Големина на текста:
Счетоводни концепции и стандарти 1
Заданието с изпитни материали по „Счетоводни концепции и стандарти” е
предназначено за студенти, дистанционна форма на обучение, изучаващи магистърски-
те програми по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Счетоводство и
одит в банките” и „Счетоводство и одит в публичния сектор” към СА „Д. А. Ценов”,
Свищов. В него се съдържа индивидуално практическо задание за формиране на семес-
триалната част от оценката по едноименната дисциплина.
КАЗУС 1
Към 31 декември 20х5 г. “Бета”ООД разполага с 1000 бр. от стока “В” с отчетна
цена 50 лв. за брой. Продажната цена на стоката е 45 лв. за брой. Очакваните разходи за
продажба са 1 лв./брой.
Към 31.12.20х6 г. в предприятието от същата стока в наличност се намират 500
броя. Продажната и стойност е 48 лв.Очакваните разходи за продажби са 1 лв./брой.
Изисквания:
Да се съставят счетоводните статии за преоценката на стоките
Решение:
Към 31.12.20x5 г
.
45 – 1 = 44 лв. за брой
Обезценка (50 – 44) * 1000 = 6000 лв.
1. Дебит с/ка 608 Разходи от последващи оценки 6,000
Кредит с/ка 304 Стоки 6 000
ан. с/ка Стока “А”
2. Дебит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година 6,000
Кредит с/ка 608 Разходи от последващи оценки 6 000
Към 31.12.20х6 г.
48 – 1 = 47 лв. за брой
Разликата между новата и старата оценка е: 47 – 44 = 3 лв./бр.
1. Дебит с/ка 304 Стоки 500 * 3 = 1500 лв. 1 500
ан. с/ка Стока “А”
Кредит с/ка 709 Други приходи от дейността 1 500
2. Дебит с/ка 709 Други приходи от дейността 1 500
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година 1 500
КАЗУС 2
Предприятие “Х”АД произвежда шивашки изделия (облекла).Капацитетът на
предприятието (производствените мощности) е 60 000 човекочаса.
През 20х5 г. в предприятието фактически са отработени 54 000 човекочаса,
разпределени по изделия както следва:
Център за дистанционно обучение, Стопанска академия „Д. А. Ценов“
2 Счетоводни концепции и стандарти
- изделие “А” – 18 000 човекочаса;
- изделие “Б” - 16 000 човекочаса;
- изделие “В” – 20 000 човекочаса.
Извършените постоянните общи разходи през 20х5 г. са 540 000 лв.
През 20х6 г. количеството на фактически отработените часове е 65 000, което е
разпределено по изделия, както следва:
- изделие “А” – 20 000 човекочаса;
- изделие “Б” – 22 000 човекочаса;
- изделие “В” – 23 000 човекочаса.
Направени постоянни общи разходи за 20х6 г. са 585 000 лв.
Изисквания:
1. Да се направи разпределение на постоянните общи разходи за 20х5 г и за 20х6
г., съгласно изискванията на МСС 2 Материални запаси.
2. Да се съставят счетоводни статии за разпределението и отнасянето по пред-
назначение на постоянните общи разходи
Решение:
През 20х5 г.
Общите постоянни разходи за човекочас са: 540 000 лв. / 60 000
човекочаса = 9лв./човекочас.
изделие “А” – 18,000 х 9лв. = 162,000 лв.
изделие “Б” - 16,000 х 9лв. = 144,000 лв.
изделие “В” – 20,000 Х 9лв. = 180,000 лв.
Общо: 486,000 лв.
Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност
ан. с/ка „Производство изделие „А” – 162 000
ан. с/ка „Производство изделие „Б” – 144,000
ан. с/ка „Производство изделие „В” – 180 000 - 486 000
Дебит с/ка 614 Административни разходи 54,000
Кредит с/ка 611 Постоянни общи разходи 540 000
През 20х6 г.
Спазвайки изискванията на Стандарта, разпределението на разходите
ще изглежда по следния начин:
Разходи за 1/човекочас = 585 000 : 65 000 = 9 лв.
изделие “А” – 20 000 х 9лв. = 180,000 лв.
изделие “Б” – 22 000 х 9лв. = 198,000 лв.
изделие “В” – 23,000 Х 9лв. = 207,000 лв.
Общо: 585,000 лв.
Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност
ан. с/ка „Производство изделие „А” – 180 000
© Доц. д-р Росица Симеонова
Счетоводни концепции и стандарти 3
ан. с/ка „Производство изделие „Б” – 198,000
ан. с/ка „Производство изделие „В” – 207 000 585 000
Кредит с/ка 611 Постоянни общи разходи 585 000
КАЗУС 3
Предприятие “ Х”АД разменя продукция (кашкавал) срещу дизелово гориво.
Отчетната стойност на кашкавала е 25 000 лв., а справедливата стойност на горивото е
40 000 лв. Доплатени са чрез разплащателната сметка 5000 лв.
Изисквания:
1. Да се съставят счетоводните статии, отнасящи се до размяната на продукцията.
Решение:
Дебит с/ка 701 Приходи от продажби на продукция 25 000
Кредит с/ка 303 Продукция 25,000
Дебит с/ка 302 Материали 40 000
Кредит с/ка 701 Приходи от продажби на продукция 35,000
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 5 000
Дебит с/ка 701 Приходи от продажби на продукция 10 000
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година 10 000
КАЗУС 4
Към 31.12.20х6 г.в “Бета”ООД са начислени задължения за неизползвани отпус-
ки 45 000 лв., вкл. осигуровки за 15 000 лв. През 20х7 г. са използвани част от тези
отпуски като са начислени възнаграждения за 16 000 лв. и осигуровки за 8000 лв.
Изисквания:
1. Да се съставят счетоводните статии за компенсируемите отпуски и възникна-
лите временни разлики
Решение:
20х6г.
Дебит с/ка 604 Разходи за заплати (възнаграждения) 30 000
Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки 15 000
Център за дистанционно обучение, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводни концепции и стандарти - задачи

Заданието с изпитни материали по „Счетоводни концепции и стандарти”...
Изпратен от:
Mariya Petrova
на 2020-12-04
Добавен в:
Домашните работи
по Счетоводство
Статистика:
113 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Домашните работи по Счетоводство за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,692
·
4
·
1,014
·
598

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Приходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на приходите от продажби и на финансовия резултат

11 сеп 2007
·
1,325
·
5
·
1,163
·
1,188
·
1
·
2

Приходите се дефинират като брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал ...
 

Същност и класификация на разходите като отчетноикономическа категория

29 мар 2007
·
1,543
·
3
·
664
·
263

Лекция по дисциплината управленско счетоводство..............
 

Парични приходи – същност, основни групи приходи от продажби на стоки, място на търговските надбавки и отстъпки

17 юли 2007
·
648
·
1
·
252
·
274

Приходите на търговската фирма са пряко свъррзани с нейната търговска и управленска дейност. Паричните приходи са стойностен показател за с обощаващо значение за ефекта от търговската дейност.
 

Отчитане на разходите за дейността, извънредните разходи

12 дек 2007
·
659
·
5
·
941
·
206
·
1

За правилното отчитане на разнообразните разходи в предприятието, те се класифицират по различни признаци, като всяко предприятие само определя критериите за тяхното групиране. В индивидуалния сметкоплан те са обособени в р-л 6- Сметки за разходи...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
2
2 мин
13.08.2020
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
41
1
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводни концепции и стандарти - задачи

Материал № 1392539, от 04 дек 2020
Свален: 113 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,405
Брой символи: 7,255

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводни концепции и стандарти - задачи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Такиев
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  2 години
97 6

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
175 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала