Въведение в микроикономиката
Internal
Въведение в
Микроикономи
ката
Internal
Предмет, подход и методи на
Микроикономиката
Микроикономиката?има за предмет принципите и механизмите на
поведението на индивидуалните икономически единици (главно
фирми и домакинства) в пазарна среда с определени конкурентни
характеристики. Основният въпрос, на който се търси отговор е
как всеки отделен стопански субект осъществява своя избор за
използване на ограничените ресурси с цел постигане на
максимален икономически резултат. Съпътстващ въпрос, на който
се търси отговор е дали чрез свободните механизми на пазарна
координация се постига в крайна сметка съгласуване на
икономическите цели в името на общото благосъстояние и
необходимо ли е да се подпомогнат или ограничат същите чрез
държавна намеса.
Internal
Оскъдност (ограниченост) на ресурсите,
избор и алтернативна оценка%
Икономическите ресурси%в широк смисъл са в широк смсъл са всички дадености, които могат да се
използват за производството на блага и услуги, задоволяващи човешките потребности. Те мо гат да се
разглеждат в следните групи:
А.%Земя - тук се включват земята и други природни ресурси (реки, гори, полезни изкопаеми). Тези
ресурси имат първичен характер, определен от природните дадености, и са елемент на националното
богатство
Б.?Труд - то ва е приложението на фи зи чес ките и ум с т ве ни спо соб нос ти на човека в дейности по
създаването на блага. Трудът се счита за първичен фактор на производството, защото зависи от
демографската характеристика на обществото, от наличните трудови ресурси и процеса на тяхното
възпроизводство.
В.?Капитал - то зи фак тор включ ва физически активи, които са материалната основа на
производството (машини, сгради, обо руд ва не, инфраструктура, транспортни средства и др.) Тяхното
състояние отразява техническия и технологичния напредък в икономиката.
%Г.?Предприемачество - тук се включ ват ме ни джър с ки те и ор га ни за ци он ните знания, умения и опит на
хора, които притежават способности за предприемане на новаторски инициативи и са склонни да
поемат риск над нормалния. Предприемачът е този, кой то тряб ва да обе ди ни всич ки не об хо ди ми
фактори, за да се осъ щес т ви про из вод с т во то и да се с тиг не до кра ен ре зул тат – реализация на про
дукт или услуга в конкурентна пазарна среда.% При успешна реализация на тези дейности,
предприемачът получава предприемаческа свръх печалба.%

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялата презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 11
свали

Въведение в микроикономиката

Микроикономиката има за предмет принципите и механизмите на поведението на индивидуалните икономически единици (главно фирми и домакинства) в пазарна среда с определени конкурентни характеристики...
Изпратен от:
nicole.gyuzeleva98
на 2023-03-13
Добавен в:
Презентации
по Микроикономика
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Презентации по Микроикономика от София за Студенти несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Предприятието в стопанската структура – същност и видове. Класификация на предприятията в България.

18 яну 2009
·
105
·
4
·
906
·
81

В условията на пазарна система непосредствената организация на стопанската дейност се осъществява от автономни стопански субекти – предприятията. За разлика от централно управляваната икономика, в която вземането на основните икономически решения...
 

Микроикономика

17 яну 2011
·
89
·
7
·
4,540

Микроикономика 1в.кой е обекта и предмета на микоикономическия анализ този именно реален свят на микростопанството на конкретния спонтанен пазар и на неговите милиони участници и стопански субекти е обект на микроико-номическия анализ. на...
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
18
1
1 мин
28.08.2014
Тест по микроикономика за 1-ви курс на тема "Търсене и предлагане"
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по микроикономика за търсенето и предлагането. Съдържа 13 въпроса по темата, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
580
1
13.11.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Въведение в микроикономиката

Материал № 1462469, от 13 мар 2023
Свален: 0 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Презентация
Брой страници: 11
Брой думи: 2,119
Брой символи: 8,587

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в микроикономиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала