Големина на текста:
Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев
България има в своята история и в своята география много върхове. И Христо Ботев не е
просто един от тях, той е най-високият. Тя имаше нужда от него и го роди. Той беше потребен за
революцията и тя го създаде. Христо Ботев е между тези исторически личности, които определят
насоките на националното развитие, възпитават поколенията, предвръщат се в нравствен критерий
на епохата.
В самото начало на новата българска поезия той се извиси като най-висок нейн връх, все
още не е достигнат от никой друг. Поетическото му творчество не е голямо по ебем, но с богатство
на образите, със силата на чувството и с дълбочината на мисълта си то остава ненадминато в нашата
литаратура. Той е недосегаемият поетически гений на българската нация.
Излезли от глъбините на изстрадалата народна душа, Ботевите песни събират в едно
неизплаканата робска печал, могъщото дихане на борбата, неудържимият устрем на българина към
свободата, съзнанието за дълг към отечеството, пред който неме и любовта. Тайната на
непреходното очарование на неговата поезия не се крие само в това, че песента и революционното
дело вървят ръка за ръка, яе със самата си героична смърт той реализира собствените си поетически
видения. Поезия на големите идеи на времето, тя е и поезия на големите чувства, на неоценените
художествени стойности, на широкия поетически кръгозор.
Разнообразни са чувствата, които се сипят в душата на поета: скръб, радост, върторг,
негодуване, ала едно остава неотменно и Ботев владее изкуството да ни го внуши и с огнена сила, и
с непосредствената имтимност пред бореца: преклонението му.
Онова, което прави Ботевите герои достойни за преклонение, е дълбоката органична връзка
с родното, безграничната им любов към родината, готовността за саможертва в името на свободата.
Личноста на бореца в стиховете на Ботев претърпява една метаморфоза, която го издига от
обикновенният хайдутин в “Хайдути” през осъзнатата необходимост за свобода в “На прощаване”
до ясния конкрете образ на бореца за свобода и социална правда в “Хаджи Димитър”,”Моята
молитва”, “Обесването на Васил Левски”.
Подвига на хайдутина Ботев възпява в поемата “Хайдути”. Тук той се връща към чувствата
и поривите на своята ранна младост, припомня си юнашките песни, които е слушал от своята майка,
и разказите за вехти хайдути, за да създаде образа на Чавдар войвода-борец за правда, “страшен за
чорбаджий и турци” и закрилник на бедният народ. В този разказ Христо Ботев е изобразил на
образа на хайдутина, закрилник на народа, нарисувал е ярки черти на бореца, който въстава срещу
неправдата. Той е там по волните хайдушки пътеки, из балкана.
Още в началото на поемата явучи идеята за величието на хайдутина. Поетът е възхитен от
хайдутина, у когото патриотизмът е всеотдайност, упорство, сила, душевно благородство,красота.
Той възхвалява личните качества на българина: физическа хубост,разум и смелост. За да внуши
представата за величие на героя, поетът въвежда образът на природата. Славата на Чавдар се носи
широко, възпяват го гори и планини, полета и долони:
...от Бяло море до Дунав
по румелийските полеат...
Смелото, будно дете, осъзнава за своето хайдушко призвание. То е потомък на хайдутин и
възстава решително срещу тежкото си битие, носено от силни бунтовни пориви:
...При татка искам да ида,
при татка, в Стара планина.
В това стихотворение поетът е създал първият си герой, човешки земен и противоречив.
Този малък наследник на хайдути е символ на духовно могъщество.
Стихотворението е изпълнено с драматизъм, родило се от наболялата душа на поета. В него
има само мъжествена болка и дълбоко преклонение пред подвига на народните хайдути.
Още в ранните стихове на Христо Ботев възниква темата за трудността на борбата, за
мъчния подвиг на личността, която решава историческа задача. Той е усетил пряко реалността и е
имал съзнанието за единството в подвига на трагичното и героичното.
Подвигът на бунтовника революционер в стихотворението “На прощаване” е по-висща
проява в сравнение с подвига на хайдутина. Революционерът е съзнателен борец, който не само
отмъщава, но се стреми да постигне освобождението на народа. Готов е да жертвува живота си за
народната свобода. Героят е бунтовник, защото не може да търпи насилията и издевателствата над
бащиният дом
...затуй, че клетник не трая
пред турци глава не скланя,
сюромашко тегло да гледа
/На прощаване/
Как потът е неравен в изживяванията си, в които се сменят радост с протест, вяра с бунт и
негодуване, орлов подем с драматична покруса. Как силни са негодуващите тонове в стиховете на
гнева и отрицанието и как е залюшнат неговият дух в друга крайност, когато проявява нежни
чувства, възторжени състояния, родени от мисълта за красотата и подвига на героя.
В “На прощаване” поетът претворява своето настояще и изгражда нов образ на борец на
хъша патриот, на емигранта революционер, който не прекланя глава пред националният поробител
и има една цел: борбата за превда и за свобода и един път: свобода или смърт юнашка.
В стихотворението се разкриват напълно душевното състояние, характерът, дълбокият
патриотизъм на лирическият герой. Образът му се изгражда постепенно, всеки момент от
композицията го обогатява, все повече ни облъхва и завладява богатството на душевния му живот,
красотата на жизненият му подвиг. Появяват се онези стихове, в които радостта и възторгът не
погасват, но в които драматичната идея за страшното по пътя на героя е ясно изявена. Ала това
светло, вдъхновено видение бързо отлита. Появява се и онзи удивителен край на жертвено
удовлетворение, наградено с преценката на народа:
“ Но...стига ми тая награда
да каже нявга народът
умря сиромах за правда
за правда и за свобода...”
Мисълта непрекъснато лети към героичното битие, към голямата заветна цел-борбата или
смъртта като последна проява на изпълнен дълг пред народа.
За себс си е на ясно. Един ден народът може да го спомене с добра дума, само ако умре в
“редовете на борбата”. Вътрешният свят на лирическия герой в творбата отразява душевността на
поета - неговите революционни възгледи и борческа готовност, неговата любов и омраза. В “На
прощаване” поетът рисува образи и картини с голяма изобразителна мощ, разкрива душевните
състояния с проникновението на сърцевед. Ботев черпи от богатия извор на народния език, от
говоримата народна реч и от езика, стила, поетиката на народната песен и създава истински образец
на поетическо майсторство.
Ботевият герой умее да почувствува своето призвание в името на борбата за свобода и
човешко щастие. И не само да го почувствува, но и да го намери.
Най-висша проява на духовните сили на човека е борбата за всеобща свобода на нашия
народ и на цялото човечество. До създаването на такъв образ Ботев достига в стихотворения като
“Хаджи Димитър”, “Обесването на Васил Левски”, “Моята молитва”.
Един поет с голямо сърце и с големи чувства написва призивна песен към всички борци за
човешка свобода и щастие, внушавайки ни идеята за безсмъртието, на онзи, който се бори и загива
за родината си. В стихотворението “Хаджи Димитър” са въплътени безсмъртните революционни
стремежи на епохата. Героят тук се издига решително над личността на хайдутина и личността на
бунтовника със своят общочовешки идеал. Ботев облича безсмъртието на героичният подвиг в
магична дреха на поезията. Той е прозрял голямата висша истина: “неможе да умре в сърцето на
народа, този който е дал живота си за неговата свобода”. В “Хаджи Димитър” Ботев създава най-
яркия образ в нашата доосвобожденска поезия-образа на революционера, отдал всичко на род и
родина. Трудно е да се отдели творецът от героя на баладата.
Подвигът на българския войвода, загинал на Бузлуджа, е издигнат на една висота, където
загубва чертите на мястот и времето, слива се с всички прославени или безименни герои на
свободата, превръща се в символ.
Ботев е нарисувал героя не в разгара на битката, а след нейния край, но дори и сега
величествената тишина след боя, той пак не може унесено да затвори очи със спокойното съзнание
за изпълнения дълг. Революционерът пъшка - повече от яд, отколкото от болка. Берецът проклина
не защото умира, а защото неможе да продължи борабата. И до последния си миг продължава да
бъде борец.
Напрежението на болката достига краен предел. Вълната на чувството напира с върховна
сила, издига се над чувсвата на скръб и болка, над обикновените човешки преживяваания, във
висините на великото и безсмъртното. Свободата е условие за достоен човешки живот. И
безсмъртието на подвига в борбата за свобода е един от основните мотиви в поезията на Ботев.
Няма по-щастлив миг в живота на революционера от пълното всеотдаване, от раздялата с онова,
което е най-висша радост в живота. Балканът запява величествена хайдушка песен. Поетът
утвърждава мисълта за красотата на подвига саможертва, красотата ма смъртта за свобода на народа
и човечеството.
Тази истина знае мислителят, ала нея поетът разбира подобре - той я чувствува със сърцето
си. В баладата “Хаджи Димитър”, както и в самия живот, Ботев завинаги е слял поезия и подвиг в
едно. Всичко, даже земята и небето - тези изначални природни стихии се прекланят пред героя,
приласкават го, вещаят му безсмъртие.
Ботев, възпял подвига на Хаджи Димитър в забележителната си балада, пише “Обесването
на Васил Левски” за да възпее подвига и на другия велик син на България. Елегията е не само
трагичен вопъл-израз на всенародна скръб за Апостола, но и възхвала на неговата личност, на
неговия подвиг и дело, и своебразен символ - образът на героя се превръща в символ на борбата за
свобода. В стихотворението за Левски Ботев търси величието на неговия образ. В тази странна
елегия-ода за Апостола, в тази странна ода-елегия за Родината, Ботев е същият неповторим поет на
своята епоха. Апостолът е неделим от своята Родина, от съдбата на България. Героят на Ботев
изведнъж е добил за нас една съвсем реална представа в лицето на Левски. Той е символ на
свободата на своят народ. Никой не може да отдели Апостола от родината.
Такава голяма скръб може да бъде предизвикана само от смъртта на необикновена,
изключителна личност, каквато е Левски. И в скръбта на народа за героя ние чувствуваме величието
и красотата на подвига и светлината на неговото безсмъртие.
В “Моята молитва” личността постига себе си. Стихотворението е манифест на борбата
срещу религиозните заблуди, тържествен поетичен химн на човешкия разум. Това е сърдечна и
дълбоко интимна изповед на революционера за неговата безпределна любов към народа, към делото
на революцията, на свободата.
Ботев чувствува бога в себе си, защото сам е един от боговете, слязъл на земята и въплътил
в себе си революционния идеал за жертвеготовността пред олтара на свободата. Идеята за подвига е
издигната най-високо в стихотворението “Моята молитва”. Тук е най-силна всеотдайността и
жертвеготовността на геров, най-възвишени са неговите идеали. Преди Ботев никой не е описал
така подвига и смъртта саможертва. Никой не е посветил толкова произведения на загиващия в
борбата за народа и човечеството. Никокюй не е изразил така копнежа по върховното щастие-
участието в борбата.
Старата сентенция, че над истински прекрасното времето е безсилно е правдива и е
издържала проверката на времето. Ботев остана безсмъртен във времето. Той се превърна в еталон
на всички наши национални добродетели. И когато искаме да оценим най-високо и най-благородно
една борба, един подвиг, една поезия, или един живот, ние казваме просто - БОТЕВСКИ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 ное 2020 в 08:00 студентка на 52 години от Велико Търново - НВУ "Васил Левски", факулетет - Общовоискови, специалност - Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, випуск 2015
15 окт 2020 в 22:05 в момента не учи на 41 години
08 окт 2020 в 18:27 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
11 юни 2020 в 17:52 студент на 40 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
09 юни 2020 в 13:25 ученик на 16 години от София - 001 АЕГ, випуск 2023
05 юни 2020 в 12:01 в момента не учи на 41 години
07 май 2020 в 09:18 ученик на 16 години от Смолян - СОУ "Отец Паисий", випуск 2023
17 мар 2020 в 13:58 ученик на 19 години от Пловдив - ЕГ "Иван Вазов", випуск 2020
11 мар 2020 в 19:08 потребител на 47 години
14 яну 2020 в 17:23 в момента не учи на 46 години
 
Подобни материали
 

Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев

06 май 2006
·
2,194
·
3
·
1,138
·
698
·
4

България има в своята история и в своята география много върхове. И Христо Ботев не е просто един от тях, той е най-високият. Тя имаше нужда от него и го роди. Той беше потребен за революцията и тя го създаде.
 

Картината на победното завръщане (Христо Ботев- "На прощаване")

08 фев 2007
·
234
·
2
·
563
·
139

В желанието си да разсее майчината мъка от възможната страшна загуба в борбата за свобода, синът-бунтовник й поднася една животрептяща надежда...
 

Литература на българското възраждане


Възраждането е своеобразно начало на новата българска история – времето на преход от феодализъм към капитализъм, от Средновековието към Новото време. Преходът в българските земи през XVIII и XIX в. протекъл в условията на подготовка и провеждане на...
 

Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев

04 юни 2007
·
484
·
4
·
1,138

България има в своята история и в своята география много върхове. И Христо Ботев не е просто един от тях, той е най-високият. Тя имаше нужда от него и го роди. Той беше потребен за революцията и тя го създаде.
 

Христо Ботев-Биографични бележки

31 мар 2006
·
2,219
·
3
·
194
·
359
·
22

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
259
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Подвигът на бореца за народна свобода в поезията на Христо Ботев

Материал № 139050, от 03 май 2008
Свален: 406 пъти
Прегледан: 580 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: Есе
Брой страници: 3
Брой думи: 1,087
Брой символи: 9,210

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подвигът на бореца за народна свобода в поезият ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
свобода в поезията на Христо Ботев образът на бореца за свобода в хаджи димитър на христо ботев поезията на Христо Ботев подвигът за саможертва на бунтовника в името на свободата ботев творчество образът на бореца за правда и свобода в поезията на ботев подвегът на бореца за народна свобода в на прощаванесъчинение разсъждение да пожелаеш свободата ботев христо ботев за личност героичното и трагичното в ботев подвегът на бореца за народна свобода в поезията на христо ботевна прощаване Христо Ботев Бореца за свобода в поезията на Христо Ботев подвигът на бореца за свобода в стихотворението хаджи димитър борец за свобода творчество на христо ботев образа на революцията в стихотворението елегия хаджи димитър ботев трагичното в поезията на ботев христо ботевмоятя молитва героичният подвиг и безсмъртието v poeziqta na botev