Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ – АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА РИСКА
Управление – осъществява се от субекта на поредица от последователни
операции:
-Подготовка вземане на решение – планове, заповеди;
-Организация на изпълнение на решенията;
-Контрол върху изпълнение на решенията;
-Отчитане на изпълнението на решенията.
Етапи на оценяването на риска:
1.Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности –
описание и ранжиране на опасностите, определяне на обектите, които могат да бъдат
увредени, установяване на пътища и начини за въздействие върху опасностите.
2.Определяне на работниците и служителите, подложени на опасност;
3.Определяне елементите на риска -преценка на тежестта на вредата, която
може да бъде нанесена на хора, имущество, работна и околна среда, на вероятността
от възникване на опасно събитие и на техническите възможности за избягване или
ограничаване на вредата.
4.Оценка на риска – установяване на допустимостта на определен риск и
необходимостта от прилагане на мерки за неговото преодоляване или ограничавани.
5.Документиране – изисквания за реда и начина на документиране, начина
на съхраняване и съдържание на документите.
Управление – анализ и контрол – на риска
Управлението предполага осъществяването от неговия обект на поредица от
последователни операции, в които могат да се открият структурни елементи на
риска:
1.Подготовка на решение – изчисляване на вероятността да настъпи
нежелано събитие и на щетите, които то може да породи.
2.Вземане на решение – план, заповед, договор.
3.Организация на изпълнението на решението – ресурси, взаимодействие,
координация.
4.Контрол върху изпълнението на решението – вероятност да се случи
нещо нежелано, вредно или фатално.
5.Отчитане на изпълнение на решението – реализация на надеждата за
постигане на целта, свързана с удовлетворяване на определена потребност.
Управление – елемент, функция на организираните системи от различна
природа – технически, биологични, социални, която съхранява тяхната структура,
поддържа режима на работа, достигането на целите на дейността и изпълнението на
програмите.
Управление – информационен процес:
-Разбираемост, яснота на управленския сигнал за субекта;
1
-Подчиненост на субекта от управляващия;
-Ефективен управленски анализ на потребностите, възможностите за тяхното
удовлетворяване, цената, който дава реалистичен управленски сигнал;
Надежда за успех – една от основните характеристики на риска, един от
неговите структурни елементи – мотивиращ фактор. Успех – свързан е с крайните
цели на дейността, с постигане изпълнение на програмата.
Опасност – има отношение към целостта на структурата и поддържането на
устойчив режим на работа.
Важен елемент е връзката му с поведенческото или управленското решение.
Рискът и управлението му са аспект на самото управление, реализират се в
дейността по анализ и контрол на риска. Дейността, чрез която се осъществяват е
неотделима от управлението.
Рискът е неоделим от вземането на решение. Управлението и рискът
съществуват от появата на човечеството.
В началото доминират индивидуалният и груповият риск, нивата на сигурност,
свързани с физиологичните и биологични потребности на човека. Управлението е
емпирично – рискът се третира на основата на интуицията, пита и здравия смисъл.
Появата на социалните общности, колективната сигурност и социалната
отговорност – формират се нови разбирания и очаквания за сигурност –
задоволяване на групови потребности.
Началния етап – гаранция за съхраняване на общността и едноличното
управление на владетеля, основано на съвкупност от правила и религиозни норми.
На следващ етап – по ефективното управление и решаването на частни задачи
внася математически инструментариум за измерване и изчисляване. В
кибернистичната управленска теория рискът се разглежда като вероятност за
неуспех на конкретния опит за достигане на целта заради неадекватност на модела и
наличие на пречки.
Информационно и ситуационно управление – неспособни са да решат задачи,
свързани с риска.
Сценариен логико-вероятностен подход – има нов подход към модела на
риска, алтернативен на методите, основани на теория на вероятностите и
нелинейната динамика – дава възможност за вземане на бързи решения.
На преден план излизат процедурите, в съответствие с които се взема решение
– при едни и същи фактори и условия може да се вземат различни решения, но е
важно процедурата по тяхното вземане да се точно определена – форма на активно
отношение към риска.
Анализ на риска – включва:
Разкриване на риска
Оценка на риска;
Идентификация на риска.
Контрол на риска:
2
Избор на метод за въздействие на риска при оценка на ефективността на този
метод в сравнение с други възможни за прилагане методи.
Оказване на непосредствено въздействие.
Контрол и корекции на резултатите от въздействието-
Структура на процеса на анализ на риска - СХЕМА
1.Разкриване
2.Оценка
3.Избор на метод за въздействие
4.Идентификация
5.Оказване на въздействие
6.Регистрация и отчетност
3- 6 – КОНТРОЛ
6,1,2,3, 4 – АНАЛИЗ
Рискът няма свое собствено, отделно съществуващо битие, няма собствен
смисъл. Рискът е аспект, страна, съставка от управленската дейност.
Терминът управление на риска е условен, защото в рамките на управленския
процес се извършва дейност по анализ и контрол на риска, която е елемент от
управленската дейност, насочена към изпълнение на дадена програма.
Анализът на риска като дейност, осигуряваща разкриване, идентификация и
оценка на риска.
Контролът включва избора на метод за въздействие на риска чрез оценка на
неговата ефективност, непосредствено въздействие, контрол и корекции на
резултатите от въздействието.
Терминът управление на риска се е наложил и в теорията и в практиката. Важи
преди всичко за сферата на икономиката, финансите и инвеститорския процес.
Управлението на риска в тази сфера се разглежда като дейност, свързана с
решаването на задачата да се намери оптимума между риск и възвращаемост на
отделните инвестиции. При по-голям риск доходите са по-високи, но е по-голяма
вероятността да не се реализират.
ОБЕКТИВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА
Същност и характеристика на причинността:
Възможност за анализ и контрол на риска – основава се на съществуващата
причинност в обективната действителност-
Същност на причинността – произвеждането на следствия от причини.
Вътрешна връзка между това, което е налице и това, което се поражда от него.
Връзка между причина и следствие – обективна необходимост – ако има
причина и са налице определени условия, неизбежно възниква следствие. То винаги
се поражда от дадена причина, при наличие на същите условия.
Има 4 характеристики:
-В процеса на причиняване протича пренос на материя и енергия от причината
към следствието;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на риска и безопасността

Управление – осъществява се от субекта на поредица от последователни операции...
Изпратен от:
snegko3259
на 2021-09-12
Добавен в:
Лекции
по Управление на риска
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска

13 апр 2012
·
1,103
·
15
·
6,072
·
1,655

Лекции по управление на риска при доц. Димитрова...
 

Лекции по Управление на риска

04 ное 2008
·
1,134
·
34
·
6,612
·
1,377
·
1

Темите са изготвени от учебника по дисциплината на доц.д-р Параскева Димитрова. Предназначени са за студенти от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
 

Управление на риска


Няколко решени задачи по управление на риска...
 
Онлайн тестове по Управление на риска
Тест по управление на риска
професионален тест по Управление на риска за Студенти
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината "Управление на риска" и е предназначен за студенти. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Труден)
30
38
1
2 мин
20.08.2013
Тест по управление на риска и вътрешен контрол
тематичен тест по Управление на риска за Студенти от 5 курс
Тест по дисциплината "Управление на риска и вътрешен контрол" за магистри. Тестът е проведен в УНСС. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
307
1
03.09.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на риска

Теория на риска и безопасността

Материал № 1421064, от 12 сеп 2021
Свален: 0 пъти
Предмет: Управление на риска
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 4,751
Брой символи: 30,381

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на риска и безопасността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com: