Големина на текста:
Национален Военен Университет
„Васил Левски „ Велико Търново
Факултет Общовойскови
КУРСОВ ПРОЕКТ
Организация и управление на Логистиката и
Транспорта в България
СТУДЕНТ :НИКОЛАЙ ИВАНОВА ИВАНОВ
КУРС: VII / Седми СЕМЕСТЪР/
СПЕЦИАЛНОСТ : СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА
ФАК.№ 1176173
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕПОДАВАТЕЛ:
проф. д-р Ваня Банабакова
СЪДЪРЖАНИЕ
ПЪРВА ГЛАВА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ4
1.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТРАНСПОРТНАТА ЛОГИСТИКА6
2.СТРУКТУРА И ПАЗАР НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ 8
3. Ефективна организацията на работа в транспортно-логистичните фирми
10 4. Информационни интелигентни системи
... ....................................................................................................11
5. Електронни транспортни борси12
6. Перспективи за развитие на транспортно-логистичните услуги14
7. Изграждане на съвременна логистична инфраструктура в България ............15
8. Насоки на действие за развитие на съвременната логистика в България21
ВТОРА ГЛАВА Логистични системи за управление на фирма „Nestle – Bulgaria”
АД26
1. Кратка историческа справка 26
2. NESTLE в България 27
3. Продукти на фирмата 28
4.ПАЗАРИ 28
5. Логистичен продукт и неговите физически характеристики 29
6. Логистични дейности при закупуването 30
7. Логистични дейности в производството 32
8. Логистични дейности при реализацията и продажбите 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ35
3
ПЪРВА ГЛАВА
Логистиката и Транспорт
Развитието на логистиката оказва съществено влияние на транспортната политика и
структурните изменения в характера на дейността на транспортните предприятия, която в
края на 70-те години на миналия век се превръща в основно място за икономически раз-
витите държави. Основните причини за наблюдаваната ниска ефективност на транспор-
тната дейност е, че държавната политика строго регламентира тарифи, разстояния за пре-
воз, номенклатура на товарите, направленията за капиталовложенията и някои други сто-
йности от параметрите за дейността на транспортните фирми, а също и провеждат полити-
ка за ограничение на фирмите в транспортния отрасъл. Като резултат конкурентната борба
е слаба, а действащите фирми се оказват в монополни положения, което им дава възмож-
ност да задържат развитието на обема и асортимента на услугите и да изпол-зват високи
тарифи за превоз.
Дерегулацията на транспорта след 70-те години снема посочените ограничения за тран-
спортните фирми.Благодарение на снижаване на нивото на държавното регулиране,трансп-
ортните фирми получават свобода да предоставят разнообразни услуги,освобождават част
от оборотните средства на клиентите чрез синхронизация на работата на транспорта и про-
изводствената фирма. Всичко това води до изменения на връзките в логистичните вериги.
Прехода от държавен контрол към дерегулация в транспорта в България започва в
началото на 90-те години на 20-ти век ,след промяната режима на управление .
Приетите закони разрешават създаването на нови фирми във всички видове транспорт и
свободно установяване на тарифи. [1 ]Ако се сравнят данните с тези от 1989 година (ж.п.
транспорт - БДЖ;въздушен транспорт - “Балкан”; речен транспорт - БРП; морски транс-
порт - БМФ и 28 автомобилни предприятия за вътрешни превози, както и едно автомо-
билно предприятие за международни превози - СО “МАТ”) ще отчетем значителен ръст на
транспортните превозвачи [2].
За достигане на синхрон в работата на транспорта и производствените предприятия
широко се използват логистичните системи “канбан” и “just in time”. Под влияние на тези
системи товародателите избират превозвача по такива критерии като: съблюдаване на
временните графици за доставка на товара; удовлетворяване на текущите потребности и
възможност да се следи товара. Едновременно с това интересът на фирмите се повишава и
към такива фактори като: близост на терминала, величината на тарифата, дължината на
маршрутите и наличие на специализирано обслужване.
По такъв начин може да се каже, че в края на 20-ти век в България започва да се
утвърждава практиката за логистична интеграция на транспорта с обслужваното про-
изводство, превръщайки го в звено на единна система “производство-транспорт-
разпределение”.
[1] Секторната Оперативна програма ‘Транспорт” за 2007 – 2013.
[2] Национална стратегия за развитие на националната транспортна система на Р. България до 2015 год., април 2005.
София
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2022 в 17:46 в момента не учи на 34 години
 
Подобни материали
 

Същност и характерни черти на фирмата. Видове фирми

11 дек 2007
·
554
·
5
·
630
·
287

При съвременните условия производствения процес се осъществява главно в отделни производствени единици, които наричаме предприятия или фирми. В пазарната икономика фирмите представляват основен икономически субект на производството и предлагат стоки и...
 

Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози. Показатели за пътническата превозна дейност.

22 яну 2008
·
119
·
1
·
294
·
75

Тема Пета от конспекта за изпита по Икономика за Втори курс - Първи семестър, спец."Счетоводство и контрол".
 

Малки и средни предприятия

15 мар 2006
·
2,131
·
11
·
2,008

Малки и средни предприятия - разходи, финансови проблеми, данъчно стимулиране и др.
 

Подходи за управление на запасите в производствено предприятие

28 мар 2006
·
698
·
5
·
408

Подходи за управление на запасите в производствено предприятие - видове системи за управление на запасите, определяне величината на поръчката при MRP и др.
 

Анализ логистичните дейности в предприятие (27 страници)

05 ное 2007
·
1,008
·
26
·
3,012
·
231

Всички логистични процеси и пълни детайли на логистичния процес. Разработката включва каналите за реализация и още много информация.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Логистика
Тест по стопанска логистика за 3-ти курс
междинен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Тестът засяга понятието Логистика, значението на Логистиката, Логистичните разходи, Основна задача на Логистиката. Съдържа 44 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината.
(Труден)
44
45
1
6 мин
28.08.2013
Тест по логистика за 2-ри курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Време за попълване – 30 мин. Скала за оценка: под 11 верни отговора – 2; 11 – 13 верни отговора – 3; 14 – 16 верни отговора – 4; 17 – 18 верни отговора – 5; 19 - 20 верни отговора – 6.
(Лесен)
35 минути
20
124
1
1 мин
20.02.2014
» виж всички онлайн тестове по логистика

Организация и управление на логистиката и транспорта в България

Материал № 1391225, от 25 ное 2020
Свален: 37 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 37
Брой думи: 12,228
Брой символи: 77,748

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и управление на логистиката и транс ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала