Големина на текста:
1.ФАРМАКОКИНЕТИКА: ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ,
ТРАНСМЕМБРАНЕН ТРАНСПОРТ И РЕЗОРБЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
И ЕКСКРЕЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА
Фармакологията изучава действието на лекарствата в-у организмите. Двата
дяла на фармакорогията: фармакодинамика, който определя броя на
рецепторите, които взаимодействат с молекулите на ЛВ и фармакокинетика.
ФАРМАКОКИНЕТИКА- Определя броя на молекулите на ЛВ, които
достигат до мястото на действие – рецептори. Включва процесите: поемане
(резорбция), транспорт (разпределение), метаболизъм, екскреция. В по-тесен
смисъл фк е описание на промяната на концентрацията на лекарството в
организма.
Фазите на проникване и движение на лекарствата в организма са:
?Фармацевтична фаза- включва освобождаването на лекарството от ЛФ и
определя фармацевтичната му наличност
?Фармакокинетична фаза- включва резорбцията, разпределението,
биотрансформацията и излъчването на лекарството. Определя биологичната
му наличност в мястото на действие
?Фармакодинамична фаза- по време на тази фаза се осъществява действието
и ефектите на лекарството
Пътища на навлизане в организма на л-вата:
?Поглъщане (през СЧТ)- ефекта може да се намали вследствие на
метаболизъм при първото преминаване през черния дроб.
?Дихателен път (през БЯЛ ДРОБ)- така се приемат лекарствени аерозоли,
прах и пари
?През кожата и лигавиците- така се приемат липо-разтворими в-ва
След постъпването в организма на л-вото следва разтваряне в тeлесните
течности и
РЕЗОРБЦИЯ: тя представлява преминаване на молекулите на
ксенобиотиците от мястото на прилагане в плазмата. Резорбцията може да
бъде стомашна, буко-лингвална, чревна, парентерална (при инжекционно,
инхалационно, перкутанно, уро-генитално приложение ), през дихателните
пътища- веществата, резорбирани през белия дроб се пренасят много бързо от
кръвта, скоростта зависи от размера на частиците и водоразтворимостта.
Резорбцията се осъществява чрез:
ПАСИВЕН ТРАНСПОРТ: осъществява се главно чрез проста дифузия тя
представлява пасивен транспорт, при който незаредени молекули преминават
през мембраната по посока на концентрационния градиент (до равновесие).
Скоростоопределящ фактор е липоразтворимостта на л-вата,както и
молекулната маса. Др.пасивен транспорт е филтрацията
УЛЕСНЕН ТРАНСПОРТ: представлява специализиран транспорт, при
който с транс-мембранни носители по посока на концентрационния градиент
се принасят ксенобиотиците. Не зависи от енергия.
АКТИВЕН ТРАСТПОРТ: чрез мембранни транспортни протеини, не зависи
и може да се извърши срещу концентрационния градиент, изисква се разход
на енергия. Мембранните транспортери са 1. SLC-тип транспортери, които
медиират както инфлукса, така и ефлукса на химични вещества, вкл.
лекарства. 2. АВС- транспортерите (P-gp и др.) медиират еднопосочно само
ефлукса на ксенобиотици и лекарства
ЕНДОЦИТОЗA: извършва се чрез 1. Фагоцитоза, поглъщане на големи
частици, суспендирани в екстрацелуларните течности, които се транспортират
към вътрешността на клетката или се унищожават; 2.Пиноцитоза подобен
процес, но поглъщане на течности или много малки частици. Токс. в-ва във
вдишания въздух преминават така през мембраните на алвеолите
Фактори повлиаващи резорбцията: молекулна маса, големина на частиците,
път и начин на контакт, време на контакт с абсорбционната повърхност
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА: Представлява процес на
преминаване на лекарствата от кръвта в тъканите до достигане на състояние
на равновесие
Разпределението на веществата в органите и тъканите се определя от:
Локалния кръвоток; Скоростта на дифузия от капилярите в клетките на органа
(тъканта);
Разтворимостта; Свързване с тъканните протеини;
Тъканите (плазмени протеини, мастна тъкан) могат да служат като места за
депониране (депо) на ЛВ. Други депа са: черен дроб, бъбрек, кости и мастна
тъкан. Пример: albumin– свързва молекули на ксенобиотика (warfarin).
Масивното протеинно свързване забавя елиминирането. Съществува
възможност за компетитивно взаимодействие (изместване) от свързващите
места.
Бионаличността (F) е количеството лекарство, достигнало общото
кръвообращение (централния) компартимент.
БАРИЕРНИ СИСТЕМИ: 1.Кръвно-мозъчна – пречи на преминаването на
лекарствени/ токсични вещества в ЦНС. Не е напълно обособена и не
функционира ефективно при новородени; 2.Плацентарна- се състои от много
слоеве клетки. Много ксенобиотици !могат! да преминат през плацентата
(включително вируси, антитела и др.); 3.Тестикуларна ; 4.Кръвно-млечна;
5.Кръвно-алвеоларна
МЕТАБОЛИЗЪМ (биотрансформация): превръща липидоразтворимите
лекарствени молекули в метаболити, които са по-водоразтворими. За да могат
да бъдат екскретирани от бъбреците или жлъчния мехур, потта или
издишания въздух.
1.Биотрансформация фаза I- присъединяват се полярни групи с цел да се
повиши водоразтворимостта на изходното съединение.Осъществява се
окисление, което се извършва при участие на монооксигеназaта цитохром
P450 в ч. дроб. Пример- превръщане на нитрозамини в метилови радикали.
2.Биотрансформация фаза IІ- Ковалентно свързване (конюгация) с ендогенни
водоразтворими вещества (напр. захари, пептиди, фосфати, сулфати).
Повишава се водоразтворимостта- конюгатите са готови за екскреция в
урината, жлъчката и потта.
ЕФЕКТ НА ПЪРВО преминаване през черния дроб (first pass effect/
metabolism) имат:
Нитроглицерин, пропранолол, лидокаин.
ЕКСКРЕЦИЯ: може да бъде:
?Бъбречна- Водоразтворими токсични в-ва. Тя е основен път на
елиминиране на
ксенобиотици и техни метаболити от организма. Чрез гломерулна филтрация,
пасивна тубулна секреция (дифузия), активна тубулна реабсорбция (активен
транспорт). Филтрираните молекули могат да останат в урината или да се
реабсорбират обратно в кръвта. Пример за в-ва екскретирани през бъбреците:
аминогликозиди, бета-лактами, сулфонамиди
?Жлъчна- Конюгати с голяма мол.маса. Пример: макролиди, линкозамиди
?Белодробна- газове (амоняк) и летливи в-ва (алкохол). Пример:
инхалационни
Анестетици, калиев и натриев йодид, бронхоантисептици, алкохол.
?Чрез кърмата- сулфонамиди, барбитурати, резерпин, алкохол, кофеин
?чрез потта
?Фекална екскреция- Състои се от нерезорбирано количество на хранителни
вещества и ксенобиотици, жлъчка и интестинални секрети
Липоразтворимите (нейонизирани) молекули могат да се реабсорбират
(системна интоксикация).
КЛИРЪНС на едно лекарство представлява милилитрите плазма, които се
очистват от него за 1 min

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по фармакология

Фармакологията изучава действието на лекарствата върху организмите. Двата дяла на фармакологията: фармакодинамика, който определя броя на рецепторите, които взаимодействат с молекулите на ЛВ и фармакокинетика...
Изпратен от:
aneliastefanova89
на 2021-03-09
Добавен в:
Лекции
по Фармакология
Статистика:
46 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Фармакология от София за Студенти в Медицински университет от специалност Фармация несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Предмет на фармакологията обемът на фармакологията

28 сеп 2011
·
393
·
18
·
9,351
·
647

При парентерално приложение- при шокови състояние подкожното инжектиране не е ефективно поради намаленото кръвоснабдяване. Добавянето на вазоконстриктори (адреналин, норадреналин, към местни анестетици, забава резорбцията им и удължа ефекта...
 

Обща фармакология

07 юни 2012
·
158
·
12
·
993
·
296

Фармакологията изучава действието на лекарствата върху живите организми. Фундаменталната фармакология включва фармакодинамика, фармакокинетика, лекарствена токсикология и взаимодействията на лекарствата....
 

Фармакокинетика

17 ное 2012
·
92
·
3
·
644
·
190

Фармакокинетиката изучава пътя на лекарството в организма и включва процесите: резорбция, разпределение, метаболизиране (биотрансформация), екскреция (излъчване)...
 

Фармакология

29 дек 2012
·
321
·
19
·
4,900
·
436
·
1

Фармакологията има за предмет на изучаване на биологичното действие на лекарствените средства...
 

Фармакокинетика

29 юни 2013
·
58
·
2
·
939

Пътища на въвеждане, трансмембранен транспорт и резорбция, рапределение и екскреция на лекарства...
 
Онлайн тестове по Фармакология
Тест по фармакология
изходен тест по Фармакология за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по фармакология. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
34
1
1 мин
26.03.2013
Тест по фармакология
междинен тест по Фармакология за Студенти от 5 курс
Tест по фармакология и токсикология за магистърска програма. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
16
1
1 мин
02.04.2013
» виж всички онлайн тестове по фармакология

Теми за държавен изпит по фармакология

Материал № 1406765, от 09 мар 2021
Свален: 46 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Фармакология, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 87
Брой думи: 12,718
Брой символи: 89,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по фармакология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала