Големина на текста:
ОБЩА ЧАСТ
1. Каква е същността на последните изменения в нормативните актове,
регулиращи предоставянето на социални услуги?
Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха
обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г.
Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе
изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе обнародван в ДВ бр.40
от 29.04.2003 г. Промените в тези нормативни актове очертаха новата
философия на държавната политика в областта на социалните услуги, като
поставиха основите на тяхната децентрализация и деинституционализация. За
да се гарантира качество на предоставяните социални услуги за първи път се
въведоха критерии и стандарти за социални услуги, а по отношение на
доставчиците на социални услуги е налице изискването те да бъдат вписани в
регистър към АСП.
2. Какво означава „децентрализация" в областта на социалните услуги?
"Децентрализация" означава, че държавата делегира права за
извършване на социални услуги на трети лица - представители на нестопанския
сектор и на бизнеса. По принцип предоставянето на социални услуги е дейност
в правомощията на държавата, но държавата като публичен субект, натоварен
с множество функции не би могла да предоставя качествени социални услуги,
ако запази изцяло тази дейност в рамките на правомощията си. Това налага
при определени условия да се възлага осъществяването на социални услуги на
трети лица, които имат необходимия опит, както и да се делегират правомощия
и да се предоставят финанси на органите на местната власт -общините, с оглед
формиране на регионална политика за предоставяне на социални услуги.
3. Що е "социално подпомагане"?
Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални
помощи и социални услуги.
4. Какво е законовото съдържание на понятието „социална услуга"
според българското законодателство?
Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и
разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот
и се извършват в специализирани институции и в общността. Законовото
определение за „социални услуги" разглежда социалните услуги като дейности,
насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценно
съществуване и за социално включване в обществото. Социалната интеграция
на лицата се явява съществен елемент на понятието „социална услуга", която
следва да бъде разработена и предоставена по начин, гарантиращ на лицето
водене на самостоятелен начин на живот, а не поставяне на лицето в
зависимост от услугата, съответно от институцията.
5. Какви видове социални услуги съществуват според
българското законодателство ?
Съгласно чл.36 от ППЗСП, социалните услуги са обособени в две големи
групи социални услуги, в зависимост от средата, в която се предоставят
услугите: социални услуги, които се предоставят в общността и социални
услуги, които се предоставят в специализирани институции. Важно е да се знае,
че социални услуги в специализираните институции се предоставят след
изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.
6. Какво се разбира под "социални услуги, предоставяни в общността"?
Социални услуги, предоставяни в общността са услуги, предоставяни в
семейна среда или в среда, близка до семейната.
Социалните услуги, които се предоставят в общността са: личен
асистент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален
патронаж; дневен център; център за социална рехабилитация и интеграция;
център за временно настаняване; приемна грижа; кризисен център; център за
настаняване от семеен тип; защитени жилища; обществени трапезарии.
7. Кои са специализираните институции за предоставяне на социални
услуги?
Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са:
домове за деца или младежи с увреждания; домове за възрастни хора с
увреждания; социално учебно-професионални заведения; домове за стари
хора; приюти; домове за временно настаняване.
8. Изчерпателно ли е изброяването на видовете социални услуги в чл. 36
от ППЗСП?
Изброяването не е изчерпателно. Предвидена е възможност при
необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община да
се разкриват и други видове социални услуги. Следователно местните
потребности на населението е основен водещ критерии при разкриването на
нови видове алтернативни социални услуги.
9. Кои са държавните органи, които имат правомощия в областта на
социалните услуги?
Министерският съвет определя държавната политика в областта на
социалното подпомагане.
Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и
провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
За изпълнение на държавната политика в областта на социалното
подпомагане се създава АСП към министъра на труда и социалната политика.
Териториалните поделения на АСП са регионалните дирекции за социално
подпомагане в областните административни центрове и дирекции „Социално
подпомагане" на територията на всяка община. Към изпълнителния директор на
АСП се създава инспекторат.
Специализираният контрол по законосъобразното прилагане на
нормативните актове в областта на социалното подпомагане в териториалните
поделения на АСП и в специализираните институции за социални услуги и
социалните услуги, предоставяни в общността, както и по спазването на
критериите и стандартите за извършване на социални услуги се извършва от
инспектората.
10. Кой може да бъде доставчик на социални услуги?
Съгласно ЗСП социални услуги се извършват от държавата, от
общините, от физически лица, регистрирани по ТЗ и от юридически лица.
11. Какви са специфичните изисквания към доставчиците на социални
услуги?
Доставчиците на социални услуги, които са частноправни субекти, а
именно: физически лица, регистрирани по ТЗ и юридическите лица,
включително ЮЛНЦ могат да предоставят социални услуги само след вписване
в регистъра към АСП. Когато се предоставят социални услуги за деца до 18
годишна възраст, същите доставчици могат да предоставят такива услуги след
издаване на лиценз от ДАЗД по реда на ЗЗД и вписване в регистъра към АСП.
12. Могат ли ЮЛНЦ да извършват социални услуги?
ЮЛНЦ, създадени по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, независимо дали са в обществена или в частна полза могат
да извършват социални услуги както всяко друго юридическо лице, при

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социални услуги

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
Изпратен от:
Иван Николов
на 2008-05-12
Добавен в:
Упражнения
по Социална политика
Статистика:
542 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методи на социалната работа

12 сеп 2011
·
330
·
8
·
2,996

Методи на социалната работа - същност, специфика и класификация...
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Образование на деца със специални нужди в Белгия

29 ное 2007
·
410
·
9
·
2,637
·
237
·
2
·
1

Децата, чиито нужди възникват от увреждания или трудности при обучението, наричаме “деца със специални образователни потребности”.
 

Социалната политика в България

21 юни 2008
·
214
·
1
·
339
·
101

Съвременната СП трябва да изхожда от необходимостта в своите практически мерки, да се съобразява институции, както със свободата на човека да избира и за зависимостта на същия от обществените му предлагат блага.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социални услуги

Материал № 145266, от 12 май 2008
Свален: 542 пъти
Прегледан: 406 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 22
Брой думи: 4,059
Брой символи: 37,170

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социални услуги"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения