Големина на текста:
Стратегия за успешно преподаване „Мисли, работи по
двойки, сподели с другите“ и нейното приложение в урочен
план
Стратегиите за успешно преподаване са изкуство и план на висше ниво,
с който чрез определени действия се осъществяват набелязани цели. От
прилаганите стратегии на учителя зависи успеваемостта на учениците и
ускоряване напредъка на обучението.
В нашата съвременност е модерно разбирането, че ученето е творчески
процес, а не само запаметяване на информация. Учениците я усвояват
чрез предпочитаните от учителя стратегии, а също така имат и
възможност непрестанно да търсят и да се запознават с нови
съвременни идеи и теории. Нужно е те да са мотивирани и да се адаптират
към промените, които настъпват все по-динамично в обкръжаващия ни
свят. Чрез избрани стратегии на преподаване учителят е длъжен да
постига индивидуализация в обучението. При избора на стратегия,
учителят трябва да помисли и за други фактори, като предмет, налични
ресурси, време, отделено за урока и знания на фона на учениците.
Видовете стратегии, прилагани днес са: „Мисли, работи по двойки,
сподели с другите“, „Стратегия на диамантената форма“, Стратегия на
подпомаганото учене“– превеждането на ученика през серия от стъпки,
Стратегия на ранжиране/подреждане на задачи/идеи/ решения, „Стратегия
потърси и открий“, Стратегия „Понятийна стълба”, Стратегия „Довършете
историята/довършете изречението”, Стратегия „Какво, ако...” Стратегия на
задаване на въпроси.
За мен много важна е стратегията „Мисли, работи по двойки, сподели
с другите“. Тя позволява да се стимулира мисленето, учениците имат
възможност да работят самостоятелно, по двойки и в екип, а това е част
от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и
кариерни успехи. Тази стратегия позволява самостоятелна и съвместна
дейност за постигане на обща цел. В днешно време значението й нараства
все повече поради две причини: промяна в структурата на икономиката,
базирана върху новите технологии, и промяна в образованието. След като
учителят я приложи в практиката си, той развива качества като
самостоятелност търпение, толерантност, уважение и взаимопомощ у
учениците.
Този начин на работа им помага да се учат не само от учителя, а и един
от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от
взаимодействието си с другите. Развиването на самостоятелност, умения
за сътрудничество между учениците преобразява атмосферата на класната
стая и качествено променя ролята на учителя по време на час.
През ХХІ век умението да работиш ефективно самостоятелно и с
другите, да си сътрудничиш и си взаимодействаш с тях се свързва с
умението за критическо мислене и решаване на проблеми, с възможност
за комуникация и креативност. Нещо повече – това е ключово умение за
съвременната работна среда, в която взаимодействието и обмяната на идеи
имат ключово значение. Когато учениците работят самостоятелно, по
двойки и в екип, се учат на споделена отговорност да държат на своя
успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ. От
друга страна, когато учителят използва тази стратегия, пести време и
оптимизира всички процеси.
С прилагането на стратегията „Мисли, работи по двойки, сподели с
другите“, в часа по литература се развива самостоятелното мислене на
учениците , тяхната толерантност, себеуважение и уважение към другия
до теб, търпение и положителна емоционалност.
Структура на плана на урока
Тема на урока: „Заек и костенурка“ по Лафонтен
Издателство: „Просвета Плюс“
Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
Целева концепция на урока:
Цели на ниво ДОС:
-Формиране на начални умения за възприемане, за осмисляне на
художествен текст.
-Овладяване на знания, свързани с общочовешки ценности.
Очаквани резултати на ниво ДОС
Литературни компетентности:
-Различава произведения от различни литературни и фолклорни
произведения, представени в учебното съдържание.
-Прави коментар в отговор на въпрои, свързани със съдържанието на
художествен текст.
-Осмисля най- важното за характера на литературния герой.
Социокултурни компетентности:
-Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното.
Цели на ниво учебна програма:
-Усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на кратки по
обем и достъпни като съдържание произведения.
-Споделяне на впечатения от прочетеното литературно произведение
Очаквани резултати на ниво учебна програма:
Литературни компетентности
-Ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучаваното
произведение.
-Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със
съдържанието на литературното произведение.
-Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на
текст.
Цели на ниво урочна единица
-Да се усъваршенства умението за възприемане и интерпретация на басни.
-Да се усъваршенства четивната техника.
Основна идея на урока- Нехайството, самонадеяността и горделивостта
не водят до успех.
Ново понятие – Пословица
Умения:
-Възпроизвеждане на стари знания.
-Вникване в сюжетното развитие.
-Извличане на информация от текст.
-Коментиране на поведението и качествата на героите.
-Формулиране на изводи.
Вид на урока – Нови знания
Методи: Беседа, обяснение, работа с учебник.
Самостоятелна работа:
-Самостоятелно четене на произведението.
-Самостоятелна работа в тетрадката.
Дидактически средства: Дидактична игра: “Отгатни-отговори“.
Литература:
-За учителя: Учебната програма по Български език и литература за трети
клас; Книга за учителя по литература за трети клас, издателство „Просвета
Плюс“;
Формиране на компетентности в обучението по български език и
литература в I-IV клас“-автор: Нели Иванова.
-За ученика: Учебник по четене за трети клас, издателство „Просвета
Плюс“, тетрадка по четене.
Ход на урока:
Дейност на учителяДейност на ученика
I.Подготвителен етап- 5 минути
(Предварително съм разделила учениците по
двойки. Двойките се сформират по тяхно
предпочитание. На поставените от мен въпроси,
ако например отговаря ученик с №1 от двойката,
ученик №2 може да допълни отговора.)
1.Поздрав от учителя
-Предлагам ви часът да започне с игра. Аз ще ви
кажа няколко реплики на литературни герои от
изучени от вас произведения, като учениците с №1
ще трябва да ги разпознават, а учениците с №2 ще
допълват отговорите. Упоредно с това ученици с
№2 ще трябва да назоват съответното
произведение, а ученици №1 могат да коригират
при грешка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегия за успешно преподаване „Мисли, работи по двойки, сподели с другите“ и нейното приложение в урочен план

Стратегиите за успешно преподаване са изкуство и план на висше ниво, с който чрез определени действия се осъществяват набелязани цели. От прилаганите стратегии на учителя зависи успеваемостта на учениците и ускоряване напредъка на обучението...
Изпратен от:
Росица Русинова
на 2020-12-29
Добавен в:
Курсови работи
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Стратегия за успешно преподаване „Мисли, работи по двойки, сподели с другите“ и нейното приложение в урочен план

Материал № 1396382, от 29 дек 2020
Свален: 0 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,679
Брой символи: 17,051
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала