Големина на текста:
Съдържание:
Увод
1.Световна търговска организация(СТО) заглавие на казуса
2.История
3.СТО – система от правила за регулиране на световната търговия
4.Цели
5.Основни функции на СТО
6.Структура на СТО
7.Основни принципи
8. Преговори и споразумения.
9.Задачи
10.Критики
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
1
Увод
Икономическите отношения между страните имат древен произход. Още в
епохата на робовладелческия строй,древен Египет, Гърция и Рим търгуват с другите
страни. През средните векове размяната се развива преди всичко от Генуа и Венеция.
Обемът на размяната не е голям. Обменят се занаятчийски изделия, скъпоценни камъни
и стопански стоки. С малки изключения външната търговия има ограничено значение в
стопанството на отделните страни. Развитието на търговските отношения между
страните се задържа от слабото участие на страните. Развитието на промишлеността и
обособяването на машинната инустрия дава мощен тласък за разгръщането на
международните икономически връзки. Появяват се и транспортните средства, с
помощта на които се открива възможността за превозване на стоките на значителни
разстояния, и в големи количества. Това съдейства за големия растеж на
международната търговия и тя е исторически първата форма на МИО. При съвремените
условия икономиката на всяка страна практически не може да съществува обособена от
другите. Икономическите отношения между страните включват външната търговия,
миграцията на работната сила, движението на капиталите, валутните отношения и
научно-техническите отношения. Следователно обекти на МИО са стоките и услугите,
трудовите ресурси и капитала. Международната търговия се развива неотклонно и все
повече се трансформира в дългосрочни и устойчиви отношения.
На базата на казаното възниква въпроса какво представлява международната
търговия.Тя се разглежда в широк и тесен смисъл.
В широк смисъл МТ е съвкупност от търговски, правни, транспортни и други
икономическо отношения между отделниет държави, насочени към размяна на стоки,
услуги и др. Материални и нематериални блага. Когато тези отношения отразяват
дейността на всички държави в тази насока МТ има пълна всеобхватност и се нарича
световна търговия. Когато обхваща отношения на определен кръг държави, обособени
по политика, география, договор или друг признак, тя се нарича МТ.
В тесен смисъл международната търговия е съвкупност от вноса, износа и
реекспорта на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности на група
страни. По-точно понятието международна търговия означава търговия между група
държави, а световна търговия - търговия между всички държави.
1.Световна търговска организация
2.История
Размяната е най-древната форма на общуване между народите. Нито войните,
нито съвременните форми на ограничения (ембарго) могат да спрат този всепроникващ
процес. Обемът на световната търговия през 2000 г. надхвърля 22 пъти този през 1950
г.
1
Само за периода 1990 -1998 г. световният износ нараства с 68 на сто (от 3457 млрд.
долара на 5817 млрд.) или с около 7 на сто средногодишно при 5.1 на сто през периода
1
www.wto.org/
2
1973 -1998 г.
2
Това бързо разрастване на търговията и значението й за развитието на
повечето страни в света поставя въпроса за нейното регулиране.
След края на Втората световна война с цел по-бързо преодоляване на
последиците от нея и предотвратяване на нови унищожителни войни, за регулиране на
икономическите отношения между държавите, за улесняване и стимулиране на
икономическото сътрудничество между тях се пристъпва към учредяването на три
международни институции: Световна банка, Международен валутен фонд и
Международна търговска организация (МТО). Преговорите за създаване на МТО са
неуспешни и през 1947 г. се подписва Общо споразумение за митата и търговията
(ГАТТ), което да регулира международните търговски отношения до момента на
създаване на международна организация. То е подписано от 23 страни и влиза в сила от
1 януари 1948 г.
По своята форма ГАТТ представлява многостранен договор, съдържащ правила
и норми за регулиране на търговските отношения между подписалите го страни. По
съдържание той изпълнява ролята на международна организация, на форум, където
договарящите се страни разискват проблемите и перспективите за по-нататъшно
развитие на търговията. Целта е създаване на либерална търговска система, в която
търговията между страните се осъществява в условията на свободна конкуренция,
всепризнати правила, прозрачна и предсказуема среда. Либерализацията на търговията,
изразяваща се в намаляване на митата, ограничаване прилагането на различни
нетарифни бариери, улесняване обмена на стоки и услуги между страните. Строго
установените правила за търговия, залегнали в това споразумение и създаващи условия
за предсказуемост, улесняват деловите среди, подобряват достъпа до външните пазари
и осигуряват условия за нарастване на износа.
Възприетите преди повече от 50 години основни правила за регулиране на
световната търговска система остават валидни и до днес. Най-важното сред тях е
статут на най-облагодетелствана нация” или прилагане принципа на
недискриминация. Той предполага всяка страна да осигурява незабавно и безусловно
на останалите страни членки всички улеснения, условия и привилегии при вноса и
износа, предоставени на друга страна членка, т.е. забранява се дискриминацията по
отношение на стоките, произхождащи от различни страни. Принципът на “национално
третиране” пък забранява дискриминацията между вносни и аналогични стоки местно
производство. Третият принцип касае защитата на местното производство чрез
мита. Въпреки стремежа на всички участници в споразумението към либерализиране
на търговията и създаване на условия за честна и свободна конкуренция този принцип
позволява на страните членки да защитават националното си производство чрез мита,
забранявайки използването на количествени ограничения. За по-голяма либерализация
на търговията чрез прогресивно намаляване на митата и премахване на другите пречки
в търговията се прилага четвъртият принцип – “обвързване на митата”. По време на
многостранните търговски преговори се договаря намаление на митата, което се
обвързва срещу евентуално бъдещо увеличение, като нивата на обвързване се описват в
национални списъци с митнически отстъпки, представляващи неразделна част от
правната система на ГАТТ.
Характерна особеност на Общото споразумение за митата и търговията е
неговата отвореност както за присъединяване на нови страни, така и за разширяване на
обхвата на митническото обвързване. През 47-те години на съществуването на ГАТТ са
организирани и проведени 8 кръга многостранни търговски преговори, по време на
които са договаряни различен брой взаимно изгодни митнически отстъпки. Всеки кръг
2
Augus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre Studies OECD, 2001,
p.362
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
marisana написа на 13 яну 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , Нов български университет
Благобаря! Надявам се да е полезна и на много други.
sleeps написа на 11 май 2008 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , Нов български университет
Курсовата работа е страхотна!
 
Подобни материали
 

Валутен митнически контрол


Валутен режим и вал.контрол в България се регламентира с нови нормативни актове които са във сила от 01.01.2000 г. Това са валутният закон и 8 Наредби по прилагането му. 4-ри от тях са издадени от МФ или БНБ.
 

Митнически и валутен режим на България и ЕС


Движещият елемент на всяко едно митническо производство са митническите процедури. Общо казано това са необходимите действия на митническия орган, насочени към спазването от страна на търговците на законите и правилата, регулиращи реда за износа...
 

Преки чуждестранни инвестиции - същност, ползи и недостатъци


Описва същността, ползите и недостатъците на преките чуждестранни инвестиции и тяхното използване в България, ЕС и в световен мащаб...
 

Протекционистична външнотърговска политика


Предмет на настоящата курсова работа е да разглега протекционистичната външнотърговска политика, видове протекционизъм, инструменти на протекционистичната политика, „за” и „против” протекционизма....
 

Обща характеристика на международната икономика


Международната икономика се определя като динамична и вътрешно единична съвкупност от материални връзки. Международните икономически отношения водят началото си от времето когато се създават първите държавни формации...
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
27
18
1
5 мин
01.10.2013
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
164
1
1 мин
14.11.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Световна търговска организация

Материал № 139166, от 03 май 2008
Свален: 1,107 пъти
Прегледан: 464 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 3,641
Брой символи: 34,196

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Световна търговска организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения