Големина на текста:
П Л А Н - П Р О Г Р А М А
ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ПРЕДМЕТ
Консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и
поддържане на връзките между семейството, училището и обществото.
Адаптиране на учениците към образователната и социалните системи. Проучване и подпомагане на социалното,
психичното и здравно развитие на учениците от ОУ „……..” гр………... Подготовка за образователен и професионален избор.
ЦЕЛИ
Подпомагане успешното преодоляване от учениците на възникнали затруднения в училище, семейството и
обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и подготвени за живота в
съвременното общество личности. Намаляване проявите на агресивност и тормоз в училище. Зачитане на етническата
принадлежност, интеграция и толерантност. Оптимизиране и хуманизиране на взаимоотношенията. Формиране на отговорно
отношение спрямо учебния процес.
ФУНКЦИИ
? Подготвяне на предложения и участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на
възпитанието, социалното включване и закрилата на учениците;
? Консултиране на ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за
преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и
учениците;
? Посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически
специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;
? Подкрепа и консултиране на ученици по въпроси, свързани с обучението, възпитанието и социализацията им,
както и с избора на занимания по интереси;
? Работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове психоактивни
вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в
разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;
? Участва в дейности по мотивиране на учениците за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по
превенция на отпадането от училище и намаляване броя на преждевременно напусналите;
? Организиране на групи с деца за подпомагане на личностното им развитие и адаптирането им към изискванията
на образователната среда;
? Осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и консултиране на ученици в техния избор на
професия, обучение и образование;
? Осъществяване на връзка между родителите и институция в системата на предучилищното и училищното
образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик;
? Работа с всички деца от училището, а при нужда с родителите и учителите за приемане на различията;
? Участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционална квалификация, включително и
споделяне на добри практики;
? Сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в междуинституционални срещи.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА, АДМИНИСТРИРАНЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ СРОК
? Набиране на информация за ученици с дивиантно
поведение, с асоциални прояви, проблеми в
овладяването на учебния материал и др. проблеми.
Обсъждане необходимостта от дейностите за обща
подкрепа за личностно развитие.
ФЕВРУРИ - МАРТ 2020
? Посещения в удобни часове, присъствие в
междучасията с оглед получаване на начална, конкретна
и обективна информация за отделни ученици, паралелки
и учители.
ФЕВРУАРИ - АПРИЛ 2020
? Създаване на регистър на ученици с риск от
отпадане от училище
ЯНУАРИ-МАРТ.2020 г.
? Разкриване на деца с изявени дарби в дадена
област на науката, изкуството или спорта и създаване на
условия за тяхното развиване и реализиране,
насочването им към подходящи форми за извънкласна и
извънучилищна дейност.
ПОСТОЯНЕН
? Подготвяне и изнасяне на лекции и беседи в
помощ на кл. ръководители.
ПОСТОЯНЕН
КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ: ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ДЕЙНОСТ СРОК
? По проблеми, свързани с взаимоотношенията с
връстници, родители,учители.
ПОСТОЯНЕН
? По проблеми, свързани с тяхното поведение. ПОСТОЯНЕН
? По проблеми свързани с психичното,
личностното и интелектуалното им развитие.
ПОСТОЯНЕН

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2021 в 08:38 потребител на 40 години
28 яну 2021 в 10:31 потребител на 36 години
20 яну 2021 в 12:42 студент на 52 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2020
13 яну 2021 в 18:30 студент на 38 години от Пазарджик - ВУЗК-Пазарджик, факулетет - 2009, специалност - Икономика на туризма, випуск 2014
03 дек 2020 в 15:28 студент на 31 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2017
29 ное 2020 в 20:04 в момента не учи на 37 години
16 окт 2020 в 12:35 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
11 окт 2020 в 13:16 в момента не учи на 33 години
 
Подобни материали
 

Ролята и мястото на училищния психолог при решаване на спорове

01 май 2008
·
680
·
15
·
2,031
·
453
·
3

Основният предмет на дейността на педагогическият съветник е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор...
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
805
·
15
·
1,837
·
342
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Методи и принципи при консултиране на деца

06 авг 2008
·
645
·
12
·
1,935

Трябва да се има предвид два аспекта, свързани с развитието на детето. Единият от тях се отнася до обстоятелството, че детето е индивид с все още недоразвита психична система, което го прави по уязвимо спрямо психотравматичните въздействия на средата.
 

Консултиране

23 окт 2006
·
2,075
·
5
·
709
·
136
·
1

Консултиране - курсова работа по социално-педагогическа работа с деца и семейства.
 

Кризисни състояния

24 окт 2006
·
2,344
·
18
·
6,685
·
677
·
4

Със сигурност, хората познават състоянията на криза, както и да ги наричат, откакто съществува човечеството. Сигурно е също така, че хората винаги са разполагали с определен, специфичен за епохата и културата, репертоар от стратегии за справяне с кризите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

План-програма на училищен психолог

Материал № 1384950, от 23 сеп 2020
Свален: 10 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Разпределение
Брой страници: 9
Брой думи: 980
Брой символи: 7,179

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План-програма на училищен психолог"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала