Големина на текста:
- 1 -
ТЕМА № 18
Разпределение на дохода - крива на Лоренц и коефициент на Джини.
Основания за преразпределяне на дохода и функции на общественото благосъстояние -
утилитарна и ролсианска функции на общественото благосъстояние.
Инструменти за преразпределение на дохода.
Разпределението на дохода е процес, който свързва производството и потреблението.
Разпределението е пряко зависимо от производството, защото на практика се разпределя това,
което се произвежда. Разпределението има и относително самостоятелна роля, тъй като
изпълнява важни функции - чрез него се определят дяловете в брутния национален продукт,
които се полагат както на стопанските единици, така и на различните социални групи, на
отделните граждани и техните семейства. До голяма степен разпределението определя и
структурата на потребностите и поредността в тяхното задоволяване. Функцията на
общественото благосъстояние показва връзката между достигнатото общо равнище на
благосъстоянието и пределната полезност, което получават отделните потребители.
Съществуват две основни схващания за икономиката на благосъстоянието:
1)Съвършено конкурентната пазарна система може да достигне състояние на равновесие,
при което всички индивиди да могат да задоволят в пълна степен своите потребности
2)Поради отклонение от този съвършен пазарен модел е възможно и наложително
регулативно въздействие от страна на държавата чрез използване на пазарни
инструменти като се държи сметка и за възникващите последици/ефекти.
Съществуват две функции на общественото благосъстояние:
- Утилитарна функция
- Ролсианска функция
Утилитарна функция
Утилитаризмът приема, че всяка постъпка е морално оправдана тогава и само тогава,
когато поражда полза за всички засегнати от нея. Утилитаризмът приема морала за мерило на
полезността от дадено действие.
Според утилитарната функция обществото е готово да замени 1 единица благосъстояние
(полза) на индивид А срещу точно 1 единица благосъстояние за индивид Б, независимо от
равнището на материалното им благосъстояние. В този случай се приема, че обществото е
напълно безразлично за степента на неравенство в разпределението на благосъстоянието
между индивиди А и Б.
Обществото обаче не е безразлично към разпределението на доходите. Ако индивид А има
по-ниско равнище на доход от индивид Б, то неравенството в благосъстоянието на индивид А
в резултат на нарастването на неговия доход с 1 единица ще бъде по-голямо от намаляването
на благосъстоянието на индивид Б и ще бъде по-малко от намаляването на дохода му с 1
единица. В този случай, когато има ясно изразено неравенство по отношение на неравното
разпределение на дохода в обществото, увеличаването на доходите на индивидите с по-нисък
доход с 1 единица за сметка на намаляването на нивото на доходите с точно 1 единица, няма
да бъде икономически ефективно преразпределение от гледна точка на критерия „Парето“.
Конкретната форма на утилитарната функция на общественото благосъстояние има
морално-етична основа и зависи от степента на загриженост на обществото за начина, по
който се преразпределят доходите.
Ролсианска функция
- 2 -
Ролсианската функция гласи, че общественото благосъстояние се повишава с нарастването на
благосъстоянието на най-бедните негови представители. Практическа ролсианската функция
не допуска, че увеличаването на общественото благосъстояние може да се свърже с
повишаване на благосъстоянието на най-богатите индивиди в обществото. Тази функция
гарантира абсолютно равенство в разпределението на благосъстоянието(ползите) в
обществото.
Крива на Лоренц и Коефициент на Джини
Кривата на Лоренц представлява традиционен метод за представяне на разпределението на
дохода в обществото. Тя показва кумулативния (натрупващия) дял от общия доход на
нацията, който се пада на най-бедните 10%, 20%.....100%, т.е как са разпределени доходите в
различните обществени групи.
При 45-градусова права доходите са разпределени абсолютно равномерно – това е
идеален чисто теоритичен вариант. Когато кривата е изместена надясно, това показва
неравномерно разпределение. Колкото кривата на Лоренц е по-близо до 45-градусовата права
линия, толкова по равномерно са разпределени обществените доходи и обратно – колкото по-
надолу и надясно се измества тя, се наблюдава толкова по-неравномерно разпределение.
Кривата на Лоренц се използва за изчисляване на един от най-популярните
индекси(коефициенти) за определяне на неравенството в разпределението на доходите –
коефициент на Джини.
Коефициентът на Джини има стойности от 0 до 1 и колкото стойностите му се
доближават до 0, толкова разпределението на обществените доходи е по-равномерно и
обратно – колкото по близко е до 1, има толкова по-неравномерно разпределение.
Линия на бедността
За бедни се приемат хора, чиито ресурси /не само доходи!/ са толкова ограничени, че да ги
изключат от нормално приемливия начин на живот, определен за страната, в която живеят.
Съществуват 3 метода за измерване на прага на бедността:
- 3 -
1)Метод на потребителската кошница
На експертно ниво се определят малка и голяма кошница от стоки от първа необходимост,
сумата от които по пазарни цени е необходима, за да гарантира жизненото оцеляване за
определен период от време. В България се определя от НСИ.
2)Относителен метод
Прагът на бедността се определя като процент от средното равнище на доходите, които
получава или доходите, които прави едно лице за определено време
3)Субективен метод
Най-неточен метод за определяне на бедността, тъй като при него се взима предвид
субективното усещане за бедност.
Инструменти за преразпределение на доходите
1)Данъци
При тях най-справедлива е прогресивната скала на облагане, при която Кривата на Лоренц
се измества нагоре и наляво.
2)Социални трансфери
- Натурални: въглища, ток
- Парични: парични средства
3)Ценова субсидия
Това е алтернатива на социалния трансфер в натура. При нея държавата административно
определя по-ниски цени на стоки от първа необходимост. Очакваният резултат от тази
ценова стратегия е да се повиши потреблението, както на стоките с намалени цени, така и
на останалите стоки.
4)Ценови под (минимална цена)
По административен път държавата въвежда минимални цени – като МРЗ, минимални
изкупни цени и други
5)Ценови таван (максимална цена)
По административен път държавата въвежда максимални цени – характерно е за
монополизираните пазари.
6)Законодателство
Прилага се по отношение на дискриминацията на база пол, възраст, етническа и
религиозна принадлежност и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разпределение на дохода - крива на Лоренц и коефициент на Джини

Основания за преразпределяне на дохода и функции на общественото благосъстояние - утилитарна и ролсианска функции на общественото благосъстояние. Инструменти за преразпределение на дохода...
Изпратен от:
Teodora Eneva
на 2020-03-23
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Ценови политики. Видове

25 мар 2006
·
1,725
·
2
·
426
·
45

Ценови политики. Видове - комбиниране на видове ценови политики, основни ценови политики, прилагане, формули и статистики и др.
 

Същност и функции на цените

25 мар 2006
·
1,104
·
2
·
331

Същност и функции на цените - определение за цена, значение, обвързване и др.
 

Финанси. Държавни финанси

01 апр 2006
·
1,936
·
6
·
1,448
·
71
·
1

Данъчни основи на фискалната политика, видове данъци, държавен бюджет, държавен дълг.
 

Капиталов пазар - същност и особености

11 яну 2007
·
1,590
·
2
·
426
·
292
·
2

Капиталовият пазар осигурява средствата за различните предприемачески инициативи. Той стимулира деловата активност и реално съдейства за решаване на трите въпроса пред всяка икономика...
 

Финансите – технология за управление на парите и богатството

01 май 2007
·
566
·
1
·
236
·
43

Финансите е наука за управлението на парите. Чрез тях се осъществява разпределение и преразпределение на националния доход между три основни групи икономически агенти...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
4
1
11 мин
14.08.2019
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
3
1
15 мин
03.01.2020
» виж всички онлайн тестове по финанси

Разпределение на дохода - крива на Лоренц и коефициент на Джини

Материал № 1368427, от 23 мар 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 824
Брой символи: 5,343

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределение на дохода - крива на Лоренц и кое ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Сродни търсения