Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
2021 г.
1. Анализ на оценката на риска на правонарушителя
I.Степента на риск от рецидив - нисък, среден, висок
II.Проблемни зони, които се очертават:
?Начин на живот и обкръжение
?Трудова заетост и финансова стабилност
?Умения за мислене
?Нагласи
III.Анализ на проблемните зони
A.Начин на живот и обкръжение
Степентанарискаотрецидивиесредна.Подкрепящитетазиоценка
фактисаотминалотоналицетоИванИвановИванови неговите постъпки и
действия спрямо житейския му път и начин на живот, които притежават
характеристика на циклична повторяемост във времето:
- Криминални прояви –двукратно осъждан за кражби;
- Социално обкръжение последващи контакти с криминално
проявениследизтичаненаприсъдатаму;бъдещиплановеза
съвместен живот с жена на име С., излежаваща присъда;
- Частично приемащ отговорността за собственото си правонарушение;
- Частично мотивиран за промяна на криминалното му поведение;
Още повече, че съществуватпредпоставкизавзетитеотг-нИванов
решенияпрезжитейскияму път, които са били благоприятна почва за развитието
на девиантното му поведение.
Предпоставки:
- рисковосемейство-ненапълноадекватенродителски контрол, който
поставяИванИвановвъввиктименрискощеотдете;Тойразвива
характерни зарисковотосемействонарушенияна социализацията-
невъзможностдасеадаптиратвнепознатасреда, кражби в юношеска
възраст,загубанаинтерескъмтрудаиобразованието;няманаличие
на образователен ценз от страна на родителите;
- детеотетническомалцинство –по-труднасоциализация,попада в
рискова група на малцинствата;
- живее в малко населено място - еднотипност на посланията и
стабилизираникултурнипарадигми.Трайноустановените
общественинормипораждатконсерватизъм,койтообезсърчава
отклонениятавповедението (желанието на родителите да се занимава
с животновъдство).
B. Трудова заетост и финансова стабилност
- Безработен, намира трудности в намирането на работа поради факта, че
е осъждан 2 пъти.
- Финансово нестабилен, издържа гопо-големиямубрат.Неживее
самостоятелно.
C.Умения за мислене
Потиснати,прекъснатиумениязамислене.Тазитезасеподкрепяот
факта,ченямазавършеносреднообразование,понежепрекъсва
обучението в 10-ти клас. Наличие на криминални прояви още в юношеска
2
възраст, предполагасес целсебеутвърждаванев обществото,по-лесно
забогатяване, цикличност на престъпните прояви.
D.Нагласи
Предпоставките,посоченигоресаосновазакриминалнитепроявина
ИванИвановИвановиекстерналнатамунасоченост.Комбиниравсебеси
естрапунитивност и интропунитивност, приемайки частично вината си и
търсейки в същото време алтернативни варианти за нормален живот:
- проявява стриктност по отношение на пробацията си;
- съдейства на пробационните служители;
- живее при по-големия си брат, който не е криминално проявен;
- имал е опити да започне на чисто;
Тези предпоставки са контрадикция на криминалнотомуповедение,
което обуславя средната степен на риск.
Риск от вреди
Социален риск-изпадане вситуациянанесправянепорадифинансови
причини,социалноотхвърлянеиличностна неспособност заинтегриранекъм
обществото.
? Несправянепоради финансови причини безработен, трудно би си
намерилработапорадифакта,чевсвидетелствотомузасъдимостщепише,че
двапътиеосъждан за кражби. Финансово е зависим от своя по-голям брат и това
бимоглодавъздействанегативновърху наИванИванов.Имапредпоставкиза
връщане на „стари навици“ – кражби.
? Социално отхвърляне отхвърлен от обществото заради
криминалнитесипроявиималцинственатасипринадлежност.Товаби
подтикналокъмвъзстановяваненакомуникациятаскриминалнопроявении
задълбочаваненавзаимоотношениятасъс С. Социалното отхвърляне би могло да
отключиагресияуИванИвановИванов,подкрепящавижданиятаму за
несправедлив живот.
? Личностнанеспособностзаинтегриранекъмобществото–
утвърденадевиантностналичността,приспособенекъмролятанапрестъпник.
Взаимоотношенията на Иван ИвановскриминалнопроявенатаС.могатда
подействат негативно върху неговото по-нататъшно развитие.
Ресурси на правонарушителя
- Фамилна подкрепа – по-големия му брат;
- Завършено основно образование;
- Частична мотивация за промяна;
- Добро здравословно състояние;
- Лична свобода.
Ресурси на общността и институциите
- Достъп до социално подпомагане;
? 2293Заплащанедиагностикаилечениена здравно неосигурени
лица,коитоняматдоходи/илиличноимущество,коетодаимосигурявалично
участие в здравноосигурителния процес
? 1215Отпусканенацелевапомощзаотопление по реда на Наредба
№ РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на оценката на риска на правонарушение. Съставяне на план за действие в произволно избрана проблемна област на осъдения

Проблемни зони, които се очертават. Начин на живот и обкръжение. Трудова заетост и финансова стабилност. Умения за мислене...
Изпратен от:
viliana.kamburova1
на 2021-11-03
Добавен в:
Анализи
по Психология
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
154
·
9
·
1,842
·
2

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Психология на учителския труд

27 окт 2008
·
398
·
10
·
2,326
·
233
·
1

Влиянието на учителя върху учениците се упражнява главно в две направления: подпомагане на психичното им развитие чрез преподаване на знания и подпомагане при формирането на умения и навици...
 

Лекции психология

21 яну 2008
·
3,508
·
93
·
30,088
·
2,887
·
2

Макроструктурно психологическо описание на човека. Огромната заслуга на Б. Г. Ананиев се състои в отделянето на четирите макрохарактеристики на човека като индивид, личност, индивидуалност и субект на дейността...
 

Психология на труда

04 май 2011
·
47
·
52
·
15,783
·
51
·
2

Лекции и конспект за 5 ти курс, задочно...
 

Човешки отношения на борда на кораба

28 окт 2009
·
139
·
9
·
2,688
·
168
·
1

Човешките взаимоотношения на борда на кораба са отразени в Compendium for Model Course 1.21 Human Relationships [7, с. 4-6]. В същия документ е направена характеристика на спецификата на комуникациите [с. 7-10]...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Анализ на оценката на риска на правонарушение. Съставяне на план за действие в произволно избрана проблемна област на осъдения

Материал № 1424308, от 03 ное 2021
Свален: 20 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 1,701
Брой символи: 9,641

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на оценката на риска на правонарушение.  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
113

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
536

виж още преподаватели...
Последно видяха материала