Големина на текста:
1.ФАРМАКОКИНЕТИКА: ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ,
ТРАНСМЕМБРАНЕН ТРАНСПОРТ И РЕЗОРБЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
И ЕКСКРЕЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА
Фармакологията изучава действието на лекарствата в-у организмите. Двата
дяла на фармакорогията: фармакодинамика, който определя броя на
рецепторите, които взаимодействат с молекулите на ЛВ и фармакокинетика.
ФАРМАКОКИНЕТИКА- Определя броя на молекулите на ЛВ, които
достигат до мястото на действие – рецептори. Включва процесите: поемане
(резорбция), транспорт (разпределение), метаболизъм, екскреция. В по-тесен
смисъл фк е описание на промяната на концентрацията на лекарството в
организма.
Фазите на проникване и движение на лекарствата в организма са:
?Фармацевтична фаза- включва освобождаването на лекарството от ЛФ и
определя фармацевтичната му наличност
?Фармакокинетична фаза- включва резорбцията, разпределението,
биотрансформацията и излъчването на лекарството. Определя биологичната
му наличност в мястото на действие
?Фармакодинамична фаза- по време на тази фаза се осъществява действието
и ефектите на лекарството
Пътища на навлизане в организма на л-вата:
?Поглъщане (през СЧТ)- ефекта може да се намали вследствие на
метаболизъм при първото преминаване през черния дроб.
?Дихателен път (през БЯЛ ДРОБ)- така се приемат лекарствени аерозоли,
прах и пари
?През кожата и лигавиците- така се приемат липо-разтворими в-ва
След постъпването в организма на л-вото следва разтваряне в тeлесните
течности и
РЕЗОРБЦИЯ: тя представлява преминаване на молекулите на
ксенобиотиците от мястото на прилагане в плазмата. Резорбцията може да
бъде стомашна, буко-лингвална, чревна, парентерална (при инжекционно,
инхалационно, перкутанно, уро-генитално приложение ), през дихателните
пътища- веществата, резорбирани през белия дроб се пренасят много бързо от
кръвта, скоростта зависи от размера на частиците и водоразтворимостта.
Резорбцията се осъществява чрез:
ПАСИВЕН ТРАНСПОРТ: осъществява се главно чрез проста дифузия тя
представлява пасивен транспорт, при който незаредени молекули преминават
през мембраната по посока на концентрационния градиент (до равновесие).
Скоростоопределящ фактор е липоразтворимостта на л-вата,както и
молекулната маса. Др.пасивен транспорт е филтрацията
УЛЕСНЕН ТРАНСПОРТ: представлява специализиран транспорт, при
който с транс-мембранни носители по посока на концентрационния градиент
се принасят ксенобиотиците. Не зависи от енергия.
АКТИВЕН ТРАСТПОРТ: чрез мембранни транспортни протеини, не зависи
и може да се извърши срещу концентрационния градиент, изисква се разход
на енергия. Мембранните транспортери са 1. SLC-тип транспортери, които
медиират както инфлукса, така и ефлукса на химични вещества, вкл.
лекарства. 2. АВС- транспортерите (P-gp и др.) медиират еднопосочно само
ефлукса на ксенобиотици и лекарства
ЕНДОЦИТОЗA: извършва се чрез 1. Фагоцитоза, поглъщане на големи
частици, суспендирани в екстрацелуларните течности, които се транспортират
към вътрешността на клетката или се унищожават; 2.Пиноцитоза подобен
процес, но поглъщане на течности или много малки частици. Токс. в-ва във
вдишания въздух преминават така през мембраните на алвеолите
Фактори повлиаващи резорбцията: молекулна маса, големина на частиците,
път и начин на контакт, време на контакт с абсорбционната повърхност
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА: Представлява процес на
преминаване на лекарствата от кръвта в тъканите до достигане на състояние
на равновесие
Разпределението на веществата в органите и тъканите се определя от:
Локалния кръвоток; Скоростта на дифузия от капилярите в клетките на органа
(тъканта);
Разтворимостта; Свързване с тъканните протеини;
Тъканите (плазмени протеини, мастна тъкан) могат да служат като места за
депониране (депо) на ЛВ. Други депа са: черен дроб, бъбрек, кости и мастна
тъкан. Пример: albumin– свързва молекули на ксенобиотика (warfarin).
Масивното протеинно свързване забавя елиминирането. Съществува
възможност за компетитивно взаимодействие (изместване) от свързващите
места.
Бионаличността (F) е количеството лекарство, достигнало общото
кръвообращение (централния) компартимент.
БАРИЕРНИ СИСТЕМИ: 1.Кръвно-мозъчна – пречи на преминаването на
лекарствени/ токсични вещества в ЦНС. Не е напълно обособена и не
функционира ефективно при новородени; 2.Плацентарна- се състои от много
слоеве клетки. Много ксенобиотици !могат! да преминат през плацентата
(включително вируси, антитела и др.); 3.Тестикуларна ; 4.Кръвно-млечна;
5.Кръвно-алвеоларна
МЕТАБОЛИЗЪМ (биотрансформация): превръща липидоразтворимите
лекарствени молекули в метаболити, които са по-водоразтворими. За да могат
да бъдат екскретирани от бъбреците или жлъчния мехур, потта или
издишания въздух.
1.Биотрансформация фаза I- присъединяват се полярни групи с цел да се
повиши водоразтворимостта на изходното съединение.Осъществява се
окисление, което се извършва при участие на монооксигеназaта цитохром
P450 в ч. дроб. Пример- превръщане на нитрозамини в метилови радикали.
2.Биотрансформация фаза IІ- Ковалентно свързване (конюгация) с ендогенни
водоразтворими вещества (напр. захари, пептиди, фосфати, сулфати).
Повишава се водоразтворимостта- конюгатите са готови за екскреция в
урината, жлъчката и потта.
ЕФЕКТ НА ПЪРВО преминаване през черния дроб (first pass effect/
metabolism) имат:
Нитроглицерин, пропранолол, лидокаин.
ЕКСКРЕЦИЯ: може да бъде:
?Бъбречна- Водоразтворими токсични в-ва. Тя е основен път на
елиминиране на
ксенобиотици и техни метаболити от организма. Чрез гломерулна филтрация,
пасивна тубулна секреция (дифузия), активна тубулна реабсорбция (активен
транспорт). Филтрираните молекули могат да останат в урината или да се
реабсорбират обратно в кръвта. Пример за в-ва екскретирани през бъбреците:
аминогликозиди, бета-лактами, сулфонамиди
?Жлъчна- Конюгати с голяма мол.маса. Пример: макролиди, линкозамиди
?Белодробна- газове (амоняк) и летливи в-ва (алкохол). Пример:
инхалационни
Анестетици, калиев и натриев йодид, бронхоантисептици, алкохол.
?Чрез кърмата- сулфонамиди, барбитурати, резерпин, алкохол, кофеин
?чрез потта
?Фекална екскреция- Състои се от нерезорбирано количество на хранителни
вещества и ксенобиотици, жлъчка и интестинални секрети
Липоразтворимите (нейонизирани) молекули могат да се реабсорбират
(системна интоксикация).
КЛИРЪНС на едно лекарство представлява милилитрите плазма, които се
очистват от него за 1 min

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2021 в 15:43 студент на 45 години от Русе - Ангел Кънчев, факулетет - Обществено здраве и здравни грижи, специалност - Медицински сестри, випуск 2023
 
Подобни материали
 

Предмет на фармакологията обемът на фармакологията

28 сеп 2011
·
393
·
18
·
9,351
·
647

При парентерално приложение- при шокови състояние подкожното инжектиране не е ефективно поради намаленото кръвоснабдяване. Добавянето на вазоконстриктори (адреналин, норадреналин, към местни анестетици, забава резорбцията им и удължа ефекта...
 

Обща фармакология

07 юни 2012
·
158
·
12
·
993
·
296

Фармакологията изучава действието на лекарствата върху живите организми. Фундаменталната фармакология включва фармакодинамика, фармакокинетика, лекарствена токсикология и взаимодействията на лекарствата....
 

Фармакокинетика

17 ное 2012
·
92
·
3
·
644
·
190

Фармакокинетиката изучава пътя на лекарството в организма и включва процесите: резорбция, разпределение, метаболизиране (биотрансформация), екскреция (излъчване)...
 

Фармакология

29 дек 2012
·
321
·
19
·
4,900
·
436
·
1

Фармакологията има за предмет на изучаване на биологичното действие на лекарствените средства...
 

Фармакокинетика

29 юни 2013
·
58
·
2
·
939

Пътища на въвеждане, трансмембранен транспорт и резорбция, рапределение и екскреция на лекарства...
 
Онлайн тестове по Фармакология
Тест по фармакология
междинен тест по Фармакология за Студенти от 5 курс
Tест по фармакология и токсикология за магистърска програма. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
16
1
1 мин
02.04.2013
Тест по фармакология
изпитен тест по Фармакология за Студенти
Тестът съдържа 12 въпроса за студенти по диспциплината фармакология. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по фармакология

Теми за държавен изпит по фармакология

Материал № 1406765, от 09 мар 2021
Свален: 46 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Фармакология, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 87
Брой думи: 12,718
Брой символи: 89,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по фармакология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала