Големина на текста:
ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Тема 1
Методика на обучението в начална грамотност – Статус на обучението в
начална грамотност в контекста на нормативната база. Съвременен
вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод и методически
процедури в системата му. Етапи в процеса на ограмотяване.
Началното ограмотяване се реализира за 1 кл. от началото на учебната година до края на
месец март. Това е период, в който първокласниците се запознават със звуковете, буквите
в българската азбука, овладяват умения за четене и писане с тях. Началното ограмотяване
продължава в два етапа:
1 Предбуквен – от 2-3 седмици
2 Буквен – до 24 седм.
До края на учебната година обучението се реализира в следбуквен етап и при
разпределение на часовете както следва във втори и трети клас:
Литературно обучение – 3,5 ч, от които 0,5 за извънкласно четене.
Езиково обучение – 3,5 ч, от които 1,5 за съставяне на текстове.
В периода на начално ограмотяване / от септември до края на март/ седемте часа
седмично се разграничават като 3,5 ч. четене и 3,5 ч. писане по приоритетно извършване
на тяхната дейност.
1 ч – запознаване с новия звук и буква
2 ч – писане
В предбуквения етап се работи в УТ 1; УТ 2 в буквения етап за овладяване на гл. и малки
ръкописни букви; след ограмотяването се работи в УТ 3 – езиково обучение следбуквен
етап, читанката и УТ към нея.
Според действащата учебна програма от 2015 г. поредността на въвеждане на
звуковете и буквите е според честотния принцип, логичният и семантичният. Буквите се
въвеждат в следните групи:
І – гласни / а е о и ъ у / и на сонорните съгласни / н р л м й/, според честотата на
употреба в детската лексика, след което се изучава я;
ІІ – беззвучни и звучни съгласни /т-д; с-з; к-г; п-б; ф-в; ш-ж/
ІІІ – буквите ч х ц щ ю ь
При изучаване на буквите я ю щ ь не се изисква учениците да правят звуко-буквен модел
на думата.
За изучаване на всички звукове е букви се отделят 4 часа:
-Урок за запознаване с нов звук и буква и упр. в четене /лява стр на буквара/;
-Урок за писане на м. ръкописна буква и упр. в писане /лява стр на УТ/;
-Урок за затвърдяване и упр в четене /дясна стр на буквара/
-Урок за писане на гл. буква и упр в писане.
Характеристика на съвременния вариант на звуковия аналитико-синтетичен
метод /ЗАСМ/
ЗАМС се използва в българското училище още от 1951 г. и до днес като
претърпява редица усъвършенствания. В съвременния вариант има следните
особености:
1.Разширяване, обогатяване и видоизменяне на работата със звука и звуковата
форма на думата. По-продължително време се прави звуков анализ на
думите. Целенасочено се работи в правилното произношение на звуковете.
Новият звук се поставя в различни фонетични позиции – ударена, неударена
сричка, в комбинация с различни звукове.
2.Оптимално съотношение между анализа и синтеза. Аналитико-синтетичните
процедури се прилагат при работа със звукове, срички, думи, изречения,
текст, както в процеса на четене, така и по писане. Аналитична процедура от
текст към изречение.
Текст-изречение-думи-срички-звук/буква
3.Нова стратегия към сричката – тя е основна произносителна единица, но и не
е редно да се задържа прекалено дълго само върху четене на срички.
Преминава се към изискване за сричкосливащо четене, като в букварите
сричката се представя по различен начин, по-често е с лигатура под думата.
Това обаче създава пречка при възприемането на думата като цялост. Друг
вариант е удебелена първа сричка мама. Ролята на учителя е постепенно да
насочва децата към изговаряне на цялата дума и да ограничава сричкуването
на глас.
4.Синхронно обучение по четене и писане – в съвременния вариант те се
овладяват синхронно, защото двата процеса боравят със сходни преходи от
буквена към звукова система. При четене се разпознават буквите, изговарят
се звуковете, които им съответстват и се синтезират в изговорена цялостна
дума. Докато в процеса на писане се извършва аналитична процедура от
цялостното звучене на думата за да се сегментират отделните звукове, чрез
анализ и след последователното им записване /синтезирането на срички в
рамките на цялата дума/. Постига се кодиране на звуковата форма на думата
с букви.
5.Опора върху живото слово и смислено начало при овладяване механизма на
четенето – четивният материал и текстове в букварите съдържат лексика,
която е позната и е свързана с интересите на 7-годишното дете. Често
текстовете са и кратки приказки, списъци с продукти за пазаруване или
героите са деца на същата възраст.
Тема 2
Методика на обучението по четене /литература/ в началното училище – Съвременен
статус на обучението по четене – нормативна база. Специфика в изучаване на
произведения от различни жанрове. Процес и съдържание на работата с художествен
текст
Основна характеристика е естетико-литературния характер – в учебното съдържание по
литература до 4 кл. е включено изучаването само на литературни произведения за деца,
които са образец на българската и световна детска литература. Класически и съвременни
произведения. В учебната програма няма заложени автори и произведения, но в нея са
конкретизирани жанровете. Жанрове:
1 Приказка /народна, литературна, битова, за животни и вълшебни по съдържателен
признак/
2. Разказ
3. Стихотворение
4. Басня
5. Кратки фолклорни жанрове / гатанки, пословици, поговорки, песни/
6. Откъси от повести и романи за деца
7. Митове и легенди
8. Комикс
9. Ефоризъм
Включените в читанките художествени текстове се изучават като произведения на
изкуството, т.е. учителят организира работата върху текста опирайки се на основни
литературоведски постановки. Те са:
1.Жанра и жанровите особености на произведението.
2.Сюжета и сюжетните компоненти /проза – приказки, разкази, части от романи и
повести – начало, завръзка, развитие, кулминация, развръзка, завършек
3.Персонажи – героите. Децата се учат да характеризират героите, техните действия.
ДА определят кой е главен и кои второстепенен.
4.Езика и езиковите особености – художествените изразни средства – видовете
художествени тропи
-Що е това епитет?
-Сравнение
-Повторение
-Олицетворение
5.Идеята на автора /замисъла/ - разбиране на авторовото послание. Търси се само в
определени жанрове – приказка. При баснята е написана от автора, при
стихотворение, роман – не се търси.
Обучението се провежда в условията на специфичното детско възприемане на
художествен текст – „наивен реализъм“. Това означава, че децата не разбират условността
в изкуството, те отъждествяват художествената действителност с реалността. Децата
вярват на автора на 100 процента. Не могат да обобщят. Децата възприемат текста
емоционално, с чувства. Децата възприемат текста на порции, първо следят действията,
трябва да се насочи вниманието им др. части, като описание на героя, обстановка и т.н.
Литературното обучение има пропедевтичен характер /подготвителен/ - подготовка за
следващите образователни степени. Центъра на работата в урока по литература е
отделното произведение само по себе си. Но в същинското обучение по литература /от 5
кл. нагоре/ всяко произведение се съотнася към друго произведение от същия автор, на
епохата и т.н./
Постоянна задача в обучението по литература е развитие и усъвършенстване на четивната
техника на учениците – четене с разбиране. Във всеки урок задължително всяко дете
трябва да чете на глас, за да се добие представа за състоянието му. По-малко аналитична
работа, а повече четене в час.
Процес на работа с художествени произведения в началните класове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит Начално ограмотяване по Български език

Методика на обучението в начална грамотност – статус на обучението в начална грамотност в контекста на нормативната база. Съвременен вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод и методически процедури в системата му. Етапи в процеса на ограмотяване...
Изпратен от:
Валентина Тодорова
учител на 2020-10-13
Добавен в:
Общи материали
по Методика на обучението
Статистика:
34 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Методика на обучението несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Методика на обучението

19 фев 2010
·
323
·
31
·
1,391
·
523

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
 

Пищови по методика на обучението

28 фев 2011
·
859
·
8
·
8,582
·
1,507
·
5

Научен статус на методика на обучението - обект, предмет, цел, задачи, връзка с другите науки. Цели и целеполагане в професионалното обучение - елементи на целите; образователни, възпитателни и развиващи цели...
 

Методика на обучението по човек, природа, общество

06 юни 2011
·
423
·
1
·
753
·
760
·
1

Тази методика изучава и предлага технологии за изучаване на природата чрез науките, които я изследват...
 

Методика на обучението по български език и литература

06 апр 2012
·
2,653
·
36
·
21,685
·
4,942
·
10

След началното ограмотяване, когато децата основно се запознават със звуковете и буквите и осъзнават механизмите на прехода от една звукова система (буквена) в друга (звукова) и обратно....
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
2
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Теми за държавен изпит Начално ограмотяване по Български език

Материал № 1386357, от 13 окт 2020
Свален: 34 пъти
Прегледан: 57 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,885
Брой символи: 11,778

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит Начално ограмотяване по  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
181 33

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
74 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала