Големина на текста:
Тема 1: Научен статут на теорията на възпитанието
1.Обект и предмет на Теорията на възпитанието- от гръцки език"теория"
означава наблюдение, изследване на възпитанието.
(В дипломната работа увода)
а)Обект- явлението възпитание с което е аналогично
б)Предмета-конкретизира обекта и е свързан с изследване на специфични
характеристики на явлението възпитание
Примерна тема за дипломна:Агресия на деца в училище (обект е агресията,
предмет е конкретно обекта ,където се развива случката)
1.1.Обект и цели на тесен и широк смисъл на Теорията на възпитанието
а)Тесен смисъл- възпитанието , което се реализира в специални институции при
контролирани условия
б)Широк смисъл- възпитанието, което е свързано с всички останали случайни влияния
2.Основни понятия и категории на Теорията на възпитанието
Категориите са по-важни от съответствията на понятия->
Възпитателен процес
Цел
Етаж 4: Метод
Задача
Принцип
Етаж 3: Обучение Образование
Етаж 2:Възпитание
в Тесен в Широк
Етаж1:Развитие Социални задачи Енкултурация
1.Етап/етаж
?Развитие- глобален био-психо-социален процес на промяна
1
?Социализация- води още от плода в утробата на майката водата- любов и
благодарност
?Енкултурация- Рут Бенедикт- вкултуряване вписване в специфични различни
културни ценности (ценности,които е хубаво да притежава човек, но не е
задължително)
2.Етап/етаж
?Възпитание - формиране на ценности, опит, поведение, отношение,
?Възпитание- процес на изграждане на отношение в личността към ценностите и
адекватно на тях поведение.
3.Етап/етаж
?Обучение- двустранен процес на учене и преподаване , който се трансформира
на знание , т.е. научно знание
?Образование- процес и резултат, съвкупност от възпитание и обучение
(Можем да си го представим като образ )
4.Етап/етаж
3. Функции на Теорията на възпитанието пет функции
? Теоретико-експликативнаот френски означава разясняване на основни
теоретични положения свързани с възпитанието. Представя в единство описателния и
обяснителния аспект на теорията на възпитанието. Базира се на проведени изследвания
и на активна познавателна и научна дейност за възпитанието, като социално и
педагогическо явление.
? Светогледно-методологическав формолиране на модел на светоглед ,
който се цели да бъде изграден.Допринася за подреждането на фактите и явленията от
познавателната действителност в определена система от възгледи.
? Прогностично-управленска обвързва се с предвиждането и управляването
на възпитанието като процес и дейност и се характеризира с определена специфичност;
? Активно-преобразувателнаотразява преобразяващия характер и роля на
теорията на възпитанието, които в съвкупността си допринасят за материализиране на
замислите на възпитанието като теоретична конструкция. Тази функция се обвързва с
практиката и резултатите от нея.
2
? Комплексно-интегративнаотразява отворения, комплексен характер на
теорията на възпитанието,функцията създава условия свързани с подреждането в единна
система на влиянията на отделните фактори на възпитание.
4.Етапи в развитието в Теорията на възпитанието и връзките и с други
науки
? От древността до 17 век включително- характеризира се с това че, няма
обоснована наука , научна област свързана е с Теорията на възпитанието и то е преди
всичко част от Философията.
? От средата на 17 век до средата на 19 век -когато се появява педагогическата
наука- неин баща е Ян Коменски
? От средата на 19 до средата на 20 век -вътрешното дефиниране на вътрешна
наука , т.е. обособена на отделни направления- Теория на възпитанието
? Етап на студената война-настъпва пълно обособяване на Теорията на
възпитанието
? Съвременен етап-характеризира се с навлизането на цифровите
технологии.Изключително много промени свързани с психологията , тясно свързани с
педагогическата наука.Теорията на възпитанието е свързана и с биологията-
възпитателен процес, социологията,математиката,статистиката и други.
5.Източници за развитието на Теорията на възпитанието (Важна)
? Народното творчество-песни,танци,приказки,поговорки - които носят
определени ценни послания
? Класическото философско наследство-идеи , мисли , изречения от философи
имащи отношение към възпитанието. Педагогически философи: Аристотел, Сократ,
Хегел,Жан-Жак Русо, Джон Лок и др.
? Съвременни философски теории и педагогически послания- Лев Толстой,
Джон Дюл , Янук Корчан , Сухолински и др.
? Резултат от изследването на различни науки
? Резултат от собствени изследвания
? Педагогически опит- живот и реалност като опит
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 юни 2020 в 22:23 студентка на 35 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
10 юни 2020 в 12:44 студент на 29 години от Свищов - Д.А.Ценов, факулетет - производствен и търговски бизнес, специалност - Аграрна икономика, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 

Възпитателен процес – същност, етапи, цели


Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
 

Дидактика, теория на възпитанието


В миналото, а и сега все още в термина "дидактика" се влага различен смисъл. Основоположникът на дидактиката Ян Амос Коменски я разглежда в много широк смисъл, обхващащ цялата дейност за обучението, образованието и възпитанието...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
362
1
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
112
1
4 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Лекции по теория на възпитанието

Материал № 1372752, от 22 апр 2020
Свален: 3 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 5,607
Брой символи: 37,027

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала