Големина на текста:
Въпрос 11
Влашко и Молдова през XV-XVIII век. Съпротива срещу
османският натиск; политическо развитие; социална структура
и особености на аграрният режим; Дунавските княжества
между Османската империя, Хабсбургите и Русия;
фанариотският режим; покровителството на Русия.
В историографията се приема, че през 1330 година войводата Басараб
създава първата румънска държава или Влахия а през 1359.г. войводата
Богдан провъзгласява независимостта на Молдова. Много кратните опити
на унгарците да си върнат Молдова остават без резултатни. В първите
няколко десетилетия от своето съществуване Молдова се развива под
полско влияние а Влахия под влиянието на Унгария. След 1424.г. влашкият
войвода получава правото да сече монети но Унгария и Полша успяват да
наложат своите пари на войводата. Много числено румънско население
има и в Трансилвания но там не се ползва с особени привилегии. Като
столица на Молдова се утвърждава град Яш. Влашко също на няколко пъти
променя своята столица като през 1459.г. за столица на Влашко се
утвърждава Букурещ. Като цяло голяма част от историците се обединяват
около тезата, че румънците са наследници на някогашните дакийски
племена. След две тежки войни в началото на II век, римският император
Траян успява да унищожи държавата на даките и на нейно място създава
нова римска провинция. Провинцията е администрирана от римляните и
това води до известна романизация на местното население. Нахлуването
на германски племена по тези земи по време на великото преселение на
народите и невъзможността римляните да окажат ефективна защита на
тази провинция кара император Аврелиан да изтегли римските войски и
романизираното население на юг от Дунава и ги заселва в нова провинция
т.н Аврелианова Дакия. Именно тълкуването на последиците от
съществуването на Аврелианова Дакия води до големи спорове между
учените относно генезиса на румънският народ, като цяло споровете се
концентрират около две основни теории, емигрантската теория и така
наречената теория на приемствеността.
Емигрантската теория е формирана от немски учен тази теория се
подържа и от унгарски историци. Според тази теория румънското
население напуска земите на север от Дунав и след няколко века и по
точно през XII век се връща обратно в старите си територии. Според
втората теория известна като теория на приемствеността, която се
подържа от румънски историци, а именно, че със римляните си е отишла
войската, администрацията и част от градското население , но масата от
латино говорящото, романизирано население е останала по родните си
места и продължило своето развитие, така била образувана румънската
народност. Наличието на различни теории се обяснява с факта, че в
продължение на няколко века в известните историографски извори
липсват каквито и да е сведения за румънците. Освен това още не е
изяснен и етнонима на думата влах.
Според една част от учените идва от старо немски, което значи латинец,
романизиран. На ирландски говори е означавало горд човек. Според други
изследователи думата влах значи пастир.
Социалната структура на Влашко и Молдова е константа. Макар че в
периода XV-XVII век се стига до някой значими трансформации. Според
старите обичай румънските княжества се управлявали от велик войвода.
Първоначално великият войвода се избирал от князете и от така
наречените малки войводи, постепенно малките войводи изчезнали и
великият войвода останал единствен пръв между равните. Великият
войвода разполагал с доста голяма власт, като например имал право да
раздава благороднически титли, както и да предоставя земя на църквата и
на служители от светската власт. Именно тези представители стават
известни като боляри. От друга страна обаче наследството и във Влашко и
в Молдова не е ясно регламентирано. Този факт води до често избухване
на бунтове и детронации на владетеля, както преди така и след приемане
на васалният статут по отношение на Османската империя. Всеки, който
искал да стане владетел на едното или другото княжество трябвало да се
купува приятели и подкрепа за да се възкачи на престола. Великият
войвода разполагал и със собствен държавен апарат, като сред основните
длъжности били: великият логотет, великият портар- който изпълнявал
дипломатически мисии, великият спатарий – отговарял за военните дела
във Влашко. В Молдова функциите на великият спатарий се изпълнявали
от хетмана. Заплащането на служителите ставало под формата на
поземлени владения или парични суми предвиждани в държавните
данъци. Войводата управлявал с помощта на съвет, но тъй като войводата
не винаги можел да разчита на безусловна подкрепа от страна на този
съвет не било в негов интерес да го свиква често, а и този съвет е с
неуреден статут, както няма и регламентация за състава на този съвет. В
определени исторически периоди този съвет е прочистван чрез убийства
особено след втората половина на XVI век.
През втората половина на XIV век Влашко и Молдова окончателно влизат
във сферата на влияние на Константинополската патриаршия. Според
някой автори това засилва стремежите на войводите към самовластие,
като за целта използват подкрепата на църквата а за благодарност
предоставят на църквата щедри поземлени дарения и строят множество
църкви и манастири. Чак до XVII век в княжествата богослужебен език е
църковно-славянският.
През 1359.г. е създадена митрополията на Угровлахия а през 1387.г.
митрополията на Молдова със съответна мрежа от епархии. Войводите
правят щедри дарения на манастирите от Атон. Първите книги започват да
се печатат в Търговище през XVI век. А през 1521.г. е написан първият
документ на румънски език от едни търговец.
Официално се приема, че Влахия се признава за османски васал 1418.г. а
Молдова през 1456.г. след превземането на Белград от османците.
Два противоположни мита свързани с османското господство са залегнали
в румънската историческа памет а именно митът за страданието и за
националната гордост. Широко разпространено е убеждението че заради
османците, румънците са изоставили своето Европейско развитие, само че
това убеждение е съпътствано с гордостта че не са били пашалък.
Историците оборват и двата мита като се констатира, че изостаналостта в
обществено-политическият, икономическият и културен план на
румънското общество води своето начало още от римската епоха и се
задълбочава с упадъка през ранното средновековие, заради която
изостаналост съзнателно румънските територии са извадени от състава на
Унгарската държава, региона на Дунавските княжества е в пъти по-слабо
заселен от земите в Западна Европа, а век преди османските нашествия,
този регион е силно изостанал във сравнение със Западна Европа.
Въпреки, че не са били пашалък на Османската империя това далеч не
значило, че потисничеството било по-малко. Влашко е във челните позиции
в Европа по размер на събираните данъци. Понеже покупателната
способност на населението в княжествата е много ниска в сравнение с
останалите държави те били своеобразен рай за чужденците и за
търговците идващи от юг. Като се търгувало основно със зърно и добитък.
Например през XVI век Молдова изнася между 10C000 и 20C000 хиляди
глави едър добитък за Западна Европа и няколко хиляди за Османската
империя. Влахия също изнасяла около 20C000 хиляди едър добитък
годишно и стотици хиляди овни освен това тя изнасяла и кожи,мед,сол
ид.р По опитните и по-богати търговци успели да се сдобият с места в
болярският съвет и по този начин засилили своите позиции в княжествата.
Основен източник на доходи за хазната на княжествата бил десятъкът
събиран от селяните с течение на времето съдбата на селяните ставала
по-тежка особено с упадъка на Османската империя. Данъчната
задлъжнялост на селяните ставала все по-голяма и това довело до масово
доброволно закрепостяване на селяните. Също така започнало укриване на
данъци освен това много селяни емигрирали в търсене на спасение и по-
добро препитание. Силната социална поляризация води до изчезването
малкото междинни прослойки между закрепостените селяни и богатите
боляри. Което се явява проблем за княжествата защото тези междинни
прослойки от свободни селяни и занаятчии се сочат като основа за
просперитет на икономиката. В Влашко и Молдова тази прослойка просто
не съществува и дори да се появява през XV век тя постепенно изчезва
съществува една много тънка прослойка от много богати е огромна част
много бедни селяни и то повечето крепостни. Търговците и аристократите
в княжествата изкупуват направо цели села, който не могат да платят
дължимите си данъци. През първите години войводите подкрепяли
закрепостяването като се сочи че Михаил Храбри въвежда
крепостничеството във Влашко почти по същото време се появява
крепостническата зависимост и в Молдова.
По отношение на зависимостта на княжествата от Османската империя
може да се откроят три основни етапа:
Първият етап е плащането на данък за откупуването на мира в румънският
случай той се нарича харач.
Вторият етап е сюзеренството, покровителството освен това налагане на
външната политика която води Османската империя.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на Балканските народи

История на Балканските народи, тема за изпит по история на Балканските народи
Изпратен от:
ilitoskov
на 2021-05-04
Добавен в:
Документи
по История
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по История за Студенти несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Османската империя в края на 16-ти и началото на 17-ти век

25 мар 2006
·
692
·
2
·
458
·
478
·
5

Османската империя в края на 16-ти и началото на 17-ти век - териториални владения, политическа и военна мощ, интереси и цели преди началото на Тридесетгодишната война.
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
889
·
8
·
1,403
·
2,067

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Ранно българско възраждане. Нови тенденции в стопанския живот на българите

27 мар 2006
·
700
·
2
·
427

Ранно българско възраждане. Нови тенденции в стопанския живот на българите - промените от XVIII век в Османската империя, търговски взаимоотношения на България с други страни и т.н.
 

Източната криза през 1876 в политиката на Великите сили

22 апр 2008
·
136
·
2
·
365

Източния въпрос е свързан с упадъка на Османската империя.Като важен аспект се има предвид съдбата на народите.Източният въпрос преминава през фази,свързани с конфликта между Великите сили,с многобройни кризи и войни...
 

Балканските народи

09 дек 2006
·
856
·
1
·
148
·
128
·
2

През 1922г. започва война между Гърция и Османската империя за притежаването на Измир. Турският генерал Мустафа Ататюрк излиза победител във войната и взема властта в свои ръце, като е подпомогнат от младотурските движения.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация за 11-ти клас
изпитен тест по История за Ученици от 11 клас
Тестът включва въпроси, касаещи новото време. Ще откриете също така и въпроси за Балканската и Междусъюзническата война. Тестът е подходящ за проверка на знанията ви или пък просто за упражнение. Всеки въпрос има един верен отговор.
(Лесен)
12
7
1
1 мин
30.09.2020
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
12
1
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история
Този материал все още не преминал през модерация от екипа на Pomagalo.com

История на Балканските народи

Материал № 1414405, от 04 май 2021
Свален: 0 пъти
Предмет: История
Тип: Документ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,953
Брой символи: 11,997

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на Балканските народи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Стоева
преподава по История
в град Кърджали
с опит от  2 години
72

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
173 9

виж още преподаватели...