Големина на текста:
ВЪПРОСНИК
за провеждане на държавен изпит на специалност
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” (образователно-
квалификационна степенбакалавър”)
1.Управление на системите.
2.Организацията и нейната среда.
3.Мениджърът - централна фигура в процеса на управление
4.Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране.
Организиране. Контрол. Регулиране.
5.Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление.
6.Управленски решения.
7.Организационно-управленска структура.
8.Технология на управлението.
9.Комуникации в управлението.
10. Устойчиво развитие.
11. Устройство на публичната администрация. Обхват и съдържание на
публичната администрация. Структура и функции на публичната
администрация.
12. Териториални органи на изпълнителната власт и администрация.
Териториални органи на изпълнителната власт. Местно самоуправление и
териториална администрация на изпълнителната власт.
13. Етика в публичната администрация. Ценности в публичната администрация.
Фактори, влияещи на етиката в публичната администрация. Насоки за етично
поведение на служителите.
14. Същност на публичните разходи. Проекти в публичния
сектор. Оценка. Програмно бюджетиране.
15. Системи за контрол на публичните разходи. Предимства и
недостатъци. Елементи на системата. Процедури. Документация.
16. Планирането и прогнозирането в системата на управлението.
17. Механизъм на планирането.
18. Стратегическо планиране.
19. Административна научна школапредпоставки, цели и задачи.
20. Основни концепции в теорията на бюрокрацията.
21. Административната отговорност като механизъм на формален и неформален
контрол.
22. Същност и значение на публичните разходи.
23. Оценка на проекти в публичния сектор.
24. Методи за икономическа оценка на инвестиционни проекти.
25. Управление на индивидуалното трудово поведениеиндивидуални
личностни различия.
26. Управление на груповото трудово поведениеформални и неформални
групи, групови норми и роли, статус, социализация, групова кохерентност и
конформизъм.
1
27. Управление на организационните конфликти.
28. Управление на организационната промяна.
29. Управление на организационната култура.
30. Производителност на труда.
31. Оптимизиране на разходите.
32. Основни постановки на съвременното управлението на човешките ресурси в
съвременните организации.
33. Подбор, назначаване и освобождаване на персонал.
34. Мотивиране на човешките ресурси.
35. Делово оценяване на персонала.
36. Същност, видове и форми на съвременното предприемачество.
37. Форми на взаимодействие между субектите на предприемачеството.
38. Подкрепа на предприемачеството в Българиясъщност, равнища, видове.
1.Управление на системите
Управлението е наука и изкуство. То има универсално
проявление. Най-общо управлението е процес на въздействие от страна
на управляващите. Най-точното управление е, че управляващият субект
упражнява съзнателно въздействие върху управлявания обект във
връзка с направляването на протичащите процеси с цел постигане на
набелязаните резултати в най-кратки срокове.
Управляващият субект това е човека, а управлявания обект са
хората, също така и природната среда.
Управлението възниква и се развива, като потребност от
съгласувани действия във връзка с получаване на очакваните резултати
от дейността на конкретен човек.
Съвместната дейност на хората е основна причина за поява на
управлението. С усложняването на труда се стига до извода, че
индивидуалната дейност на хората не може да даде резултати, каквито
може да даде съвместната им дейност. В съвременното общество
управлението се превръща в една от най-важните сфери, обслужваща
цялостното обществено-икономическо развитие. Чрез него се
координират темповете на развитие, потреблението на ресурси, а също
така взаимната зависимост между икономика+ екология, социална
политика и др.
Разновидност на стопанско управление при пазарни условия е
мениджмънта. Той се свързва с дейности при които се правят разходи
и се получават приходи. Мениджмънтът се свързва най-вече с фирмата
или предприятието.
2
?Характеристики на управлението:
1)Управлението е необходим процес, защото без него не може да
съществува някаква система;
2)Управлението представлява въздействие от страна на субекта
върху обекта на управление, но съществува и обратна връзка;
3).Управлението е слабо въздействие, но поражда силен ефект;
4).Управлението е осъзнат процес, плод на разума, а не на
истникт и емоции;
5).Управлението винаги е свързано с постигането на цели.
Определянето на целите е решаващо по отношение на управлението;
6) Управлението е активен процес;
7)Управлението е планомерен процес, свързан с бъдещето, с
постигането на набелязаните цели;
8)Управлението е най-сложната творческа човешка дейност, тази
дейност изисква висока професионална подготовка на управляващите;
9)Управлението е конкретен процес винаги свързан с конкретни
обекти;
10)Управленският процес е информационно въздействие върху
обекта;
11)Управлението е прекъсваем и непрекъсваем процес.
Прекъсваем е, защото се осъществява в управленски цикли, а е
непрекъсваем, защото след един цикъл започва друг.
?Класификации на управлението:
В зависимост от разположението на органите на управлението-
външно и вътрешно.
При външното имаме ясно определен управляема и управляваща
под система. Управленското въздействие се формира извън обекта на
управление .
При вътрешното - управляващият орган е вътре в управляваната
система.
?Според разположението на управленските органи на
йерархическата стълбица:
1) Стратегическо - определя главната цел и разработва
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по публична администрация в ВТУ 2020

Темите са подробно разработени, като информацията за тях е извадена от лекции, учебници и допълнителни материали на и от преподавателите в Стопански факултет на ВТУ. Разработени са всички 38 теми от въпросника...
Изпратен от:
Цветомира Милчева Димитрова
на 2020-03-09
Добавен в:
Общи материали
по Публична администрация
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,864
·
6
·
913
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Конспект за курсова работа по държавна власт и администрация

19 апр 2007
·
721
·
7
·
1,390
·
241

Кои са трите измерения на кризата на националната държава? Кои са осемте източника на държавната власт? Какво е взаимоотношението между държавните органи и държавната администрация?
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
484
·
3
·
599
·
229
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите


Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите - структура, организация, служители и др.
 

Местни органи на изпълнителната власт

17 ное 2006
·
1,631
·
11
·
1,991
·
227

Самоуправлението възниква в древността по време на родовата организация, като първи властически органи са родовите събрания. С възникването на държавата самоуправлението отмира, за да се възроди от нашето време.........
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
531
2
14.08.2012
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит по публична администрация в ВТУ 2020

Материал № 1366503, от 09 мар 2020
Свален: 19 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 211
Брой думи: 42,588
Брой символи: 288,145

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по публична администраци ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала