Големина на текста:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ
?
?КУРСОВА РАБОТА?
?по?дисциплината:
?Проблеми?на?регионалното?сътрудничество?на?Балканите
?
на?тема:
?
Влияние на COVID-19 върху политиките на
българското правителство и анти-пандемично
сътрудничество на Балканите
Разработ ил : ????????????????????????????????????????????????????????????????????Проверил : ?
Специалност:?„Стопанско?управление”?
Фак.№:?15074
?????????????????????????????????????????????????????????????
Хасково, 2020 г.
Увод:
На?31?декември,?2019?година?Китай?предупреждава?Световната?здравна
организация?за?нов?вирус?в?град?Ухан,?провинция?Хубей.?Вирусът?бързо?се
разпространява?и?в?останалите?части?на?страната?въпреки?ограниченията?за?пътуване?и
поставените?под?блокада?градове.?Светът?наблюдаваше?как?Китай?поставя?цели?региони
под?карантина,?за?да?се?пребори?с?разпространяването?на?новия?коронавирус.?По?онова
време?малцина?можеха?да?си?представят?това,?че?скоро?много?страни?ще?последват
примера?му.?Не?след?дълго?първият?случай?на?вируса?извън?Китай?е?установен?на?13
януари ? 2020 ? година ? в ? Тайланд, ? а ? до ? 11 ? март ? 2020 ? година ?COVID-19 ?вече ? се ? е
разпространил ?повече ? от?110?държави ? Световната?здравна ? организация?обявява
заразата?за?пандемия.?Оттогава?насам?държавите?по?света?въведоха?обширни?мерки,?за
да? забавят,?ограничат?и?спрат? разпространието. ? Управлението ?на?кризата?изискваше
справяне?с?различни?проблеми,?възникнали?като?резултат?от?епидемията,?като:?здравни,
политически, ?социални?и? икономически?последици.?Това? предполага?определяне?на
приоритети? и ?вземането ?на?решения?с ? оглед?на ?много? различни?интереси?и? цели?
накратко,?формирането?и?въвеждането?на?много?различни?политики.?За?кратко?време,
след?обстоен?преглед?на?много?съображения?и?важни?въпроси,?националните?органи
трябваше?да?предприемат?мерки?срещу?пандемията?COVID-19.?За?доброто?на
човечеството?световните?лидери?и?учените?трябва?да?намерят?правилният?баланс?между
науката?и?политиката.
Много ?здравни? специалисти? спорят? за? по-строги? социални? мерки?за
противодействие?на?разпространението?на?заразата.?Това?може?да?доведе?до
увеличаване?на?домашното?насилие,?да?предизвика?или?засили?проблемите?с
психичното ?здраве? или?да ?повлияе?на?способността? за? оказване? на? грижи?за? други
медицински?състояния.?Освен?това?може?да?се?увеличат?неравенствата,?хората?да?бъдат
поставени?в?несигурни?икономически?ситуации?и?да?възникнат?много?други?последици,
които?не?могат?да?бъдат?напълно?предвидени.?„Тези?изявления?на?здравните
специалисти?обикновено?опростяват?уравнението,?като?се?съсредоточават?само?върху
един?въпрос?–?ограничаването?на?разпространението?на?вируса.?Въпреки?това,
създателите?на?политики?трябва?да?вземат?предвид?страничните?ефекти?от?мерките?за
общественото?здраве”,?казвантоан?Пуйвалие,?който?е?научен?сътрудник?в?Центъра?за
развитие?и?околна?среда?към?Университета?в?Осло.?Той?изследва?глобалното
управление?на?здравеопазването?и?глобалното?сътрудничество?за?управление?на?кризи?с
опасни?заболявания?като?Ебола?и?COVID-19.?В?крайна?сметка,?силните?на?деня?трябва
да?минимизират?социалните?и?икономическите?последици?от?епидемията.?В?тази?насока
президентът? Тръмп?каза ?? че?„не ?можем? да? позволим?лечението ?да? е?по-лошо ?от
проблема”,?намеквайки,?че?трябва?да?има?компромиси?между?спасяването?на?живота?на
хората?и?защитата?на?икономиката.?И?накрая,?дипломатическите?интереси?са?също
ключови?в?отговора?на?COVID-19?и?трябва?да?се?вземат?предвид?като?още?един?елемент
от?политиката.?САЩ?например?приеха?националистически?подход?с?„Америка?първа”,?в
съответствие?с?дипломацията?на?Тръмп?от?2016?година.?Китай?използва?кризата,?за?да
покаже?предимствата?на?собствения?си?модел,?докато?Русия?е?обвинена?в?започване?на
дезинформационна?кампания?за?дестабилизиране?на?западните? демокрации.?Страна
като?България,? както?и? други?балкански?страни, ?използва? подхода?„проба-грешка-
корекция”,?за?да?се?справи?с?кризата.
Изборът?на? различни? мерки?и? политики?от? управляващите?за? справяне?със
пандемията ?последващата ?икономическа? криза? е?от?решаващо ?значение,? тъй? като
вирусите?не?се?спират?на?границите?и?само?глобалното?сътрудничество?ще?помогне?да
преборим ? пандемията ? по? ефективен ? и ? ефикасен ?начин. ? Опитът ? за ? изграждане ? на
глобален?отговор,?основаващ?се?на?солидарността??и?в?частност?на?Балканите,?обаче?до
голяма?степен?се?проваля.?Това?бихме?могли?да?си?обясним?с?нарастващия
национализъм?в?тази?ситуация,?но?има?и?основни?дилеми,?с?които?политиците?се
сблъскват?в?опит?да?се?справят?с?кризата.?На?Балканите,?както?и?в?цял?свят,?станахме
свидели?на?много?радикални?подходи,?целящи?спирането?на?разпространението?на
заразата?и?подпомагащи?борбата?с?нея.?Например,?затварянето?на?границите,?забраната
износа?на?защитно?оборудване,?осигуряване?на?изключителни?права?за?нова?ваксина
или?лекарство?бяха?изключително?привлекателни?мерки?за?въпросните?политици.?Те
показаха,?че?техните?собствени?граждани?имат?приоритет?спрямо?останалите.
Независимо?от?това,?тези?политики?нарушават?правилата?за?пандемично
сътрудничество,?които?самите?страни?са?поели?да?следват?като?членове?на?ООН.?Тези
обстоятелства?са?изключително?притеснителни?особено?за?същите?бедни?балкански
страни,? които?ще?завият? от?глобалната?солидарност,?за? да?смекчат?последиците?от
пандемията.
1. Поява на COVID-19 в България – ограничителни, икономически и социални
политики на правителството.
Първият?случай?на?новия?коронавирус?в?България?е?установен?на?8?март?2020
година.?Не?след?дълго,?на?13?март?2020?година?Народното?събрание?гласува?и?обявява
извънредно?положение?за?срок?от?един?месец.?С?обявяването?на?извънредното
положение ?се? затварят?училища ?и?университети, ?търговски? обекти,?молове, ?барове,
дискотеки,?кина,?ресторанти,?фитнес?зали?и?други?обществени?места.?Друга?последица
от?извънредното?положение?е?за?хората,?пристигащи?от?Италия,?Испания,?Иран,?Южна
Корея?и?Китай,?се?поставят?под?задължителна?14-дневна?карантина.?Тук?е?моментът?да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2021 в 17:16 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2017
11 юни 2021 в 00:12 ученичка от Пловдив - ОМГ "Акад. Кирил Попов", випуск 2011
09 юни 2021 в 23:58 студентка на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Мениджмънт и маркетинг, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
29 май 2021 в 10:11 потребител
27 май 2021 в 22:11 в момента не учи на 52 години от Русе - СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
27 май 2021 в 12:14 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по класически и нови филологии, специалност - Френска филология, випуск 2016
23 май 2021 в 17:33 ученик на 19 години от София - нов български университет, випуск 2021
11 май 2021 в 19:44 студентка на 36 години от София - колеж "Св. Ариадна", випуск 2021
08 май 2021 в 10:24 ученичка на 18 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2024
19 апр 2021 в 11:55 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Психология, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Влияние на COVID-19 върху политиките на българското правителство и анти-пандемично сътрудничество на Балканите

Материал № 1384635, от 15 сеп 2020
Свален: 71 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 5,005
Брой символи: 32,196

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Влияние на COVID-19 върху политиките на българс ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 447 101

виж още преподаватели...
Последно видяха материала