Големина на текста:
ХРИСТО БОТЕВ
1.Биография - Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6
януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка
Ботева.
Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в
Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи.
Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в
Калофер, още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в
печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни опити,
превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и
"Дунавска зора". По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор
на в. "Дума на българските емигранти" (Браила, 1871). През 1872 г. се
установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в.
"Свобода" и "Независимост". Издава сатиричния вестник "Будилник" (1873).
След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се
отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната
емиграция и списва нейния орган - в. "Знаме" (1874-1875). След обявяването
на Априлското въстание издава в. "Нова България" (1876) и организира чета в
помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и слиза
на Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения
в Балкана, в едно от които Ботев е убит - 02. 06. 1876 г. Поет, публицист,
журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо
Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ. Автор само на
20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до
днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на
българското национално мислене и философия.
„ХАЙДУТИ”
1.Сюжет
Замисленият сюжет на „Хайдути” е осъществен само
частично.Написано е въведението и една основна част, която включва пряко
представяне на героя, както и епизод, съдържащ разговор между Чавдар и
майка му.
Поемата започва с лирическо обръщение на поета във формата на
народен запев, в което поетът герой се кани да възпее борците за народна
свобода.
Основната част започва с прослава на Чавдар войвода, след което е
описана срещата между майка и син.От диалога между тях се разбира, че
малкият Чавдар иска да отиде в дружината на баща си, известния
хайдутин Петко Страшника.Разговорът между двамата е задушевен,
предаден е с топлота.Въпреки, че вижданията и чувствата на сина и на
майката са различни, межд, тях цари пълно доверие.Накрая майката
обещава, че ще пусне сина си при баща му в гората.Докато Чавдар бурно се
радва, че ще отиде на хайдушкото сборище, тя е скръбна и ридае.Текстът
прекъсва с думите за плача на майката.
2.Жанр
„Хайдути” е лиро-епическа поема.Поемата е стихотворно произведение
със сравнително голям обем.Тя може да бъде епическа, когато съдържа
повествование за някакви събития, или лирическа, когато представя размисли,
чувства и настроение.Специално „Хайдути” е лиро-епическа поема, защото
запевът и въведението към основната част, която съдържа възхвалата на
Чавдар войвода, са лирически, а в останалата част присъства разказ за съдбата
на момчето и описание на разговора между Чавдар и майка му.
3.Композиция
Поемата „Хайдути” има интересна композиция.Във въведението поетът
герой говори за вдъхновението си и желанието си да изпее песен за „Чавдар
войвода”, след което започва самата песен.Въведението има характер на
запев, на подготовка за пеене.Така цялата поема всъщност представлява
песен за песента, а основната и част е песен в песента.
4.Героите
Главен герой на поемата е Чавдар.Той е разкрит по два различни начина –
чрез пряка възхвала и в основната част.Във въведението е направена обща
характеристика на героя като хайдутин – страшен борец срещу турци и
чорбаджии и закрилник на „клети сюрмаси”.Освен пряката характеристика,
направена от поета, Чавдар е представен и чрез песента, която е на поета –
герой, но и на народа, тъй като в нея е изразена народната
признателност.Възхвалата на хайдунита е всеобща /”да чуят моми и момци/
по сборове и по седенки / юнаци по планините, / и мъже в хладни
механи”/.Чавдар войвода е показан като национален герой.
Чавдар е представен и в диалога с майка си.В думите, с които се обръща
към нея, се проявява характерът му – неговата нетърпимост към личното
унижение и към страданието на народа, както и решимостта му да бъде борец
за справедливост.
Равностоен по значение е поетът герой / или лирическият
говорител/.Неговият характер е много подобен на този на Чавдар.Той също
не понася робското унижение и копнее за свобода, той също е изпълнен с
любов към онеправданите и омраза към насилниците.
Важна роля в поемата има и майката на Чавдар.Нейните вълнения,
тревогата за съдбата на чедото и, силата на майчината любов служат като
контрастен фон на решимостта на Чавдар да поеме пътя на борбата.Драмата
на майката е в това, че - от една страна – тя го е възпитала да не се
примирява, а същевременно иска от него да се примири, за да не стане
хайдутин.Ролята и е важна и с това, че именно тя е връзката между Баща и
Син, тя е тази, която прави възможна приемствеността между двете
поколения.
5.Темите
Основна в поемата е темата за свободата.Свободата се мисли както
като лична, така и като обща – социална и национална.Личната свобода е
представена чрез поета герой и Чавдар.И за двамата свободата означава
незачитане на потискащата чужда воля и противопоставяне на
унижението и на бездействието.Общата свобода се мисли като отхвърляне
на социялния гнет и на чуждото потисничество.
Тясно свързана с идеята за свободата е и темата за нравствения
избор.За Чавдар постигането на свободата е резултат на трудно
решение.При него се борят свободолюбивият порив, който го тегли към
гората, при дружината на героичния баща, и жалостта към майката,
чиято тревога отеква в неговото сърце.
Изключително важна в „Хайдути” е и темата за песента.В поезията на
Ботев тази тема се явява като основна.В много негови стихотворения се
говори за песен и за пеене.
В тази поема песента играе огромна роля.Тя е възможност за възхвала на
достойните и е средство да се запази памет за националните герои, за най-
значителното в националната история.
Песента обединява територията на поробената родина / „Затуй му пее
песента / на Странджа – баир гората, на Ирин – Пирин тревата; / меден им
кавал приглаша / от Цариграда до Сръбско, / и с ясен ми глас жътварка / от
Бяло море до Дунав - / по румелийски полета ... Да чуят моми и момци / по
сборове и по седенки / юнаци по планините / и мъже в хладни
механи ...”/.Песента за известността на Чавдар обхваща цялото родно
пространство – както вертикално / високо и ниско: планини / полета/, така
и хоризонтално: / север – юг: Дунав – Бяло море; и изток – запад: Цариград
– Сърбия/.Към природното, териториално определено пространство се
прибавя и човешкото – сборовете и седенките с моми и момци; механите,
където се събират мъжете; планините, където бродят
юнаците.Националното пространство се предствавя като единство на
територия и народно присъствие.
Песента е израз на свободолюбие и лична сила – поетът – герой бяга от
тъгата на робския живот в пеенето / „- пък ще си викна
песента!”/.Песента е и лечителка на душевните страдания / „Тъжно ми й,
дядо, жално ми й, / ала засвири – не бой се - / аз нося сърце юнашко ... и
тъгата ми ще мине / тъгата, дядо, от сърце”/.
Песента за подвига на Чавдар войвода е предпочетена от поета герой
пред други видове песни – любовни или страдалчески.На същата тема е
изградено стихотворението „До моето първо либе”, което започва с
думите „Остави таз песен любовна”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
lowetoo написа на 25 апр 2010 ОТГОВОРИ
ученичка
ivos909 написа на 10 ное 2009 ОТГОВОРИ
родител на 24 години от София
Indecent88 написа на 02 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 19 години от Пловдив , ЕГ "Пловдив"
тгр4тедъ
deyde написа на 22 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 22 години от Варна , 004 ЕГ "Фр. Жолио - Кюри"
средна работа
 
Подобни материали
 

Христо Ботев-Биографични бележки

31 мар 2006
·
2,219
·
3
·
194
·
359
·
22

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
 

Христо Ботев- "На прощаване"

04 дек 2006
·
4,898
·
2
·
232
·
1,012
·
26
·

С този свой стих Ботев обобщава посланието си, което е изповед пред майката и завет към идното околение. Лирическият герой тръгва по пътя на борбата, защото знае, че това е борба за свобода, така жадувана и желана.
 

Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев

06 май 2006
·
2,194
·
3
·
1,138
·
698
·
4

България има в своята история и в своята география много върхове. И Христо Ботев не е просто един от тях, той е най-високият. Тя имаше нужда от него и го роди. Той беше потребен за революцията и тя го създаде.
 

Моята молитва- анализ

22 фев 2006
·
4,484
·
4
·
611
·
433
·
3

Ако все пак различните цели, които си поставят поетите в първите четиристишия, не са достатъчно убедителни, на помощ на защищаваната теза идва избраното от Ботев мото: "Благословен бог наш..."
 

Живот и смърт в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев

08 фев 2007
·
466
·
3
·
841
·
257

В своята творба поетът-революционер Христо Ботев отразява чувствата и душевните терзания на бунтовника, поел по страшния, но славен път на борбата.
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
259
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

"Хайдути" - анализ

Материал № 150061, от 17 май 2008
Свален: 939 пъти
Прегледан: 1,365 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Автор: Христо Ботев
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 918
Брой символи: 7,228

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Хайдути" - анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения