Големина на текста:
Тема 28 Съдебна властобща характеристика и основни принципи на
организация и дейност
Обща характеристика
СВ известна още катотретата власте съставна част от единната, неделима
и суверенна държавна власт (дв). Тя е провъзгласена в чл.8, където е
регламентиран принципа за разделение на властите на Монтескьо. За да
функционира дв, разделението на властите трябва да действа съгласувано и
взаимно да се възпират. Всяка власт е относително самостоятелна в своето
действие, но за разлика от законодателната и изпълнителната власт, които
са в отношения на жизнена взаимозависимост, то СВ стои встрани. За нея се
изисква по-висока степен на независимост, което произтича от особената и
роля да се задейства при нарушаване на закона. СВ е политическа власт,
доколкото разполага с властнически правомощия, но нейните органи са
изцяло деполитизирани. Основните задачи на съдебната власт са посочени в
глава 6, чл. 117:
Ал.1. – СВ защитава правата и законните интереси на гражданите, ю.л. и
държавата
Ал.2СВ е независима. При осъществяването на своите функции съдиите,
съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на
закона
Ал.3СВ има самостоятелен бюджет
Особено в тази власт, е че тя е предоставена на 3 гр. Органисъд,
прокуратура и следствие. Тези по-тесни се разпределят:
-Съдът - правораздава, като решава правни спорове със сила на
присъдено нещо.
-Прокуратурата - осъществява надзор за законност във всички сфери
от обществения живот.
-Следствието- осъществява разследване по наказателните дела, в
случаите предвидени в закона.
Независимостта на съдебната власт не е абсолютна, това би противоречило
на конституционния модел. Затова в КРБ са предвидени механизми за
взаимодействие с други власти. Затова са принудени да си взаимодействат,
защото трябва да действат като едно.
Съдебната власт и законодателната власт
-Законодателната власт приема законите, а съдебната власт прилага
законите. Чрез тази правоприложна дейност съдебната власт открива
дефекта в законодателството и съответно може да осъществява връзка с
НС, за да ги отстрани. Взаимодействието между двете власти по тази линия
на законодателство се осъществява от годишните доклади, които се внасят
от Висшия съдебен съвет (ВСС) чл. 84, т.16. Друг начин н а
взаимодействие е правото на НС да част от ВСС - 11 от 25 членният
състав. Приета е конституционна промяна, в която тези 11 члена да се
гласуват по отделно с мнозинство 2/3, за да се избегне политическо влияние
при избора.
Съдебната власт и изпълнителната власт
Взаимодействието се осъществява по линия на министъра на правосъдието.
Чл.130в Министърът на правосъдието
т.1 Предлага проект на бюджет на СВ и го внася във ВСС
т.3 Може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване,
преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и
следователи
т.4 участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и
следователите
Министъра на правосъдието е председател на ВСС, но без право на глас,
защото е орган на изпълнителната власт и той не е член на ВСС, а е
поставен като връзка м/у двете власти. СВ в лицето на ВАС, се произнася
по законосъобразност на министерските актове издавани от МС и
министрите. СВ контролира актовете на МС, но само за законосъобразност.
Ако изпълнителната власт нарушава закона, НС може да извърши
парламентарен контрол, вот на недоверие, а СВ отменя
незаконосъобразните актове. Така те взаимно се възпират.
Съдебната власт и президента
Президента е неутрална власт. Той се намесва само по изключение. Спрямо
СВ той има само 1 правомощиеправо на помилване. То е абсолютно,
защото чрез него президента се произнася и може да отмени влязла в сила
присъда. Това правомощие се изпълнява по субективна преценка.
Президента назначава и освобождава тримата главни в ВСС
Председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор. Това назначение се
прави по предложение на пленума на ВСС.
Съдебната власт и КС
СВ в лицето на общото събрание на ВКС и ВАС, избира 1/3 от КС. ВКС,
ВАС и главния прокурор могат да сезират КС
Особености на СВ спрямо другите власти
1.СВ се различава от законодателната власт по това, че не създава
нормативни актове, а ги прилага
2.Изпълнителната власт издава административни актове, които могат
да са общи и индивидуални, докато СВ издава съдебни актове, чрез които
решава конкретни казуси и разрешава правни спорове по повод
нарушението на закона
3.Органите на СВ имат специална компетентност и изискване за
образование (юристи). Да имат ю. правоспособност, да не страдат от
психически заболявания. Никога да не са били осъждани,
4.Съдебната дейност е строго процесуална. Осъществява се по строго
определение процедури, залегнали в процесуалните закони.
5.Съдът действа според принципът затриинстанционност“. 3 пъти
един и същ спор може да бъде разгледан от съд. Право на обжалване – 3
пъти
6.Актовете на СВ се ползват със силата на присъдено нещо. Означава,
че м/у едни и същи страни, на едно и също правно отношение и по един и
същи въпрос не може да се пререшават.
Актовете на ЗВ и ИВ могат да се пререшават.
Независимостта на СВ се изразява е нейния самостоятелен бюджет, но
може да се разгледа и по линия на нейните органи. Тази независимост се
изразява в забраната, че никой държавен орган не може да влияе в/у
съдиите, прокурорите и следователите и в/у техните задължения. Те се
съобразяват само със закона и събраните доказателства. Те осъществяват
своите функции въз основа на събраните доказателства.
Принципи
?Принципът за независимостта на органите на СВ се изразява в 3
правни гаранции
1.Несменяемост Те остават несменяеми след 5 г. стаж и положителна
атестация
Чл. 129, ал.3С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор
или следовател и след атестиране, с решение на съдийската, съответно
прокурорската колегия на ВСС съдиите, прокурорите и следователите
ставата несменяеми.
Магистратите могат да бъдат отстранение от длъжност поради:
-Навършване на 65-годишна възраст;
-Подаване на оставка;
-Влизане в сила на присъда, с която е наложено наказаниелишаване
от свобода за умишлено престъпление“;
-Трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си
повече от 1 г.;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 окт 2020 в 16:37 в момента не учи на 52 години
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Съдебна власт – обща характеристика и основни принципи на организация и дейност

Материал № 1365440, от 26 фев 2020
Свален: 3 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Конспект
Брой страници: 12
Брой думи: 3,326
Брой символи: 18,898

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебна власт – обща характеристика и основни п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала