Големина на текста:
1
ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAM/CAE СИСТЕМИТЕ.
I.Основнипонятия.
Автоматизацията на проектирането е неразделна част от процеса на инженерния
дизайн, обхващащ системното използване на компютърна техника и програмно осигуряване -
изследване, конструиране, технологично проектиране, експериментиране, планиране и
управление на производствените процеси, както и методи за компютърно решаване на
поставените задачи.
Този процес в съвремието се осъществява с помощта на CAD/CAM/CAE системи.
Системите за автоматизирано проектиране, производство и инженерна дейност,
наричани САD/САМ/CAE (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing/ Computer
Aided Engineering) са най-добрата форма на организация на автоматизираното проектиране в
наши дни.
Бързото развитие на технологиите за виртуална реалност води до много нови
предизвикателства в развитието на инженерния свят. С нейна помощ
потребителятимавъзможност да взаимодейства с компютърно симулирана среда, чрез която да
изследва и
проверисвойстватанапроектираниятобектилифункционалносттанапроектиранотоизделие преди то
да бъде изработено.
Усъвършенстването на средствата за интеграция между технологията „виртуална
реалност“ и CAD/CAM/CAE системите, осигурява нови методи и подходи за дизайн,
разработване и представяне на продукти и процеси със значително намаляване на разходите и
времето за производството им и представянето им напазара.
CAD (Computer Aided Design)компютърно подпомогнато проектиранее
съвкупност от технически и програмни средства (хардуер и софтуер), служещи за оптимално
решаване на всички задачи при конструирането на изделия. Чрез САD системите основно се
решават задачите за описание на геометрията на детайлите, възлите и изделията като цяло
(както 2D чертежи, така и 3D виртуални модели).
През последните години възможностите им се разшириха и обхващат и други
негеометрични функции, необходими за интеграцията им с други подсистеми (САМ, CAE и
др.). Целта е да се избегне „ръчното“ преформатиране на данните.
На етапът на проектиране се извършват всички дейности по сглобяване на дадено
изделие от съставните му части (детайли), както и проектирането на самите детайли. Целта е
получаването на нови или подобряването на вече съществуващи изделия. Резултат от тези
дейности са геометрични, цифрови и технологични модели, служещи за описание на
проектираните изделия (чертежи, резултати от изчисления, материали и др.), данни за
производството (спецификации), експериментални резултати (напр. протоколи от
измервания), както и допълнителна текстова информация (напр. технически описания,
ръководства за обслужване, поддържане, монтаж и ремонт).
САЕ (Computer Aided Engineering)компютърно подпомогната инженерна
дейноствключва всички задачи за изчисления, които е необходимо да се решат по
временаетапаконструиранеапримерпараметринаякост,деформации,размериидр.,кактоивсички
задачи за оптимизация на самия процес на конструиране. Между CAD и CAE съществува
прякавръзка,т ъ й катогенериранитечрезCADсистематамоделииданнисеприематзаоснова на работата на
CAEсистемата.
САМ (Computer Aided Manufacturing)компютърно подпомогнато производствое
тази дейност, която е свързана със всички задачи, касаещи управлението и контрола на
производствотоимонтажанаизделията.Натозиетапсерешаватипроблемитезауправление
на производството като цяло, движението на материалите, инструменталното стопанство,
складовото стопанство и др.
Следва да се отбележи, чеспециалистът винаги е водещв процеса на проектирането и
производството на изделията. Той решава задачите, които имат творчески характер, а
CAD/CAM/CAE системата в свето единство поема задачите, които могат да се
алгоритмизират, т.е. да се осигурят с програми и чието решаване с компютър би имало
значително по-голяма ефективност отколкото ръчното им изпълнение (фиг. 1).
Фиг. 1. Отделните модули в CAD/CAM/CAE системите
съществуватв непрекъсната симбиоза.
През последните години особен акцент придоби една нова тенденция в развитието на
системитезаавтоматизиранопроектиране,аименнорешениязацентрализираноуправление
наинженерниданниPDM(ProductDataManagement)иединклассистемисощепоироко предназначение
системи за управление на жизнения цикъл на изделията PLM (Product
LifecycleManagement).
PLM е иновативен софтуерен инструментариум за разработка на продукти,
производствена оптимизация и не на последно място за управление на цялостния процес – от
създаването, през експлоатацията, до бракуването на даден продукт или система.
PLM като информационна магистрала на производственото предприятие, в която
ключова роля играят методиките и технологичните решения за изграждане на бизнес
процесите и за тяхната интеграция.
PLM платформата е призвана да осигурява поддръжката на основните процеси за
развитието и производството на продуктите, интегрирайки решения за (фиг. 2):
?автоматизация напроектирането;
?инженерни анализи;
?организация на съвместната работа на конструкторите и други участници в
разработката;
?подготовка напроизводството;
?автоматизация на работнитепотоци;
?визуализация на структурата наизделията;
?управление на промените иконфигурациите;
?документооборот в процеса на работа върхупродукта.
Фиг. 2. PLM – система за управление на всички
етапиот жизнения цикъл на изделията.
Към тези ключови компоненти на PLM, доставчиците на решения днес добавят
функциизауправлениенапроектиипортфейли,осигуряваненасъответствиеснормативната база,
интеграция на отделите по маркетинг, продажби и сервизно обслужване в процесите на
създаваненапродукти,възможностизауправлениенапроизводството,средствазауправление на качеството и
за анализ напродуктите.
Накратко, PLM е интеграционно решение, затова ключовите изисквания към такава
платформа са свързани с нейните способности да обедини програмни компоненти и външни
системи,имащиотношениекъмразработката,производствотоиреализиранетонапродукта,и накрая, със
способностите да консолидира всички участници в съответните процеси, включително партньори
ипотребители.
Тъй като в процесите на разработка на продукти са въвлечени не само вътрешни
ресурси, но и компании доставчици, необходимо е да сеуправляват данни от различни
системи за автоматизирано проектиране (CAD/CAM) в рамките на единна PLM
платформа. Други причина за такава потребност са предаването на процеси на аутсорсинг,
обединяването на географски разпределени екипи, интеграция на системи при сливане на
компании и т.н.
ВPLMсредаснееднородниCAD/CAMсистемитрябвадасеавтоматизирапроцесътна формиране
на единна структура на изделието, независимо от това от какви системи за
проектиранепостъпваинформациятазатазиструктура.Задачатазаподдръжканаразнородни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 сеп 2022 в 14:11 студент на 35 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност - Електроника
 
Подобни материали
 

Процеси. Взаимодействие между процеси


Последователния процес е работа, извършена от последователен процесор при изпълнение на програмата с нейните данни. Всеки процес има свои процесор и програма. Няколко процеса могат да делят един процесор или една програма...
 

Структура на операционната система


Съществуват различни типове ОС. Работата на една ОС може да се охарактеризира по следния начин: Процеси се създават, променят състоянието си и се унищожават. По време на съществуването си процесите обикновено имат нужда от общуване...
 

LCD технологии


В темата е направен обзор на новите технологии вграждани в LCD дисплейте
 

Клавиатурите


Клавиатурите - описание.
 

LCD дисплеите


LCD дисплеите, всичко за тях.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
20.08.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Въведение в CAD, CAM, CAE системите

Материал № 1437543, от 03 мар 2022
Свален: 12 пъти
Прегледан: 18 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Тема
Брой страници: 22
Брой думи: 5,542
Брой символи: 36,283

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в CAD, CAM, CAE системите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
269

виж още преподаватели...
Последно видяха материала