Големина на текста:
TEMA 32
ЗАПАДЕН ТРАКИЙСКО-РОДОПСКИ РЕГИОН
Западният Тракийско-Родопски регион се формора под въздействието на множество
фактори, които могат да бъдат обединени в 3 групи: природни, стопански и
демографски.
Различните части от територията на региона се допълват по отношение на природните
и социално-икономическите условия, което поддържа здравината на връзките между
тях. С особена важност са производствените връзки, създадени на базата на развитието
на ХВП, дърводобивната и дървообработващата промишленост, ХП, цветната
металургия и земеделието. С голямо значение са и транспортните връзки между най-
голямите градове в региона /Пловдив и Пазарджик/ и останалите селища в територията
му.
Значителна роля при формирането на региона играят различията в демографската
ситуация между северните и южните му части. На тяхна основа са създадени здрави
връзки в областта на обслужването и трудовата заетост на населението.
В национален мащаб регионът се отличава със специфичната си индустриална и
земеделска специализация, която от една страна е предопределена от наличните
ресурси, а от друга страна способства за рационалното им използване. В тази връзка
стопанството на региона има широк спектър от специализиращи отрасли, което
улеснява безболезненото му преминаване към пазарна икономика, дори в условията на
стопанска криза и валутен борд.
І. Географско положение, граници и териториален обхват.
Западният Тракийско-Родопски регион обхваща територията на административните
области Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска и има площ от 13665, 8км2 или 12,3%
от площта на България. В територията на региона се включват части от различни
физикогеографски единици - Западни Родопи, Горнотракийска низина, Средна гора,
Задбалкански котловинни полета и част от Старопланинската верига. Това от своя
страна предполага и обяснява значителното разнообразие на природните условия и
ресурси и на тяхната експлоатация.
През региона по долината на Марица преминават важни транспортни и съобщителни
линии между Европа и Близкия Изток и между столицата и Южното Черноморие
/задбалканската ж.п.линия от София за Бургас, задбалканският шосеен път от столицата
през Карлово за Бургас, автомагистрала ”Тракия”, ж.п. линията от София през Пловдив
за Бургас и др./.
Стопанската специализация на региона и особеностите на населението в южните части
от територията му са предпоставка за разширяването на връзките между него и
Република Гърция при новите политически реалности в Европа и процеса на
асоцииране на България в ЕС. Всички тези особености в географското положение на
региона дават основание то да бъде определено като благоприятно в природен,
стопански, транспортен и политически аспект.
Границите на региона съвпадат с административните граници на областите Пловдив,
Смолян и Пазарджик. Това определя до голяма степен стабилността на връзките между
селищата в територията му, във връзка с дълговременното им развитие под обща
административна шапка.
На север регионът граничи със Северния централен регион. Границата минава по
билото на Стара планина, като единствената транспортна връзка се осъществява през
Троянския проход, който е затворен през по-голямата част от зимния период. Това
затруднява връзките на региона със Северна България.
На запад регионът граничи с Югозападния регион. Природната и социално-
икономическата обусловеност на западната граница определя преимуществените
връзки на селищата от западните части със столицата. Това се благоприятства и от
преминаването през тази граница на 3 ж.п.линии, автомагистрала “Тракия” и
задбалканския шосеен път от столицата за Южното Черноморие.
На изток регионът граничи с Източния Тракийско-Родопски регион, като тази граница е
твърде условна в природно и социално-икономическо отношение, тъй като голяма част
от селищата в Хасковска, Кърджалийска и Старозагорска област гравитират към
Пловдив.
Южната граница на региона съвпада с част от държавната граница на България с
Република Гърция. Засега старите пътища към Егейско море все още са затворени от
тази граница и възможностите й в стопанско и политическо отношение са силно
ограничени. Очаква се с откриването на ГКПП край Рудозем значението на южната
граница да нарастне.
ІІ. Природни условия и ресурси.
Природните условия в тази част от територията на страната имат важна роля във
формирането на Западния Тракийско-Родопски регион, стопанската му специализация
в национален мащаб и локализацията на население, производствени и обслужващи
дейности. В територията на региона се включват части от различни физикогеографски
единици, което предопределя голямото разнообразие на природните условия.
1. Релеф. От север на юг се проследяват редица морфоструктурни единици, имащи
западно-източно простиране и определящи разнообразието на релефа в територията на
региона. Такива единици са:
А/. Стара планина - нейната значителна надморска височина затруднява връзките на
региона със Северна България, поради неизползваемостта на Троянския проход през
по-голямата част на зимния период.
Б/. Карловското поле - то е свързано чрез пролома на река Стряма с Горнотракийската
низина и през него преминават задбалканските ж.п. линия и шосе. Релефът му
благоприятства развитието на механизирано земеделие.
В/. Средна гора - нейната неголяма надморска височина не е пречка за транспортните
връзки, а от друга страна тя е достъпна за масовия турист.
Г/. Пазарджишко-Пловдивското поле е част от Горнотракийската низина и предлага
най-благоприятни възможности за развитие на земеделието и транспортните връзки.
Д/. Западни Родопи до голяма степен затрудняват транспортните връзки, поради което
ж.п. транспортът е представен единствено от теснолинейната ж.п. линия от Септември
за Велинград. Релефът в тази част от региона чрез своите компоненти определя до
голяма степен и селскостопанската й специализация .
Като цяло най-благоприятни възможности за стопанска дейност предоставя релефът в
Карловското поле, Пазарджишко-Пловдивското поле и северните склонове на Западни
Родопи /до около 700м надморска височина/. В посочените морфоструктурни единици
се произвежда и основната част от земеделската и промишлената продукция на
региона, тъй като в тях са съсредоточени и около 70% от индустриалните мощности.
2. Полезни изкопаеми. Сложната геоложка история на територията на региона определя
и разнообразието от полезни изкопаеми.
1/. Руди на цветни метали:
А/. Оловно-цинкови руди се добиват в Мадан, Лъки, Рудозем /около 80% от оловото и
цинка в България се добиват от рудите в региона/.
Б/. Медни руди се добиват в Средногорието /Медет, Асарел и др./
В/. Находище на хром има в Смолян.
Г/. Находища на волфрам са разкрити във Велинградско.
Д/. Молибден се извлича от рудата в Медет. От находището в Елешница се добива
доскоро уран, но сега този добив е преустановен.
Посочените находища са основа за развитието на цветната металургия в Западния
Тракийско-Родопски регион.
2/. Нерудни полезни изкопаеми. Тяхното количество и качество са без значение за
развитието на промишлеността в региона. Открити са находища на слюда /Смолянско/,
дистен /Чепеларе/, фелдшпат /Стрелча/, талк /Смолянско и Пазарджишко/, варовици
/Огняново, Марково/ и глини /по поречието на Марица/. По-голямата част от тези
находища не се експлоатират, поради ограничените им запаси.
3. Климатът като условие и ресурс оказва силно въздействие върху развитието на
земеделието, туризма и другите стопански отрасли и дейности в региона.
С преходно-континентален климат се характеризира по-голямата част от територията
на региона /Карловското поле, Пазарджишко-Пловдивското поле, северните склонове
на Западни Родопи и склоновете на Средна гора/. Валежите в посочените територии са
между 500 и 800 мм/м2, а температурната сума е между 20000 и 39000 годишно. Това
прави посочените райони благоприятни за отглеждането на топлолюбиви култури.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Западен тракийско-родопски регион

Западен тракийско-родопски регион - кандидат-студентска тема.
Изпратен от:

на 2006-03-21
Добавен в:
Уроци
по География
Статистика:
2,348 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Географско съобщение
добавена от aleksandra5050 06.04.2020
0
9
Давам ''Точка'' и ''Най-добър отговор'' за домашното по География :)))
добавена от bob4o_marinov 12.03.2014
0
8
екологично "горещите" територии в Югоизточния регион на страната
добавена от anidanova 16.10.2013
0
5
природни и антропогенни туристически ресурси
добавена от krisi_laki 30.09.2013
1
20
Моля за помощ за въпроси от тест по география 2
добавена от sebiii 03.07.2013
3
7
Подобни материали
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Северозападен регион

25 дек 2011
·
630
·
19
·
545
·
19

Северозападен регион е най-близката територия на България до Централна и Западна Европа. Регионът е разположен между р. Дунав на север, билото на Стара планина на запад и на юг долината на р. Искър на изток...
 

Северна Америка - тест за VІ клас

27 май 2008
·
236
·
3
·
338
·
2

Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка? а) екваториален б) субекваториален в) тропичен г) умерен ...
 

Югоизточен регион

19 яну 2009
·
182
·
2
·
566
·
211

Югоизточен регион : географско положение, граници,големина, природни условия и ресурси ...
 

Белоградчишки скали

14 мар 2009
·
58
·
2
·
434
·
52

Построяването на Белоградчишки скали...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природата, населението и страните на Азия
изпитен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
12
1
4 мин
15.10.2019
Изходен тест по география и икономика за 5-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа въпроси от изученият материал по география и икономика в 5-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
10
67
1
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Западен тракийско-родопски регион

Материал № 1394, от 21 мар 2006
Свален: 2,348 пъти
Прегледан: 421 пъти
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 16
Брой думи: 4,015
Брой символи: 36,062

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Западен тракийско-родопски регион"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
17

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения