Големина на текста:
ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
Р Е Ф Е Р А Т
на тема:
Борба с бедността в европейските
страни (включително България) и
Борба с бедността в Албания
старана извън ЕС
Учебна дисциплина: Международно социално право
Изготвил: Преподаватели:
Десислава Дикова ИлеваФ. 069602 Гл. ас. д-р Желева
Специалност:Социален мениджмънт” – IV курс. Гл. ас. д-р Василева
Какво всъщност е бедността? Тъй като концепцията за бедност има
основно присъствие в политическите платформи днес, тя е придобила и
основна роля в конвенционалната икономическа теория, най-вече в
социалистическия подход към икономиката. Дефиницията на бедност в
конвенционалната теория е определено ниво на доход или стандарт на
живот, следователно измерими характеристики на индивид, група или
конкретна страна. Реалните доходи, които определят нивото на стандарт на
живот, зависят от производителността на труда.
Нормативната база на политиката, програмите и схемите при
борбата с бедността е свързана с чл. 235 от Договора за ЕИО. Договорът от
Маастрихт за пръв път посочва победата над изключването на хора от
обществото като една от основните цели пред социалната политика на ЕС.
Целите които се поставят са насочени към укрепване на икономическата и
социалната интеграция (кохезия) в рамките на Общността. Стремежът е
политиката на Общността да осигури пълна защита на намиращите се в най-
неблагоприятно положение групи в обществото чрез развитието и
обединяването на досегашните специални мерки.
Достиженията: Едно от постиженията е във възприемането на разбирането,
че бедността не е единствено въпрос на недостиг на средства и ресурси.
Много други нейни белези следва да се имат предвид в социалната
политика, например дълготрайната безработица, липсата или ниското
равнище на професионални умения, еднопарантални или многочленни
семейства, бездомност, неграмотност и пр. Жертвите на бедността
следователно страдат от многостранна депривация. От тук произтича
необходимостта от многостранен и комплексен подход, с изместващ се
акцент от пасивните към активните политики за борба с бедността и
социалната (ре)интеграция на хората.
При реализацията на своята политика в областта на бедността
Общността е реализирала три последователни програми:
- Програма за пилотни схеми и изследвания за борба с бедността (1975-80
год.). Основният извод от тази първа програма е, че са необходими
специфични действия на ниво Общност и отделни страни- членки.
2
- Втората програма за специфични действия на Общността срещу бедността
(1985-89 год.) акцентира върху набирането на информация, обмяната на
опит и координирането на мерки срещу бедността. Резултатите от тази
програма показват, че поощряването на съвместната работа между
публични и недържавни организации, както и координацията на
международно равнище, спомага за решаването на проблемите.
Въвеждането на операционална и изследователска мрежа по проблемите на
бедността е друг резултат от тази програма.
- Целите на третата програма за действия против бедността, освен обмяната
на информация и подкрепа за националните действия в страните- членки,
са: (а) развитието на превантивни мерки по отношение на рисковите групи;
(б) коригиращи мерки за посрещане нуждите на бедните. Програмата
променя акцента от изследователските действия към селективно развитие
на непосредствени мерки в полза на бедните. Внимание във връзка с това
заслужава ориентацията към превенцията.
Към това може да се добави проведената през периода 1988-92 г. 11-
та ЕCSC "Програма за социални жилища", от която са се възползвали около
180 хил. жители на Общността.
Борбата с бедността в България.
Стратегия за борба с бедността и социалната изолация, обхващаща
периода 2003 – 2006 г., която бе последвана от два национални плана за
борба с бедността и социалната изолация през 2004 и през 2005–2006 г.
Генералната цел на Стратегията бе формулирана таканамалява-
не на бедността и предотвратяване на риска от социална изолация.
Първата стъпка за нейното изпълнение беше приемането на официална
линия на бедност (152 лв. за 2007 г. и 166 лв. от 1 януари 2008 г.)
по методика, утвърдена с постановление на МС. Тя обаче не бе последвана
от втората, също важна крачкаприемането на методика/механизъм за
обвързване на минималните плащания и социалните помощи с официалната
линия на бедност, въпреки че експертни решения в
тази посока бяха разработени и предложени за одобрение. Третата
логически последователна стъпка би била да се намали степента на риск
от настъпването на вторична бедност“. В тази връзка трите най-важни
обществени сфери (здравеопазване, образование и осигуряване)
трябва да бъдат реформирани и развити така, че да гарантират по-голяма
сигурност.
Разбира се, в основата на всяка успешна политика за борба с
бедността стоят макроикономическата стабилност и устойчивият
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Борба с бедността в европейските страни (включително България). Борба с бедността в Албания – старана извън ЕС

Какво всъщност е бедността? Тъй като концепцията за бедност има основно присъствие в политическите платформи днес, тя е придобила и основна роля в конвенционалната икономическа теория, най-вече в социалистическия подход към икономиката...
Изпратен от:
Desislava Dikova Ileva
на 2020-02-03
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Ограничаване на бедността

16 мар 2009
·
263
·
23
·
5,536
·
302
·
1

Според Световен речник по икономикс бедността се определя като: “Положение, в което се намират онези членове на обществото, чиито материални нужди са най-зле задоволени. Критерии за това са: абсолютен измерител...
 

Национална стратегия за равни възможности

17 май 2006
·
1,256
·
40
·
6,281
·
321

Хората с увреждания притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане на равни възможности, независимост и пълна икономическа и социална интеграция.
 

Проект за социално включване

22 авг 2011
·
148
·
38
·
8,503
·
302

Апликационна форма за кандидатстване за проект "Интегрирани политики за социално включване". Спечелен...
 

Стратегии в общинската социална политика

27 апр 2009
·
66
·
14
·
1,839
·
33

До неотдавна темата за бедността беше нежелана за изследователска работа от страните от Източна Европа. Смяташе, че бедността като обществено обусловено явление не съществува...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Борба с бедността в европейските страни (включително България). Борба с бедността в Албания – старана извън ЕС

Материал № 1363281, от 03 фев 2020
Свален: 2 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Автор: Христо Ботев
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,664
Брой символи: 16,816

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Борба с бедността в европейските страни (включи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала