Големина на текста:
ЗАПИСКИ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ТЕМА №1
Въведение в Методиката на обучение по математика в
детската градина
1. Предмет, цели и задачи на ПОЕМП
2. Значение на ПОЕМП и връзката й с другите науки
1. Предмет, цели и задачи на Методиката на обучение по
математика в детската градина
Методиката на обучение по математика във всички образователни
степени е призвана да отговори на въпросите защо да се учи математика,
какво от науката математика да се изучава от обучаваните и как да се
обучават подрасващите по математика. Целта на лекционния курс е да
отговори на тези основни въпроси. (по: Д. Гълъбова, 2003, с. 11)
Целта на МОМДГ е не само подготовка за успешно овладяване на
математика в училище, но и цялостно и многостранно развитие на детето. (В.
Ванева, 2006, с. 4)
Предмет на МОМДГ в детската градина като частна методика
(дидактика) е да разкрие специфичните закономерности в обучението по
математика, да изясни методите и организацията на работа в детската градина.
(В. Ванева, 2006, с. 4)
Задачите, които стоят за разрешаване пред МОМДГ са следните:
? Да изследва и разработи дидактическите основи на процеса на
формиране на елементарните математически представи у децата в
предучилищна възраст. (В. Ванева, 2006, с. 4)
? Да обоснове целта, задачите и мястото на математическата
подготовка на децата от предучилищна възраст за училище в цялостния
възпитателно-образователен процес на детската градина. (В. Ванева,
2006, с. 4)
? Да уточни съдържанието и обема на програмния материал за
формиране на количествени, пространствени и времеви представи у
децата от 3 до 6/7 години и да определи най-подходящото му
разпределение по групи. (В. Ванева, 2006, с. 5)
? Да разработи и приложи в практиката разнообразни дидактични
средства, форми и методи за организиране на процеса на формиране
и развитие на елементарни математически представи и предложи точни
и ефективни инструкции за използването им. (В. Ванева, 2006, с. 5)
? Да посочи конкретни методически изисквания за организация (форми
на работа, планиране) на детската математическа активност и
използването на разнообразните дидактични материали. (В. Ванева,
2006, с. 5)
? Да установи методи на изследване, които да разкрият различни страни
на процеса на формиране на елементарни математически предстваи в
предучилищна възраст. (В. Ванева, 2006, с. 5)
? Да разработи диагностични методики за изследване на
математическата подготовка на децата в различните възрастови групи
(особено за децата в подготвителна група) и за прогнозиране
перспективите в математическото им развитие. (В. Ванева, 2006, с. 5)
? Да осигури приемственост при формирането на основните
математически представи в детската градина и съответните понятия в
училище. (В. Ванева, 2006, с. 5)
? Да предложи методически препоръки за родителите във връзка с
развитието на математическите представи у децата в семейна среда. (В.
Ванева, 2006, с. 5)
? Да разработи съдържанието на подготовката на висококвалифицирани
кадри, способни да реализират педагогическата и методическата работа
за формиране на елементарни математически представи у децата във
всички звена на системата на предучилищното възпитание. (В. Ванева,
2006, с. 5)
2. Значение на МОМДГ
Значението на МОМДГ можем да очертаем в няколко аспекта:
? За подготовката на детските учители и за повишаване на
методическата им квалификация;
? За разкриване на психологическите механизми при овладяването на
елементарни математически представи у децата в предучилищна
възраст;
? За усъвършенстване на математическата подготовка на малките
деца;
? За обогатяване на науките, с които тя е във връзка. (В. Ванева, 2006, с.
5)
ТЕМА №2
Съдържание на обучението по математика в детската
градина
1. Фактори, определящи подбора на образователно съдържание
2. Цели и съдържание на математическата подготовка в предуцилищна възраст
3. Развтие на детското мислене посредством образователното съдържание по
математика
4. Принципи за подбор и структуриране на образователното съдържание
1. Фактори, определящи подбора на образователно
съдържание
Съдържанието на математическата подготовка и активност на децата в
предучилищна възраст се определя от спецификата на математическите
понятия, педагогическите традиции в обучението на децата в предучилищна
възраст и подготовката им за училище (В. Ванева, 2006, с. 58)
При подбора на образователно съдържание се отчитат следните
фактори.
На първо място се отчитат потребностите на обществото относно
възпитанието и развитието на съвременната личност и на личността в близките
няколко десетилетия. (Т. Игнатова, В. Ванева и др., 1991, с. 9)
На второ място при подбора на учебното съдържание по математика се
отчитат развитието и постиженията на педагогическата и психологическата
наука. (Т. Игнатова, В. Ванева и др., 1991, с. 9-10)
На трето място се отчита развитието и на науката математика. (Т.
Игнатова, В. Ванева и др., 1991, с. 10)
Абстрактният характер на математическите знания, от една страна, и
предимно нагледно-действеното и нагледно-образното мислене на децата от
предучилищна възраст – от друга, създават обективни трудности при подбора
на учебното съдържание, а също така и при подбора на методите за неговото
усвояване. (Т. Игнатова, В. Ванева и др., 1991, с. 10)
2. Цели и съдържание на математическата подготовка в
предуцилищна възраст
Съдържанието на елементарните математически представи е дадено в
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр.
46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.), образователно направление
«Математика» и е структурирано в 5 ядра: Количествени отношения,
Пространствени отношения, Времеви отношения, Измерване и Развнинни
фигури.
Количествени отношения
Формирането на представи за множества започва още в І група. Основна,
водеща програмна задача е групирането на предмени по общ признак (вид,
цвят, големина и др.), определяне кога даден предмет е или не е от дадена
група. Отначало децата образуват множества, като групират предмети само по
един, добре познат за тях признак, а по-късно – по два или три признака
едновременно. Започва се с групиране по видов признак (група от зайчета),
след това по цвят (сиви зайчета), по-късно по големина (големи зайчета) и т.н.
(Т. Игнатова, В. Ванева и др., 1991, с. 12)
Групиране по вид: Заведете малките на животните при техните майки (група на зайчета, котки,
кучета).
Групиране по цвят: Образувайте група на белите зайчета и група на сиви зайчета.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Mетодика на обучението по математика в детската градина

Мъведение в методиката на обучение по математика в детската градина...
Изпратен от:
kuzeva.rapo14
на 2019-12-17
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
933 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,078
·
4
·
120
·
1,675
·
1
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Задачи, давани на конкурсен изпит за прием в математическите гимназии

04 юни 2007
·
562
·
28
·
1,150
·
879
·
1

Задачи от конкурсни изпити по математика, заеднос решенията.
 

План-конспект по методика на формиране на елементарни математически представи

23 окт 2011
·
558
·
7
·
891
·
885
·
3

План-конспект на педагогическа ситуация на обучението по математика в ДГ. Тема - „Измерване на величини с цветна линийка или везни”...
 

Задачи за движение - указания

01 апр 2009
·
249
·
2
·
159
·
1,478

Задачи за движение – указания 1. Означения: Величина Означение Основна мерна единица Път (разстояние) S км Скорост v км/ч Време t час 2. Приемаме,че движението е праволинейно равномерно. 3. Формули S = v.t v = S : t t = S : v 4...
 

Задачи за вектори

01 авг 2007
·
428
·
3
·
116
·
500
·
1
·
2

Да се докаже, че всеки четериъгълник, чиито диагонали се разполовяват от пресечната им точка, е успоредник.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
3
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Mетодика на обучението по математика в детската градина

Материал № 1358781, от 17 дек 2019
Свален: 933 пъти
Прегледан: 1,777 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 154
Брой думи: 50,442
Брой символи: 298,717

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Mетодика на обучението по математика в детската ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала