имаме предвидче поне 8 държави явно подкрепят тероризмаи още поне 10 – не толова явно – 
става ясноче бройката на терористите е огромнаИ макарче те не са обученимотивацията им 
ги прави смъртоносен колективА срещу тях имаме войнициТе също не са малко – макар и почти 
двойно по­малко от терориститеТе са обучени – дате са професионалисти – дано печелят 
отделни биткиа на войната не и се вижда краятКакто не се вижда краят и на враговете им
Единственото в полза на борците срещу терора е по­модерното им оръжиено и това не е чак такъв 
плюспоради простия фактче терористите измислят алтернативни оръжия и тактикикоито 
дори модерните пушки не са в състояние да спратА основното в сблъсъка ече животът на 
терористите не се цени дори от самите тях – въпрос на мотивацияДокато войниците са 
изключително скъпи на държавата – и в пряки в преносен смисълВ развитите страни човешкият 
живот се цени – дори повече от каузатаНяма да забравя филма на ММур “Фаренхайт 9/11”. Една 
американка така люто кълнеше и президента Буши каузата муи всички операции на 
американската военна машиназащото беше загубила детето си в биткаДокато специално за 
ислямистите – смъртта в бой е само път към блаженствотоТова показва и бавното развитие на 
социума в Близкия изтокОт друга страна професионалните войници са ценен кадър за държавата
защото в тяхонто обучение са вложени солидни средствадокато за един терорист не е нужно 
повече от автомат или колан­бомба.
Дефиницията за “асиметричност” във военните действия е: “Използване от една от 
конфликтуващите страни на тактика или оръжиекоито към дадения момент не са на 
разположение в останалите участници в конфликтаили техните правни или морални ценности не 
позволяват да бъдат използвани”. Основното правило на асиметрията ече когато страните в 
някакъв конфликт се сблъскатте не играят по еднакви правилаТоестедните винаги играят 
мръсноИ това в 99% от случаите са терориститеТе имат толкова различни подходи към 
постигане на целите сиче е почни невъзможно да се определи в кой момент какво точно ще бъде 
направеноВзривяване на колипоставяне на взривн устройства на обшествени места – а бройката 
на последните е много голяма – или самовзривяване с бомбапоставена на коланаот някойна пръв 
поглед – случаен – минувач – терористите имат хиляди възможностии то само посредством 
взривА какво остава за отравянето с газили с антраксза различни видове биологично оръжие
или – както стана печално ясно – отвличане на самолети и превръщането им в своеобразни оръдия 
на разрушениетоОтвличането на цивилни и вземането им за заложници е също тактиказа да се 
всее ужас в сърцата на както на цивилнитака и на  военниОпциите са достатъчно многоза да се 
допусне рано или късно инцидентА всеки успешен атентат е една огромна спечелена битка от 
терористите и огромна загуба за странитекоито се борят с тяхРазнообразието в начините за 
действия от страна на атентаторите им дава голямо преимущество в борбатаОще повечече 
самоделните взривни устройствакоито са едни от най­разпространените средства за атентати ­ 
не се приготвят никак трудноособено за добре запознати от поколения насам терористи
Последнано не по важностсред причините за превеса на тероризма е помощта от държавиВ 
списъка на Държавния департамент на САЩ  броят на държавитекоито открито подкрепят или 
помагат на международни терористични организации фигурират КубаИранИракЛибияСеверна 
КореяСудан и СирияВъпреки че от страна на САЩ и международната общественост се оказва 
натиск за ограничаване броя на държавитеподкрепящи международния тероризъмвсе още 
изброените страни са пряко ангажирани с него – осигуряват надеждно убежище на извършители на 
терористични актовеснабдяват ги с оръжиеизвършват обучение на терористи на тяхна 
териториятерористите получават логистична подкрепафинансова помощдипломатически 
облекчения и пр.Има съмнения за още доста страниглавно от Близкия изтоккоито ако не 
подпомагатто не правят опит да попречат на терористите да се крият в териториите имТова 
косвено подпомагане е още една точка в полза на тероризмаМного по­спокойно се действаако 
знаешче има държавакоято ще ти даде закрила в случай на нужда – и терористите се възползват
А едно по­невъздържано действие от страна на борещите се с тероризма би довело до много опасен и 
много голям военен конфликт
Моралните причини за превъзходството на тероризма са от изключителна важносттъй като все 
пак става дума за човешки съществаподвластни на чувстваМотивацията е основен източник на 
психическа енергияот която имат нужда и двете страни в един конфликтМотивацията на 
терористите е повече от ясна – те имат ясното съзнаниече воюват за родината сиза справедлива
за тяхкауза и тяхната цел ще оправдае всички средстваАко средствата изискват отнемане на 
човешки животи – няма какубива сеАко се изисква “саможертва” – още по­добрекой не иска да 
умре в името на родината сиИслямистките групировки прилагат изкривено тълкуване на иначе 
миролюбивата си религия – по своята същностмалко напомня кръстоносните походи от 
СредновековиетоОбещаните ханъми чакат всеки правоверенкойто е загинал при изпълнение на 
дълга си към Аллаха и държавата сиИ те го правятУмиратотнасяйки в гроба със себе си хиляди 
другидори с усмивка на устаМотивацията е огромно оръжиеБаската сепаратистска организация 
ЕТА се бори за независимост на баската област – в момента една от четирите главни области в 
ИспанияТяхната мотивация е същата като българската в годините преди Освобождениеточе и 
след него.  Освобождение на родината – висша целно средствата са отново убийстваатентати... 
Но щом е за родинататрябваСъщата е била целта и на националноосвободителното движение в 
България преди и на ВМРО след освобождениетоС какво са по­различни Солунските атентати от 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 окт 2020 в 21:53 студентка на 37 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, специалност - прзнс, випуск 2021
07 яну 2020 в 23:35 ученик на 20 години от Варна - ВМГ "Св. Н. Чудотворец", випуск 2019
10 апр 2019 в 01:03 студентка на 29 години от Плевен
26 ное 2017 в 17:39 студент на 40 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Социални дейности, випуск 2019
08 сеп 2016 в 01:52 студентка на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - MО, випуск 2006
24 ное 2015 в 12:06 студент на 29 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2020
28 апр 2015 в 15:18 ученик на 30 години от Пазарджик - МГ "К. Величков"
05 мар 2015 в 16:54 потребител
05 яну 2015 в 19:26 студент на 45 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - aaaaaaaaaaaa, специалност - хоа, випуск 2015
21 дек 2012 в 14:50 студентка на 35 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Нации и национализъм

28 ное 2007
·
599
·
12
·
2,992
·
236

В съвременния политически живот едва ли има по-изопачавано понятие от понятието за бурно развиващият се национализъм.
 

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура

01 мар 2006
·
422
·
9
·
3,720
·
98

В общество, в което интересът към политиката е бил по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено повече да се обсъждат проблемите на политическата, а не толкова на икономическата култура. ...
 

Ранен анализ за президентските избори 2006.doc

21 мар 2006
·
402
·
5
·
898
·
17
·
1

Това е прогноза и анализ на политиката на сегашния президент Първанов /2006/г
 

“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари”.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”

22 мар 2006
·
697
·
6
·
890
·
1

Курсова работа по българо-руски отношения, която е разделена на две части: 1.“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари” 2.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”
 

Първата вълна на разширяване на Ес на север-Дания,Великобритания,Ирландия

13 май 2006
·
207
·
3
·
510

За разширяване на ЕС става дума на много места още при Римските договори. Още в увода на договора става ясна твърдата воля за създаването на все по-тясно обединение на европейските народи. И останалите европейски народи се призовават, да се присъединят
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Тероризмът в нашето време

Материал № 154759, от 26 май 2008
Свален: 178 пъти
Прегледан: 54 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,300
Брой символи: 10,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тероризмът в нашето време"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения