Големина на текста:
КОНСПЕКТ по Теория на възпитанието
1.Предмет, проблемна ориентация, структура, функции, цели и задачи на
теория на възпитанието. Статут и принципи на теория на възпитанието.
2.Събития, конструкти и референти в езика на теорията на възпитанието.
3.Същност на училищното възпитание.
4.Парадигми на възпитанието
5.Възпитателни съдържания
6.Теории и фактори за човешкото развитие
7.Фактори на възпитанието.
8.Социално възпитание в училище.
9.Интелектуално възпитание в училище.
10.Морално възпитание в училище.
11.Емоционално възпитание в училище.
12.Възпитаване на толерантност в човешките взаимоотношения.
13.Справяне с агресията и насилието в училище.
14.Възпитание на полова култура
15.Педагогическо общуване и комуникация.
16.Общи методи и форми на възпитание на възпитанието.
Тема 1
Предмет проблемна ориентация и структура,функции,цели и задачи на теория
на възпитанието.Статут и принципи на теория на възпитанието.
Наименованието на теория на възпитанието е етиология , отразява смисъл
произтичащ от два термина: теория- от гръцки (наблюдение,изследване), означава
систематизирано и обобщено значение на съществени особености на обектите и
още систематизирано изложение, научно обяснение и логическо обобщение на
обществена практика.Що се отнася до другия термин възпитанието в случая
отразява конкретния отрасъл на човешкото познание от тук като наименование
Теория на възпитанието отразява определен дял на педагогическото образование.
1.Обект и предмет -обекта на предмета на Теория на възпитанието обикновено
се разглеждат в единство с обекта с обекта на педагогиката, исторически
погледнато термина педагогика се изработва в смисъл на науката за възпитанието
при съвременното обособяване и развитие на педагогиката в теория на
възпитанието и други социални науки имащи отношения към възпитанието, още
повече е очевидно , че едно такова възхваляване на педагогиката на ТВ не е
уместно, но говори за приоритетния статус на възпитанието като понятие на
педагогика. Обектът на ТВ е педагогически план е възпитанието като
педагогическо явление с неговото протичане и дейностно осъществяване.
Първо ТВ : е в границите на цялото социално познание. Има се в предвид, че
възпитанието не е само педагогическо, а по-широко по характер и обхват социално
явление. ТВ субект с обект педагогическо явление е най-често училищни условия и
има за предмет закономерностите на професионалното протичане организирано и
функционално осъществяване съответствие с педагогическата целесъобразност.
Второ ТВ : е обект на възпитанието като широко социално понятие има за предмет
закономерностите на разумното овладяване и това явление т.е. съзнателно
протичащия процес на социализация на човешкия индивид. 1 ТВ в най-общо може
да бъде определена като относително самостоятелно научно направление с обект.
Явлението възпитание и предмет неговите процесуални закономерности.
2. Функции - в общо педагогически план се разграничават следните по-конкретни
функции.
а) мирогледна функция- свързана е с формирането на възгледи и убеждения, като
определят главните насоки на педагогическата дейност и поведението на всички,
които се занимават с проблемите на образованието и възпитанието.
б) методологическата функция-намира приложение при анализ на оригинални
педагогически теории новаторски функции-система образуваща функция, която се
състои в обособяване на взаимните връзки между всички науки в системата на
педагогиката.
в) образователно-политическа функция - свързана с обособяването научното
осигуряване образователната политика.
Призванието на ТВ е да изработва технология ориентирана към отглеждането и в
духовното възпитание на подрастващото поколение способно адекватно на
извършващите се изменения в обществото да обезпечава своите личности, позиции
на високо равнище на правна и нравствена култура на професионализъм и
нравствена култура и гражданска активност.
Обществени функции на ТВ са:
1. Теоретико- експликативна - установяване на факторите на явленията на
теоретико-възпитателната реалност и разкриване на причинно-следствените връзки
и закономерности.
2. Светогледно- методологичната -помага да се приведат знанията за фактите от
действителността определена система от възгледи за света като цяло т.е. формира
светогледна ориентация.
3. Прогностично- управленската -прогнозира и управлява субективна роля при
възпитанието. Тази функция е най-специфичната с оглед на природата и
възпитанието като целенасочен и съзнателно постиган процес.
4. Активно- преобразуваща -работи за материализиране на мислите и усилията
проявява във връзка с почти всички други функции.
5. Комплексно -интерактивната - успешно да изпълнява своите задачи само, ако е
широко отворена и интегрира у себе си комплексното познание за човека за
неговото цялостно духовно и физическо формиране и развитие.
Основни задачи на ТВ са:
1. Да се обоснови научен статут на ТВ като основно направление на научно
педагогическо знание.
2. Да се разкрие същността на възпитанието като социален проблем, задачи и
насоченост и се изяснят неговите основни съдържателни направления.
3. Да се разгледа спецификата възпитателния процес в цялата негова
противоречивост и сложност, неговите закономерности на протичане и неговите
особености при педагогическото общуване.
4. Да се обосноват принципите, методите и формите на възпитание и
самовъзпитание, както и начините за диагностициране и прогнозиране в това
отношение.
5. Да се очертае системата на възпитателна дейност и специфичната роля на
факторите, които действат при нея и да се обоснове нейното управление.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на възпитанието

Предмет, проблемна ориентация, структура, функции, цели и задачи на теория на възпитанието. Статут и принципи на теория на възпитанието. Събития, конструкти и референти в езика на теорията на възпитанието. Същност на училищното възпитание...
Изпратен от:
Diana Stoilova
на 2021-09-12
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Възпитателен процес


Материала е предназначен за студенти с педагогически профил...
 

Възпитателна система. Възпитателен процес


Съществуват много и най-различни определения за системата и съвременните автори, когато говорят за система, говорят за неща, които имат своята същност, съдържание, структура, функции и т.н. много от тях говорят, че възпитателната система е сложно...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Самовъзпитание


Развитието и усъвършенстването на човека е немислимо без неговото активно участие в този процес.По своята същност и необходимост възпитанието подбужда и поддържа процеса на самовъзпитание.В теория на възпитанието съществува значително разнообразие...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
3
8 мин
27.10.2021
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория на възпитанието

Материал № 1421081, от 12 сеп 2021
Свален: 51 пъти
Прегледан: 86 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 10,591
Брой символи: 72,864

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала