Големина на текста:
ЗНОС ­ конспект
1.Видове ядрени реакцииХарактеристика на йонизиращото лъчение.
2.Поразяващо действие на йонизиращото лъчение – лъчева болестКлинична 
картина на проявлението.
3.Особености на радоактивното замърсяване след авария в АЕЦОценка на 
обстановката по следата на радиоактивния облакЕдиници за измерване на 
радиацията и дозите на облъчване.
4.Поведение и действие на на селение попадащо в 30 километровата зона на 
аварирала АЕЦ.
5.Поведение и действие на население попадащо в извън 30 километровата зона 
на аварирала АЕЦ.
6.Характеристика на крупните промишлени аварии в химическата промишленост
Класификация на ПОВ (промишлени отровни веществапо тяхното токсично 
действие.
7.Характеристика на по важните ПОВхлорамоняквъглероден оксид
циановодородсерен диоксидКлинична картина на отравяне с тези 
промишлени отровни веществаПърва помощ и защита.
8.Огнище на химическо заразяване с ПОВФакторикоито влияят в­у 
формирането муСъдържание и оценка на обстановката в ОХЗ.
9.Общи сведения за стихийните природни бедствияХарактеристика на 
сеизмичната особеност на нашата страна.
10.Обща характеристика на останалите природни бедствия – пожари
наводнениясвлачищазаледяване и др.
11.Характеристика на инфекциозните болести – вариоласъпгрипСПИН
хепатитрубеоласкарлатинаантраксчуматифхолера и дрПричинители 
на инфекционзните заболявания.
12.Основи на екологиятаОсновни канцепциипричини и методи в екологията.
13.Проблемът за екологичната защита на човека и околната среда.
14.Основни замърсители и източници на зъмърсяване на атмосфератаНачини 
за пречистване на атмосферата от отработените аерозоли.
15.Замърсяване на повърхностните и подземни води – източнициНачин и 
средства за пречистване на водите.
ЗНОС ­ лекции
1.Характеристика на поразяващото д­вие на йонизиращите лъчения
1. Радиоактивност – определениесъщност и видовеизотопиОще в края на 
19вфизоткриваче някои тежки елементи могат самостоятелно да се разпадат
като изпускат алфабета и гама лъчи (това е свойството радиоактивност). Това св/во 
е открито и регистрирано от Бекерел в 1896 гПо­късно Кюри и Ръдърфорд 
довършват откриването на радиациятаТя представлява превръщането на 1 хим
елемент в ядро на друг елементкато се излъчват елементарни частициЕстествена 
и изкуствена радиоактивностЕст се наблюдава при  тежки елементиИзк
радиоактивност се осъществява за пръв път  през   1919  г.  от  Ръдърфорд,  който 
разрушава ядрото на атомаизползвайки хелийЧрез изкрадиоактивност се 
получават изотопиИзотопите са разновидности на един и същ химичен елемент с 
разлатомни теглано с еднакви свойстваДо днес са получени над 1000 изотопа
Обикновен водородтежък водород (деутерий), свръхтежък водород (тритий). u
233
u
234
, u
235
 и u
236
  (гама),  (алфа),  (бета) – радиоактивни разпадания.? ??
Период на полуразпаданеОт опит се установяваче всеки изотоп има различен 
период на полуразпаданеТова е перида за който се разпадат 1/2 от от атомите на 
изотопа. u
235
 – 707 000 000 години; u
234
 – 4,4 милиарда год.; плутоний – 24000 год
2. Видове ядрени реакцииСъстоянието на ядрото може да се изменя и 
изкуственоТова става чрез бомбандирането му с ядрени снаряди ( x, u  и др.). Има 
два вида дел. – термоядрена реакция (леки ядраи верижна ядрена реакция (тежки 
ядра).
Верижната  реакция е  открита  през  1939 г.  от  редица  физ. –  Щраусмайер
Ферми Кюри  и  др.  Те  са  доказали,  че  ядрата  на u
235 
под  действие  на неутр се 
разцепва и образува ядра на други изотопи (телурстронций и др.). Заедно с тяхсе 
отделят и свободни  u, които продължават да бомбандират останалите ядракоито 
също изхвсвоб. u. Това се нарича верижна реакцияЗа да се постигнетрябва да се 
доставят 5 мега­електрон­волтаТрябва да има минколделвещ., наречено 
критична масаТази реакция протича изключително бързо.
image 1 ­ верижна реакция
Дрначин  за  получаване  на  ядрена реакция е термоядрена реакция.  Това  е 
съедна ядра на леки елТук се използват изотопите на водородаЗа протичане на 
термоядрена   реакция  е нужна висока t°Това  се създава чрез верижна  ядрена 
реакцияСилите на привличане между ядрата се преодоляват и ядрата се 
съединяватПри термоядрената реакция се отделя много повече енергия от тази във 
верижната реакция.
image 2 ­ термоядрена реакция
3. Йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяванеСъщностВсяко лъчение
чието действие води ди образуването на елзаряди  с разлзнацисе нарича 
йонизиращо лъчениеИма два вида – фотонно и корпосколярноКорпосколярното е 
лъчение  с ел.  частиципри  радиоактлъчТова  са ?,  и   частици,   електрони,?? 
позитрониФотонното е също йонизиращо лъчение – гамарентгеново лъчение и 
спирачно   лъчениеСветлината   и ултравлъч.   не е йонизиращоГама   лъчите се 
изпаряват при ядрени реакцииизменна енергсъстна ядрените телаПри взаимод
на заредени частици с частици на ядратавъзниква фотонно лъчениеЙонизиращото 
лъчение е поток от заредени частициПри преминаване през ядрототе губят своята 
енергияВ процеса на взаимодействие тази енергия се губипри преминаването през 
средата.
Естизточници на  йониз лъчение Всички  живи  същества се  развиват  под 
такова лъчениеЕст.  източници  на  йониз.  лъчение са космическото лъчение и 
естествени радиоактивни вещества.
Съществуват два вида космическо лъчение – първично и вторичноПървичното 
е поток  от  лъчипопаднали  в атмосферата  на земята.  Състои се  предимно от 
(алфа) ­частици (10%) и протони (90%). При слънчеви изригвания се получава? 
слънчево космическо лъчение.  Естествената радиоактивност  на  земята  е  др ест
радиоактивен източникТова лъчсъдържа  предимно елементи от средата на 
таблица
Технологични източници – такива са АЕЦвзривове на атомни бомбиОпитите с 
ядроръжия са забранениПрез 20вте са 1700.  Ядрената енергетика оказва 
незначително облъчванеОблъчване на хората с медицинска цел (предимно при рак)
Радиацията йонизира и живата среда – за това е опаснаКогато йонрадсе 
погълне от организматя отдава енергията си за сложни  химреакцииВодата  в 
организма се разлага и се получават химрадикалиГоляма част от тези радикали 
предизвикват разграждане на високомолекулните елв клетките.  Йонизиращите 
радиация уврежда кръвотворческия  апарат.   Клетъчните  мембрани   стават 
нееластични и пропускливи.
При въздействието върху  човека и животнитейон.  лъчи преминават като 
рентгеновиЕлчастици йонизмолекулна вещв организмите.
4. Радиоактивно замърсяванеТова е утаяване на радиоактивен прах в/у 
повърхността на земята.  Той  е вреден за  организмите,  може  да  обхваща  големи 
територииПоразяващото  му  действие  е  в размер  на  месеци и  години.  Радиоакт
замърсне се вижда и усещаТо се установява чрез уреди за измерване степента на 
радиациятаЛъчевата болест може да възникне не само чрез вътрешноно и чрез 
външно  облъчване.  Радиоактивният  прах   замърсява  всичко Той е  изключително 
вреден за хората. P=E/m – отношение единица върху маса. Gy – погълната доза на 
облвещ 1 кг се предава енергия един джаул йонлъч.  Gy/s   мощност на 
погълнатата дозаАктивността се отбелязва в Bg (бекерел).
Лъчева болестПри  облъчване  се поразяват първо клетки на центрнервна 
системакостен мозък  и кръвоносна система.  При  лъч.  болест  има IV степени. I 
степен при  1,2 Gy – скрит период  2­3 седмици; II степен   2,4 Gy – по­бързо  се 
проявява.  При  втора  степен –  15%  смъртност.  III  степен  – няколко  часа  – 50% 
смъртност; IV степен – над 6 Gy – 100% смъртност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2019 в 06:25 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
03 юни 2019 в 08:31 студент на 26 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
хранителни мрежи с животни от Саваните
добавена от l.tihomirova.94 07.11.2014
0
6
замърсяване от "Агрополихим"АД
добавена от vladito0o 18.04.2012
1
13
Подобни материали
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
359
·
11
·
3,213
·
600

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Екологична криза

13 юли 2009
·
440
·
15
·
2,404
·
437
·
1

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда...
 

Управление на риска при бедствия и аварии

03 фев 2011
·
232
·
7
·
1,497
·
471

Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от свлачища и наводнения. Директива на европейския парламент за оценка и управление на риска от наводнения /25.04.07 г./...
 

Екологична криза

16 мар 2009
·
180
·
3
·
828
·
220

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
 

Последици от замърсяването на въздуха и норми за ограничаването му

09 мар 2009
·
255
·
6
·
838
·
1,166

Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята...
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(За отличници)
10
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Защита на населението и околната среда

Материал № 136946, от 25 апр 2008
Свален: 1,214 пъти
Прегледан: 1,080 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 4,710
Брой символи: 27,266

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на населението и околната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения