Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Реферат
на тема:
Същност и сфери на възпитанието – нравствено,
естетическо, трудово, религиозно, семейно,
здравно и физическо, интелектуално
1
Изготвила:
Флоранс Савчева
УВОД
Възпитанието съществува още от тогава, когато е възникнало човешкото общество.
То е негова неотменна жизнена функция на всеки етап от развитието му. С
настъпващите промени в общественоторазвитие винаги се осъществяват изменения и в
съдържанието, и в характера на възпитанието, а по-късно и на обучението. В историята
и развитието на човешкото общество винаги се е отделяло голямо внимание върху
възпитанието на подрастващото поколение. Всяко общество подготвя младото
поколение за пълноценно участие в различни трудови дейности и в обществения живот.
Възпитанието е сложен целенасочен процес на формиране на субективна култура,
основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и
поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия,
чрез които хората първо се информират за ползите и рисковете от определени
поведенчески модел и знания изграждат нови убеждения и навици, и на базата на
повишената мотивация променят поведенческия си статус. Възпитанието, което е
специфичен човешки феномен, акумулиращ в себе си културата на човечеството, на
региони, нации, държави, е неотделимо от социума, негов компонент. Като социо-
културен феномен възпитанието има своето житейско звучене, изработено както в
историческата практика на човешеството, така и във всяко семейство. Въпросът за
бъдещето на всяко дете, какво да стане то, как да се подготви за самостоятелен живот,
какво му е нужно, за да оцелее, занимава както обществото, така и всеки родител.
Възпитанието е влияние, възпитанието е въздействие. За да съществува възпитание,
трябва да е налице възрастно поколение и подрастващо поколение, както и въздействие,
упражнявано от първите върху вторите. Тази насоченост се базира на разликата в
степента и съдържанието на социалния опит, който притежават възрастните и децата.
Съвсем естествено е тези, които имат повече опит, да въздействат върху тези, които са
на по-малка възраст. Опитът се свързва със зрелостта, съзряването е пътят към нея.
Чрез възпитанието се формира мирогледът, чертите на волята и характера и всички
морални качества на човека. Възпитанието е процес на приспособяване, на пригаждане,
още по-точно на вживяване в общността, органично израстване чрез социална
асимилация, привикване не само с благата и формите на културния свят, но и с неговите
ценности. От социална гледна точка основният смисъл на възпитанието е да подкрепя,
поддържа социалността, чувството за общност, за принадлежност към социална група,
да формира готовност за спазванена изискванията на съответната група, да поддържа
социалната стратификация в обществото или да е средство за промяна в състоянието и.
Аз мисля, че възпитанието не може да се реализира другаде освен в живота, то
2
принадлежи към обществените явления. Съвсем друг е смисълът на твърдението, че
съдържанието на възпитанието трябва да служи на живота – да подготвя подрастващото
поколение така, че то да бъде пригодно да отговори на потребностите на настоящето и
бъдещето. Възпитанието без съмнение спомага за формиране на личността, давайки и
онези знания, умения и навици, които са и необходими за разрешаване на различни
проблеми от ежедневието. Русо прегледно очертава целта на едно образование в реда,
който трябва да се следва: „Целта, която трябва да си поставим при възпитанието на
младия човек, е да култивираме сърцето, разсъдъка и интелигентността му, и то в реда,
както съм го изброил”. (Жан-Жак Русо. Избрани педагогически произведения. С., 1976,
с. 99-100)
Възпитанието, формиращо социо-културната структура на личността, протича в
няколко сфери:
Интелектуално (умствено) възпитание;
Нравствено възитание;
Трудово възпитание;
Естетическо възпитание;
Физическо възпитание;
Религиозно възпитание;
Семейно възпитание;
Здравно възпитание
Интелектуално възпитание
Интелектуалното възпитание е педагогически процес, страна на възпитанието, която е
свързана с развитие на интелектна на личността. Той е изключително обхватен,
комплексен и сложен процес. Интелект означава най-общо умствената и познавателната
способност у човека, неговата възможност вярно и креативно да мисли. Главната
насоченост на интелектуалното възпитание към представяне на учениците на знания,
носещи характеристики на истинност. В контекста на светското образование това
означава знания, съответстващи на съвременното развитие на науката в различните и
проявления – такъв тип знания, които позволяват оптималното адаптиране на
подрастващите към съвременните условия на живот. Основанията на теоретико-
възпитателния подход са самите теории за интелекта, разположени в рамките на
психологическата наука. Интелектуалното възпитание представлява целенасоченият,
съзнателно замисленият процес и адекватната на него дейност за развитието и
усъвършенствуването на умствените сили и възможности на човешкия индивид. То
включва както преднамерените въздействия, така и взаимодействията на субектите,
съзнателно проявяващи и реализиращи своя интелект. Фактически по-широк социален
смисъл на думата интелектуалното възпитание включва цялостното съзнателно
овладяване социализацията и енкултурацията на човека в интелектуалната сфера.
Оптималното организиране на възпитателните дейности изисква добро познаване на
разнообразието от дефиниции на интелекта, всяка една, от които може да бъде
поставена в основата на съответната задача на интелектуалното възпитание. На тази
база могат да бъдат дефинирани следните задачи на интелектуално възпитание,
свързани с целенасоченото формиране на сбособностите за: абстрактно мислене,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2021 в 09:29 студентка на 29 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж"гр. Пловдив , специалност - Стопанско управление, випуск 2020
29 май 2021 в 10:00 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2021
24 май 2021 в 11:46 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Социална педагогика, випуск 2021
20 май 2021 в 11:13 учител на 50 години
06 май 2021 в 15:13 студент на 31 години от София - УНИБИТ, факулетет - ФБКН, специалност - пк, випуск 2014
04 май 2021 в 18:03 студент на 48 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Маркетинг, випуск 2014
27 апр 2021 в 07:07 учител
14 апр 2021 в 19:28 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
17 мар 2021 в 00:18 потребител на 37 години
23 фев 2021 в 08:04 родител
 
Подобни материали
 

Интелектуално възпитание


Темата включва основните и най-важни елементи отнасящи се към интелектуалното възпитание на подрастващите и основните дейности които изпълнява...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Същност и сфери на възпитанието – нравствено, естетическо, трудово, религиозно, семейно, здравно и физическо, интелектуално

Материал № 1364442, от 17 фев 2020
Свален: 80 пъти
Прегледан: 111 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 16
Брой думи: 4,340
Брой символи: 28,592

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и сфери на възпитанието – нравствено, е ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала