Големина на текста:
КритерийДемокрацияТоталитаризъмАвторитаризъм
1. На кого
принадлежи властта?
Властта принадлежи на народа, който я
предоставя чрез свободни и преки избори на
президент, парламент и МОСУ.
Властта принадлежи само на една партия, която
отстранява, забранява и унищожава всички други
партии.
Партията е построена в посока от горе на долу – от
ръководителите, начело с водач към обикновените
членове, правата на които да избират своите
шефове са чисто формални.
Властта принадлежи на висшите военни в следните
два варианта:
- управление на едно лице
- управление на ХУНТА (6-8)
След като бъде извършен преврат в република или
монархия са възможни следните варианти:
Република: Монархия:
- едно лице - 1 лице висши военни
- ХУНТА - ХУНТА
- Монарх + Военни = АМ
Тези режими са много популярни в Европа
(Португалия – Оливейра Салазар; Испания –
Франциско Франко; Гърция – режимите на
полковниците), Латинска Америка, Африка, Азия.
2. Срастване на
държавата с партията
Предотвратява се:
- избори;
- многопартийна с-ма;
- разделение на властите;
- децентрализация на властта и управлението;
Едни и същи лица заемат едновременно партийни и
държавни постове включително до най-ниското
равнище в партията.
Управляващите не се отличават с интелектуално
превъзходство над останалите, дори напротив.
Няма, защото въоръжените сили, колкото и да са
многобройни, са по малобройни от една
тоталитарна партия. На тях не им достигат кадри и
затова използват кадри от педишният режим.
3. Унификация
(уеднаквяване) на
обществения живот
Държавата гарантира личната неприкосновеност
на гражданите си, правото на свободен избор.
Насърчава се различното, нестандартното,
новаторството в творческия процес.
Партията разпростира монопола си върху всички
сфери на духовната област: изкуства, наука,
образование, вкусове, развлечения и други – чак до
семейните въпроси. Той се осъществява чрез:
1) Организиране на всички интелектуалци в
творчески съюзи под наблюдение на държавата-
партия;
2) Принудително налагане на партийните теми и
норми на красиво, прекрасно, добро, зло,
справедливо в литературата и изкуството;
Няма унификация, защото не разполагат с
подходящите кадри.
4. Идеология
чл. 11 (1) ...
чл. 11 (2) ...
Съществуват множество идеологии, които не са
задължителни за гражданите – наличие на
плурализъм. В ЗЕ са изградени и функционират
стройни с-ми от либерални, консервативни,
социал-демократическа, социалистическа,
земеделска, християн-демократическа,
комунистически, зелена партия. Всяка от тях
има политическа конкуренция и е възможност
за правилна ориентация на гласоподавателите
при избори.
Тоталитаризма издига своята идеология до нивото
на религия, официална и задължителна за всички.
Страхуват се от църквата и от християнската
религия.
А) фашистка: В основата й стои култът към
фашистката „Св. Троица” (водач-партия-държава)
Белези на идеологията: антидемократизъм;
антиинтернационалисти; антихуманисти;
антиинтелектоалци.
Б) комунистическа: В основата й стои култът към
фашистката „Св. Тоица”. Тази идеология
възвездява края на личното богатство и частната
собственост. Ключовите думи „свобода, равенство,
Нямат идеология. Използват лозунги от вида на:
„Ред, сигорност, законност”, „Родината над
всичко”, „Спасяване на родината от хауса на
демокрацията”.
братство” характеризират комунизма.
5. Отношение към
опозицията
Съществува опозиция с гарантирани политически
права и свободи:
- правото да избираш и да бъдеш избиран;
- правото да създаваш партия;
- правото на свободна изява;
- свобода на словото и печата;
Няма опозицияМоже да има, може и да няма. Когато има: Режимът
не създава нов политически елит, управлява в съюз
с традиционните опори на обществото (монарх,
църква, десните партии).
6. Казионни
организации
Съществуват синдикати, които имат характер на
институция със съответната организационна
структура, членска маса, процедури, лидери и
апарат и се стремят към постоянно присъствие в
политическият живот. Занимават се с
разрешаване на трудово правни спорове или
въпроси. Членството в тях е доброволно.
Издържат се от членски вноски.
Не се занимават с трудово правни въпроси.
Членството в тях е задължително. Издържат се от
държавата-партия.
Насаждат идеологията на партията, контролират
обществото и се заничават с доноси.
На 03.04.1926г. е гласуван закон за корпорациите.
През 1926г. са създадени 13 корпорации, а през
1934г. са 22.
Няма, защото нямат идеология.
7. Култ към
личността на водача
Управляващия се ползва с авторитет.Белези на култа:
-мавзолей;
-паметници на живия водач;
-кръщаване на градове, села, улици, културни
институти, просветни институти;
-спартакияди и манифестации;
-издаване на книги от и за водача;
-масово разпространение на портрети и бюстове;
-масово цитиране на водача във всички средства за
масово осведомяване;
До деня на преврата генерала си има авторитет.
Неговият авторитет се срива в деня на преврата и
след преврата поради жестокостите по време на
режима.
8. Концетрационни
лагери
Няма концетрационни лагери, защото няма
политически присъди.
В комунистическите се изпращат политически
противници на режима;
Във фашистките КЛ се изпращат:
- политически противници на режима;
- представители на др. нации;
- „лошо качествени германци”
Няма.
9. Роля на армията и
порицията
Армията се грижи за охраняване на границите и
участва в миротворчески мисии, а полицията
охранява вътрешния ред и сигурност. Не трябва
да се смесват функциите им.
Демилитаризацията в обществения живот се
осъществява чрез подчинение на въоръжените
сили на гражданската власт:
- министрите на отбраната да са граждански
лица;
- качеството „член на парламента” е
несъвместимо с участие в действащата армия;
- парламентът упражнява контрол на
въоръжените сили;
Най-голям удар на милитаризма е нанесен в
онези страни, в които не съществува
- На първо място излиза тоталния шпионаж;
- Страната се изолира;
- Заглушават се чуждите радиостанции;
- Налага се жесток контрол върху внасяните от
чужбина печатни изделия;
- Рязко се ограничават възможностите за
задгранични патувания;
- Органите за репресии силно набъбват;
- И при комунизма и при фашизма има смесване на
функциите на армията и полицията. Фашистката
армия е натоварена с наднационални функции –
завладяване на света.
Режимът се крепи на въоръжените сили. Има
смесване на функциите на армията и на полицията.
Полицията обслужва армията.
задължителна военна повинност.
10. Роля на държавата
в управлението на
икономиката
1) частната собственост е гарантирана;
2) държавата не се намесва пряко в управлението
на икономиката освен в случай на война или
икономическа криза. Наблюдават се индиректни
кредити, инвестиции, лихвен процент, държавни
и ценни книжа, лицензи.
И при К и при Ф има намеса на управлението на
икономиката.
При К няма частна собственост. Икономиката се
управлява чрез п/кланове (5-10-15-20 год.) приети
на партийните конгреси (планирането е възможно
понеже съществува разделение на труда в рамките
на Съвета за икономическата взаимопомощ.
Господарите на икономиката са в съюз с
ръководството на НСГРП (германска партия).
Икономиката се милитаризира – решаваща част от
производството се контролира и стриктно
регламентира от горе.
Има частна собственост. Държавата не се намесва
в управлението на икономиката не се
милитаризира.
11. Децентрализация
на властта и
управлението
Осъществява се чрез разделение на властите –
ИВ, ЗВ, СВ.
Парламентът трябва да има върховенство над
ИВ, като е непосредствено свързан с източника
на властта – народа. Важно е да се запази
законодателната функция на парламента. Трябва
да съществува взаимна зависимост между ЗВ и
правителството. СВ е независима.
(Централизация)Рязко се засилва централизмът.
Променя се пропорцията в трите власти в полза на
ИВ. Тяхната относителна самостоятелност изчезва.
Няма контрол на ЗВ върху ИВ. СВ е зависима.
Ликвидира се всякаква реална политическа дейност
в парламента, който озаконява решения, приети от
партийните конгреси (Всичко се решава от
Москва). Кандидатите за депотати се посочват
направо от партията, а редовният 99% изборен
резултат е задължителен
Цялостна централизация не може да бъде
постигната поради липса на кадри. Военните
контролират властта в столицата
ИВ принадлежи на военните (но те
използват кадри от стария режим. ЗВ е
ликвидирана. Гражданскиге съдилища са
ликвидирани (включително и адвокатурата.
Съществуват само военни съдилища, които
произнасят присъди по бързата процедура.
МОУ се контролитат чрез назначаване за облрастни
управители на висши военни с неограничени
правомощия.
12.Децентрализация
на МОСУ
Всяка административна единица трябва да
разполага с възможност сама да урежда
собствените си проблеми, да разполага свободно
със средства за местни нужди, а населението да
посочва свободно ръководните й органи.
МОСУ – автономни, децентрализирани,
избираеми
(МОУ) Задължително се ликвидира старото местно
самоуправление, чиито органи се трансформират в
клонове на държавната власт.
(МОУ) МОУ не са автономни, не са избираеми, не
са децентрализирани. МОУ се контролират чрез
назначаване на областни управители на висши
военни с неограничени правомощия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2021 в 18:31 ученик на 15 години от София - kkk?, випуск 2025
10 яну 2019 в 19:54 потребител
 
Подобни материали
 

Гражданското общество в България

06 ное 2009
·
102
·
4
·
629
·
83
·
1

Това е тема за гражданското общество в България и ролята на медиите в него....
 

Политически партии

18 апр 2011
·
158
·
10
·
2,501
·
248

Политически партии - същност, видове....
 

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура

01 мар 2006
·
423
·
9
·
3,720
·
100
·
1

В общество, в което интересът към политиката е бил по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено повече да се обсъждат проблемите на политическата, а не толкова на икономическата култура. ...
 

Бъдещето на България след присъединяването

21 мар 2006
·
1,490
·
7
·
1,334
·
53

Есе на тема бъдещи проблеми на ЕС и отражението им в Българското политическо пространство.
 

Ранен анализ за президентските избори 2006.doc

21 мар 2006
·
402
·
5
·
898
·
17
·
1

Това е прогноза и анализ на политиката на сегашния президент Първанов /2006/г
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
2
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Сравнение на режимите демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм

Материал № 137325, от 28 апр 2008
Свален: 594 пъти
Прегледан: 696 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 808
Брой символи: 7,319

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение на режимите демокрация, тоталитаризъм ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения