Големина на текста:
Собственост и
нотариална дейност в
международните
отношения
Тема:
„Нотариална компетентност на българските
дипломатически и консулски представители“
Нотариалната дейност е установена в България с указ на Временното руско управление
от 24.08.1878год. От тогава това охранително производство е част от придобиването на
вещни права върху недвижими имоти. Освен нотариални актове нотариусите извършват
и други нотариално удостоверявания, но най-важното в тяхната дейност са
нотариалните актове за вещни права върху недвижимости.
С особена нотариална компетентност разполагат и българските дипломатически и
консулски представители в чужбина. Тяхната компетентност включва още и
удостоверяване на съдържанието на частни документи, които не подлежат на вписване,
както и съставянето на нотариални завещания на български граждани. Налагането да
бъдат оторизирани дипломатически и консулски представители с нотариални функции е
да се облекчи стопанската дейност.
След приемането на международния акт Виенската конвенция за консулските
отношения от 24.04.1963г., ратифицирана с Указ № 947 от 1989г. на Държавния съвет на
НРБ и обнародвана в ДВ.42/1989г., в сила от 10.08.1989г.
Виенската конвенция урежда като цяло статута на консулските служби, права и
задължения на консули и служители в консулства, както и други въпроси.
Нотариалните функции на консулите са само част от общата уредба. Те са
регламентирани много общо. В чл.5 , който урежда консулските функции в б. „f“ е
прието, че консулът може да изпълнява функции на нотариус, на длъжностно лице по
гражданско състояние и на други подобни функции, при условие, че това не
противоречи на законите на приемащата държава. При изпълнението на тези функции
също е възприет териториален обхват. Консулът може да изпълнява нотариална дейност
в рамките на своя консулски окръг.
Със съгласието на приемащата държава, при особени случаи тези функции могат да се
изпълняват и извън консулския окръг, включително и в трета държава. Това може да
стане по инициатива на изпращащата държава, която уведомява приемащата държава и
третата страна, и при положение, че никоя от двете държави не се противопостави
консулът изпълнява нотариални функции и извън своя район.
Нотариалната компетентност на консулските и дипломатическите служби е ограничена.
По начало тази компетентност имат само консулските служби, но в чл.3 от Конвенцията
е уредено, че такива функции могат да се изпълняват и от дипломатически
представителства, в съответствие с тази конвенция, затова се говори общо за
нотариална компетентност на консулски и дипломатически представители.
Уредбата на нотариалните функция на български консулски служители почива на три
принципа:
1.Консулските служители обслужват основно български граждани, които са в чужбина;
2.Документите, които се представят пред тях за нотариално удостоверяване са
изготвени на български език;
3.Нотариалното удостоверяване се извършава съгласно разпоредбите на ГПК.
Към тези принципи са добавени и изключения, които ще бъдат разгледани на място.
Нотариални функции на консулите:
Първата нотариална функция, която нашите консули изпълняват е удостоверяване на
дата, съдържание и подпис на частен документ, който не подлежи на вписване.
Удостоверяването се извършва съгласно правилата на ГПК. Такива документи могат да
бъдат представени както от български, така и от чужди граждани.
Най-често това са упълномощавания (пълномощни) на определени лица, които се
намират в България, като по този начин се изпраща само пълномощното в страната, без
да е необходимо да се идва в нея.
Втората нотариална функция е удостоверяване на верността на преписи и извлечения от
документи, които могат да бъдат представени само от български граждани.Прилагат се
правилата на ГПК, като се представя на консула, както оригинала, така и преписа или
извлечението.
Третата нотариална функция е съставяне на нотариални завещания на български
граждани. Субекти на удостоверяването могат да бъдат само български граждани. Тук
освен ГПК се прилагат и тези на Закона за наследството (ЗН) ДВ 22/1949г.
Съгласно чл.23 от ЗН завещанията могат да бъдат саморъчни и нотариални.
Нотариалното завещание по силата на чл.24 ал.1 от ЗН се извършва от нотариуса
(консула) в присъствието на двама свидетели. Завещателят изявява устно за своята воля
на нотариуса (консула), който я записва така, както е изявена, след което прочита
завещанието на завещателя, в присъствието на свидетелите. Консулът отбелязва
изпълненението на тези формалности в завещанието, като означава и мястото и датата
на съставянето му.
След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса, в
този случай консула. При изготвянето на нотариалното завещание консулът се ръководи
от разпоредбите на ГПК, които са в сила за изготвяне на нотариален акт – чл.578 ал.1 и
2 на ГПК. Всичко се изписва ясно и четливо и то във форма, одобрена от министъра на
правосъдието.
Ако завещателят не може да се подпише, той трябва да окаже причината за това и
консулът отбелязва неговото изявление преди прочитане на завещанието.
Българският консул може да удостоверява датата, съдържанието и подписа върху частни
документи, изготвени на български, но представени от чужди граждани. Това е
изключение от посочените принципи. Изключението е допустимо тогава, когато

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Собственост и нотариална дейност в международните отношения

Нотариална компетентност на българските дипломатически и консулски представители...
Изпратен от:
Мирослав Сираков
на 2021-07-21
Добавен в:
Общи материали
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дипломатически представителства - същност и рангове


Дипломатически представителства - същност и рангове - видове и структура, функции и др.
 

Дипломатически протокол и церемониал


Връзка и обусловеност между т.нар. препоръчителни /желателни/ и задължителни правила - често, в определени случаи препоръчителните правила се превръщат в задължителни, т.е. юридически, и обратно.
 

Същност на дипломацията и средства за нейното провеждане. Особености в България


Същност на дипломацията и средства за нейното провеждане. Особености в България - същност и основни понятия. Средства на дипломатическото общуване. България.
 

Дипломатически протокол и церемониал - същност и особености на държавния протокол в България


Дипломатически протокол и церемониал - същност и особености на държавния протокол в България - определение и същност, класификация.
 

Виенска конвенция за дипломатическата дейност


Виенска конвенция за дипломатическата дейност - история, членове и дефиниции.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест за държавен изпит по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тест за държавния изпит за придобиване бакалавърска степен по международни икономически отношения от учебната 2011/2012 г. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
59
215
1
25.07.2012
Тест по теория на международните отношения
състезателен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти по право или международни отношения.
(Труден)
15
262
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Собственост и нотариална дейност в международните отношения

Материал № 1420176, от 21 юли 2021
Свален: 0 пъти
Прегледан: 1 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 862
Брой символи: 5,426

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Собственост и нотариална дейност в международни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала