Големина на текста:
Съдържание:
1.Въведение в бизнес етиката.
2.Възникване на бизнес етиката.
3.Теории, отхвърлящи намесата на човека и държавата на пазара.
4.Теории, признаващи намесата на човека на пазара.
5.Жизнено единство, общество и общност.
1.Въведение в бизнес етиката.
Етика произхожда от древногръцката “ethos”, (етос) - нрав, обичай, ха-
рактер. За първи път тази дума се въвежда от Аристотел, който я нарича
практическа философия”. За обозначаване на съвкупността от етически
добродетели и за отделяне на знанията за тях в специална наука, Аристотел
въвел терминаетика“. Основното и предназначение тогава е да допринася
за формиране добродетелите на гражданите на Атина. По-късно древния
римски философ и пълководец Цицерон въвежда понятието „moralis” (мо-
рален) аналог на древногръцката думаетос”. Понятието нравственост и
морал се приемат като еднозначни, защото етимологията им във всички ези-
ци е еднаква. От древността до нас са достигнали много писмени извори,
които говорят за забрани, норми и правила, налагани на древните хора, с
цел да се улеснява производството и търговията със стоки и услуги.
Поводът за възникването и обособяването на бизнес етиката като са-
мостоятелна наука е появяването в публичното икономическо пространство
на фигурата на мениджърите. Това са хора, които нямат собствен бизнес, но
споделят отговорността за резултатите от него със собственика на фирмата.
Това води до формиране на правила и норми на поведение, касаещи тяхната
съвместна дейност. За рожденна дата на бизнес етиката се приема 1974
година, когато Канзаския университет за първи път се провежда меж-
дународна конференция по проблемите на морала в бизнеса. Започват да се
издават списания, вестници, провеждат се международни конференции, а от
последните десетилетия на 20-и век и до днес се провеждат международни
класации за най-етичните фирми в света.
Предмет на бизнес етиката е нравственият аспект на отношенията в
деловия живот. В съвременната реалност се говори за т.нар. етичен дискурс.
Дискурсивната етика е етиката на диалога и консенсуса. Като цяло се дели
на два вида - обществен морален дискурс е официалният и индивидуален,
чиито носител е индивида чрез своето поведение. Целта на дискурсната
етика е да се търсят споразумения между моралните субекти, на базата на
диалога, компромиса и договора.
Проблемните въпроси на бизнес етиката са: могат ли да се разглеж-
дат, от гледна точка на етиката, отношенията в сферата на бизнеса. Кой и
чии тип морал трябва да се утвърждава в бизнеса. От какви критерии и нор-
ми трябва да се изхожда, когато се оценяват различните социалноикономи-
чески системи, общества и бизнес организации.
2.Възникване на бизнес етиката.
Бизнес етиката отчита и посочва това, което е и насочва как трябва
да бъде в бизнес средата, от гледна точка на етическото знание. В основата
на бизнес етиката стоят изисквания, правила и норми, които насочват към
личностната реализация и самореализация на занимаващите се в сферата на
бизнеса. Предпоставки за възникването на бизнес етиката са развитието и
усложняването на икономическите отношения от древността, до съвремен-
ните реалности на глобалната икономика. Развитието на икономическите
теории, които анализират развитието на бизнеса и мястото му в
обществото. Икономическата логика вижда и определя ролята и мястото на
човешкия фактор в тази среда и на неговата съзнателна намеса в икономи-
ческите процеси.
3.Теории, отхвърлящи намесата на човека и държавата на пазара.
?Теория на Адам Смит.
Живее и твори в ерата на първоначално натрупване на капитали (през
XVIII в.) Счита, че печалбата е най-важна за бизнеса и се постига чрез кон-
куренция. Смята, че е недопустимо държавата да се намесва в отношенията
на пазара, защото там действаневидима ръкакоято контролира търсенето
и предлагането, а бизнеса няма социална отговорност към обществото и
държавата
?Теория на Хърбърт Спенсър.
Живее през XIX в. Отстоява идеята на Дарвин за естествен подбор в
природата. Моралът е неприложим, тъй като той е сфера на човешката ра-
ционалност и самоконтрол.
?Теория на Макс Вегер.
Счита, че държавата няма право да се намесва в регулирането на иконо-
мическите субекти на пазара, но отстоява идеята, че личностните качества
на хората, занимаващи се с бизнес, са добра гаранция за неговия успех.
4.Теории, признаващи намесата на човека на пазара.
?Теория на Джон Стюърт-Мил.
За да се произвеждат по-качествени и по-евтини стоки и услуги, бизне-
сът трябва да носи социална отговорност пред обществото за дейността си.
Допуска в този смисъл, прилагането на икономически механизми от страна
на държавата за по-справедливо разпределение на материалните блага. Като
това трябва да стане и чрез правни закони, отнасящи се до развитието на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2021 в 18:38 потребител
 
Подобни материали
 

Проблеми на приложната етика

30 окт 2008
·
265
·
12
·
1,591
·
252

Терминът “етика” за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
 

Добро и зло

22 окт 2008
·
1,077
·
16
·
4,502
·
1,056
·
1

Тъй като идейно – тематичния обхват на разглежданата тема е твърде широк и изисква по-детайлно разглеждане, то тук ще акцентирам върху общите принципи, които служат за основа на различните етически учения, опитващи се да определят и изяснят основните...
 

Уроци по Етика и право

22 сеп 2008
·
602
·
3
·
470
·
751

Професионална етика, Приложна етика, Биоетика, Постъпки, Мотиви, Норми и действия, Ценности, Добро и зло, Етос, нрави, етика.
 

Професионална етика

17 дек 2008
·
397
·
20
·
3,212
·
449
·
2

Политическата етика на нашето съвремие е субстанция от огромния опит, който човечеството е натрупал в областта на обществените отношения и за това как чрез тях да се постигне властта като основна цел за всеки човек и как да се действа с нея...
 

Ценностите като индикатори за етичност

15 ное 2008
·
127
·
6
·
1,136
·
107
·
4
·
1

Ценностите, разгледани в идеален вид са основни положения, качества, принципи, които са значими за индивидите и общностите и удовлетворяват техните духовни потребности и интереси.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика и право за 10-ти клас
изходен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху учебното съдържание по етика и право за 10-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
784
1
07.03.2013
Етика и право
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за изходяща диагностика на учениците и обхваща целия учебен материал по етика и право. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
12
5
1
1 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по етика

Бизнес етика

Материал № 1370016, от 30 мар 2020
Свален: 15 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,948
Брой символи: 9,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала