Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-
наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група
организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с
неговата стопанска дейност към околния свят, в т.ч. живите организми, т.е. към
биотичната и абиотичната среда на местопребиваването им. Е.Хекел през 1866г. под
"Екология" разбира обща наука за отношенията на организмите с обкръжаващата ги
среда. Под "обкръжаваща среда" Хекел разбира всички условия за съществуване на
организмите. По-късно той подчертава "под екология ние разбираме наука за
икономиката, за "домашния бит" на живите организми. Следователно екологията
изучава взаимодействието на организмите с техните популации с околната среда,
въздействието на средата върху вътрешната структура, организмовата организираност
и поведението на организмите, изменяйки взаимовръзките между околната среда и
въздействието й върху популациите, съобществата и екосистемите.
Екологията, според Полански изследва специфичната структура на съобществата,
взаимовръзката и взаимодействието между популациите и факторите на природата,
влиянието им върху разпространението на видовете, върху развитието и разместването
на съобществата. Бива: теоретична и приложна; земна и космическа; на водоеми; на
суша; на въздушната среда (фиг.1)
Екологията се развива:
a) по хоризонталата - включва отделните фундаментални науки, изучаващи основните
свойства на живота. Това са основните науки-биология,химия, геология и
геоморфология, физика, б) по вертикалата - вкл.таксономичните науки, изучаващи
морфологията на отделните видове организми, измененията в атмосферата,
хидросферата, педосферата, биосферата.
Биосферата произлиза от гръцките думи "bios"- живот и "sphaira"- кълбо, сфера.
Всъщност биосферата е земната обвивка, в която се заражда и протича живота. Тя
включва атмосферата, водното пространство и земната кора. Тези три обвивки на
Земята са свързани посредством живи организми, които оказват непрекъснато
въздействие на неживата природа. Неживата природа от своя страна също въздейства
на живата компонента. Следователно биосферата бива: а) абиотична - скали, почви,
неорганични елементи б) биотична - органичната, живата част на земната повърхност.
Екологията е наука, която изучава условията за съществуване на живите същества и
взаимната връзка между тях и средата за обитаване.
Всяко живо същество се развива в средата, която обитава. Тази среда трябва да
отговаря на определени условия като температура, качество и състав на въздуха,
качество на храната и др. (фиг.1).
Качество на средата - степента на съответствие между потребностите на живите
същества и природните условия, в които се развиват.
Понятията "природна" и "околна среда" са различни. Природната среда е естествената и
незначително засегната от човешката дейност среда, докато околната среда включва не
само естествената, но и преобразуваната от човека среда в условията, на която се
развива човешкото общество.
Компонентите на природната среда са: въздух, води, почви, екосистеми, земни недра.
Опазването на околната среда е система от международни, междудържавни и местни
административно-стопански, политически и обществени мерки и дейности насочени
към осигуряване на физични, химични и биологични условия, в чийто граници
функционират природните системи, за да се постигне благоприятна за човека околна
среда.
Глобални проблеми на опазване на околната среда - те са свързани с някои термини, а
именно:
а) Парников ефект- използването на твърди горива(въглища, дърва и др( в резултат на
което се отделя С02 (въглероден диоксит( в големи количества- в последните 30 години
увеличаването му е петкратно и не може да се асимилира от растенията при
фотосинтезата. Натрупва се заедно с метан, азотни окиси и др.. С02 задържа
слънчевото излъчване до повърхностните слоеве на Земята, което е причина за общото
затопляне. Повишаването на температурата ще доведе до покачване нивото на
Световния океан с около 1-2 м.
б) Разрушаване на озоновия слой - газове, отделяни при производството на
пенопродукти, използването на хладилни агенти и аерозоли се отразяват върху
състоянието на озоновия слой, който обвива атмосферата. Озоновия слой предпазва
Земята от ултравиолетовото облъчване -намаление на средните добиви, увеличаване на
раковите заболявания. Озоновата дупка над Антарктида е 2 пъти по-голяма от тази над
континента Америка.
в) Кисели дъждове - отделя се серен диоксит (S02) при горене.Той се превръща в сярна
киселина. Тези дъждове влияят пагубно на горите. Серният диоксит се получава при
горене на въглища, нефт, при обработването и добива на руди на цветни метали.
г) Токсични радиоактивни отпадъци - отпадъците от химическата промишленост, АЕЦ
(радиоактивни отпадъци) се превръщат в истинско бедствие за човечеството.
д) Опустиняване - ежегодно от тропичните гори се унищожават около 11 млн.хектара,
появи се Сахел. У нас в Марица-Изток са изоставени 15 хил.хектара много плодородни
почви. Площта на пустините и крайбрежните пясъчни ивици 18,2 млн.км2. или 12,2%
от сушата. Кара кум (Черен пясък), Къзълкум (Червен пясък), Барханитакири, Гоби,
Сахара, Либийската пустиня, Нубийска, Арабска пустиня, Атакама.
е) Популация - (от лат.дума "populos"-народ) първоначално е използван в смисъл на
група хора, а по-късно група от индивиди от даден вид, обитаващи определена
територия.
ж) Съобщество - система от съвместно живеещи в определен обем от площ, от
пространството, популации на автотрофни (местни) и хетеротрофни (външни)
организми. Могат да бъдат растителни (фитоценози) или животински (зооценози(.
Руските учени Сухачов и Докучаев въвеждат термините биоценоза н биогеоценоза. По
същество биоценозата е равнозначна на съобществото, а биогеоценозата - на
екосистемата.
Екологията се обособява като самостоятелна наука при два подпериода:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екология

Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с неговата...
Изпратен от:
qpaca
на 2008-05-12
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
273 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Екология рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Система на управление на околната среда в ЖП транспорт

03 апр 2008
·
180
·
8
·
1,703
·
1

Устойчивото развитие на транспортния комплекс изисква обвързване на икономическите и екологични приоритети и постоянното отчитане на екологичните фактори при приемането на технически и други решения с цел стимулиране на екологично чистия вид транспорт.
 

Ресурсна обезпеченост на регионалното развитие

18 дек 2008
·
51
·
8
·
1,103

Към природните ресурси спада всичко онова, което е създадено от природата и може да послужи като предмет на труда или като средство за съществуване...
 

Полифункционалност на почвата

21 фев 2008
·
94
·
7
·
1,390

Почвата осигурява незаменима среда за развитие за една част от живите организми. Почвата е фактор за производство на фотобиомаса - тя осигурява т. нар. фактори за съществуване простите организми...
 

Природата като материална основа на природоползването.

16 ное 2008
·
46
·
3
·
512

Под природа в широкия смисъл на думата се разбира целия материално енергиен и информационен слят на вселената. В тесен смисъл тя е съвкупност от естествени условия за съществуване на човешкото общество...
 

Водата като среда за живот. Основни характеристики на водата. Съвременни проблеми.

05 яну 2009
·
220
·
13
·
909
·
320
·
3

Широкото разпространение на водата в живата и неживата природа, вечното й движение и неповторимите й свойства са привличали вниманието на учените още от дълбока древност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Екология

Материал № 145481, от 12 май 2008
Свален: 273 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 573
Брой символи: 5,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екология "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
174 37

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
25 37

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения