Големина на текста:
Лекции - Планиране и прогнозиране
Тема 1 : Прогнозиране
1.Същност на прогнозирането
Обосновано предвиждане на възможните варианти за развитие в дадена област
и вероятността те да се реализират.
От особено значение са 3 момента:
- Обоснованост на предвиждането - от него зависи надеждността на управленските
решение
- Вариантност - да се разкрият възможните варианти за развитие в една област
- Оценка на вероятността - фирмата да може да оцени вероятността за реализация на
различните варианти.
Обект на прогнозиране са процеси и явления, които са от особено значение за лица и
организации, но не са под техен контрол. Прогнозирането е оправдано, само ако
намалява степента на неопределеност в сравнение с равнището й до момента на
съставянето на прогнозата.
2.Видове прогнози
2.1 По хоризонт:
- Дългосрочни - над 5 и 10 години
- Средносрочни - между 2 и 5 години
- Краткосрочни - до 1 година
2.2 По предмет:
- Демографски прогнози
- Икономически
- Научно-технически
- Екологически
- Други ( образование, здравеопазване, социална сфера и др. )
2.3 Според критерия обхват:
- Глобални прогнози
- Международни
- Национални
- Регионални
2.4 По видове организации:
- Стопански организации от реалния сектор
- Организации с идеална цел ( НПО и др )
- Институции от финансовия сектор
- Други институции
2.5 По начин на формиране на очаквания резултат:
- Прогнозата да е представена само с едно число
- Прогнозата да е представена с интервал “от ... до ... “
2.6. По степен на условност на прогнозата:
- Безусловна - осъществяването й не е свързано с настъпването на друго събитие
- Условна - реализацията зависи от настъпването на друго събитие
3.Методи на прогнозиране. Характеристика.
3.1 В зависимост от тяхната формализация са 3 вида:
- Формализирани методи - има предварително определени процедури за съставянето
на прогнозата
- Неформализирани - не съществуват правила и етапи за съставянето на прогнозата
- Комбинирани - съчетание от горните 2 групи, като едните или другите могат да
доминират според конкретните условия ( размер на фирмата, отрасъл, фаза от
икономическия цикъл и др. )
3.2 В зависимост от предпоставките и характера на връзките между процесите и
явленията въз основа на които е предвиждането:
- Методи, основаващи се на тенденции - прогнозата се основава на тенденциите в
изменението на процесите и явленията
- Методи, базиращи се на причинно-следствени връзки - трябва да се установят
основните фактори, които обуславят изменението на прогнозираната величина.
- Методи, основаващи се на отразяването на комплекс от връзки между фактори и
прогнозирани величини
- Методи, основаващи се на специфични зависимости ( фактори, които се специфични
за определена сфера ).
- Методи, основаващи се на използването на експерти
- Нормативни методи - насочени към определяне на цели.
4.Метод “ Комитет от експерти”
Когато фирмата се нуждае от прогнозна информация, тя най-често се насочва към
търсенето на специалисти в конкретна област => Събира се група от експерти, които
на основата на съвместно обсъждане трябва да формират съгласувана прогноза за
развитието на конкретни процеси или настъпването на различни събития в една
област.
5.Метод Делфи
5.1 Има 3 особености:
- Анонимност - прогнозата се разработва от комисия, в която експертите не знаят
имената си и не поддържат връзка помежду си.
- Статистическа обработка на отговорите на участниците в комисита - чрез това се
осигурява участие на всички мнение
- Осъществяване на обратна връзка - чрез него резултатите от 1 етап могат да се
използват и н а следващите етапи
5.2 За да протича успешно методът, от значение са:
- Правилният избор на експерти от гледна точка на квалификацията им и сферата, в
която са специализирани
- Подборът на специалистите, които организират и провеждат разработването на
прогнозата
6.Метод “Мозъчна атака”
Насочен към създаване на условия за стимулиране на творческо мислене и свободно
изразяване на собствено мнение. Според него сред досатъчно голям брой идеи, поне
няколко са добри. За да се проведе методът се създава група от специалисти в
дадена област.
Работата й трябва да протича според следните правила:
- Трябва да съществува ясно формулиран проблем върху който да се концентрират
експертите
- Разглеждат се всички идеи
- Нито една иддея не трябва да се критикува
- Участниците трябва да се стимулират да изразяват свободно мнението си
7.Прогнозиране по аналогия
Прави се съпоставка между 1 ситуация в момента и сходни ситуации в миналото. Ако
2 ситуации са сходни ( текущата и миналата ) , то се предполага, че те имат еднакви
близки характеристики помежду си. В случая предполагаме, че ако от ситуацията в
миналото са произтекли определени събития, те ще се повторят и в бъдеще.
8.Метод “Сценарий”
Провежда се игра, в която всеки участник има определена роля. Съществуват 2
алтернативи по отношение на свободата на действие на участниците:
- Участниците имат право свободно да играят ролята си
- Участниците трябва да се съобразяват с предварително определени правила
Необходимо е да се изяснят 3 момента:
- Изходната ситуация
- Какви събития и в каква последователност могат да настъпят
- Как от изходната ситуация ще се стигне до определено състояние в бъдеще в
резултат от очакваните събития
При подготовката на метода се обръща внимание на:
- Възникване на събитията във времето и връзките между тях
- Моментите, в които се очакват изменения в тенденциите на развитие. Това са
точките, в които могат да възникнат алтернативни ситуации. Едно изменение в тази
точка може да доведе до решаваща промяна в тенденциите.
9.Трендови модели
Това са модели за прогнозиране по тренд. Това са статистически модели, в които като
независима променлива се използва/приема времето. Те се прилагат при
относително стабилни тенденции в икономиката като цяло или в отделни сфери. В
икономиката действат 2 вида фактори:
1. с трайно въздействие
2. Ф-ри чието действие има случаен характер
От съчетанието на тези 2 групи фактори зависи устойчивостта на тенденцията и
степента на вариране на показателите през съответния период.
Целта на трендовите модели е да се елиминира влиянието на случайните фактори и
на отклоненията, породени от тях и на тази основа да се изведе тенденцията за
развитие в дадена област.
10.Регресионни модели

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по Планиране и прогнозиране (1-8 тема)

Тема 1 Прогнозиране. Тема 2 Същност и принципи на планирането. Тема 3 Фирмено планиране. Тема 4 Процесът на разработка на стратегия. Тема 5 Методи за стратегически анализ. Тема 6 фирмени стратегии.Тема 7 Маркетингов план.Тема 8 Планиране на иновациите...
Изпратен от:
pyrvi_stypki
на 2021-02-24
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
32 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Планиране и анализиране на търговската дейност

17 юли 2007
·
806
·
2
·
405
·
1

Планиране и анализиране на търговската дейност. Стратегическо и оперативно планиране на търговската фирма. Методология на планирането и анализ на търговската дейност. Класификация на показателите.
 

Проек за създаване на фирма

10 ное 2008
·
959
·
42
·
5,030
·
686
·
5
·
1

Настоящият проект представя учрдяването на фирма “ Микаса ” ООД, чиято основна дейност е търговия с богат асортимент от видове кафе и други продукти, заместители на кафе...
 

Стратегическо и тактическо планиране в предприятието


1. Стратегическо планиране – процес на определяне на дългосрочните цели на фирмата и разрабитване и избор на стратегии за постигането им. Основното, което отличава стратегическото от фирменото пласиране е :
 

Анализ на фирма


В този бизнес план са посочени конкретните цели и пътища за постигането им в Фирма „ Симид” ООД гр. Пазарджик. Тя ще се занимава с производство и търговия на хлебни и сладкарски изделия. Продукцията на фирмата...
 

Видове планиране и принципи на планирането


Процесът на развитие на фирменото планиране преминава през няколко етапа, всеки един от които се отличава с определен тип планиране.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
31
3
23.05.2015
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
10 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Лекции по Планиране и прогнозиране (1-8 тема)

Материал № 1405279, от 24 фев 2021
Свален: 32 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 34
Брой думи: 9,596
Брой символи: 60,334

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Планиране и прогнозиране (1-8 тема)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала