Големина на текста:
БАНКОВО ДЕЛО
Английската банка става централна банка на Великобритания: По законодателен път
Антиципативната лихва е тази, при която лихвата се начислява в началото, т.е.
предварително от взетия заем или в началото при влагането на сумата
Бюджетната, фискалната и парично - кредитната политика имат: Еднакви цели
Банковата система представлява съвкупност от: Банковите и небанковите финансови
институции
Банкнотата е: Полица срещу банката
Банкнотите и монетите в обръщение са част от баланса на управление: - Емисионно
Билонните монети са предназначени да: Обслужват дребните плащания
Българското законодателство за БНБ предвижда максимална граница на отчисленията
за задължителните резерви: до 15 на сто от всички активи
БНБ е: емисионна банка
БНБ в условията на Паричен съвет: обявява основния лихвен процент
БНБ има право да извършва: кредитни операции срещу обезпечение
БНБ в условията на Паричен съвет съставя: два баланса
Валутният борд е монетарен орган, упълномощен чрез закон да извършва своята
дейност. Кой е този закон у нас? Законът за БНБ
В зависимост от момента на начисляването и плащането на лихвата тя бива :
декурзивна и антиципативна
В условията на пазарна икономика банковата система има: Двузвенен характер
В условията на валутен борд с какво са обезпечени националните пари в обръщение :
всички по-горе
В условията на валутен борд емитирането на пари се извършва само когато : Има
увеличение на Златно/Валутните резерви
В условията на Паричен съвет, функциите му се изпълняват от управление:
Емисионно
Възможно ли е да се извършва ресконтиране в условията на валутен борд? не, защото
това е вид рефинансиране, а това е забранено
В периода до 09.09.1944г. за банковата ни система е характерна: Двустепенна
структура
В исторически аспект парите възникват и се развиват: Успоредно с възникването и
развитието на стоковото производство
В условията на съвременната инфлация стои: Несъответствие между стоковата и
паричната маса в обръщение
Депозитната разписка на сарафа се появява като: Материално удостоверение на
определени кредитни задължения
Декурзивна лихвае тази, която се изплаща след като вложената или заетата сума е
била използвана, т.е. в края на срока
Декретни пари : пари които нямат стойност
Доходът по купонни облигации зависи от: номиналната стойност и лихвата
Доходът по лихвоносни ДЦК се определя като: проста декурзивна лихва
Доходът от облигации: не се облага с данъци
Доходът по съкровищните бонове се нарича: Сконто
Доходът по сконтовите ДЦК се изчислява като: разлика между номиналната и
покупната цена
Довереник на облигационерите е :търговска банка, която не е банка-поемател на
емисията
Дивидент по привилегировани акции се изплаща:ако дружеството има печалба
Двузвенната банкова система означава наличието на: централна и търговски банки
Дълг по който е кредитор Централната банка се нарича : монетаризиран
Ефектът на операциите на Централната банка е: мултипликативен
Ефективната годишна доходност по съкровищните бонове е: по-голяма от годишната
доходност
Еднозвенната банкова система е характерна за: командно-административен тип
икономика
Един от най-изявените представители на теорията за парите като техническо средство е:
Адам Смит
Един от основните недостатъци на преките инструменти за парично-кредитна политика
е: недостатъчна гъвкавост
Едно от основните предимства на косвените инструменти за парично-кредитна политика
е: постигане на единство между различните видове политики
Защо централните банки са банки на банките? защото обслужват и контролират
търговските банки
Защо централната банка е банка на нацията? защото съхранява златните и валутни
резерви на държавата
Защо централните банки са банки на държавата;Защото могат да отпускат преки
банкови кредити за покриване на БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ.
Защо валутният борд в България се води борд от второ поколение ; защото се
омекотяват някои от елементите на борда
За банковата система в периода след 09.09.1944г. е характерна: Силна концентрация
За характера на съвременните пари: Съвременните пари са необменяеми срещу злато
и връзката между тях и златото е изтъняла до прекъсване
Задължителните минимални резерви се определят като процент от: привлечените
депозити на търговската банка
Икономическата функция на централната банка се проявява в сферата на:
предприетите мерки в областта на различните парично-кредитни политики
Икономическия растеж като цел на парично-кредитната политика се изразява в: Висок
темп на БВП
Използването на парите в процеса на измерване на стоковите стойности се свързва с
функцията: - мярка на стойността
Източникът на лихвата, която длъжникът заплаща на своя кредитор, е: неговият
собствен доход
Избройте основните функции на БНБ! Осигурява стабилност на националната
парична единица, подкрепя политиката на устойчив и неинфлационен растеж,
съдейства за създаването на ефективни платежни механизми, емитира банкноти и
монети в страната, осъществява надзор върху дейността на другите банки
Избройте какви влогове могат да си открият юридическите лица? Депозити на
виждане, овърнайт депозити, срочни депозити, депозити с авансово изплащане на
лихва и други, деноминирани в различни валути
Избройте какви влогове могат да си открият физическите лица? Спестовни влогове,
детски спестовни влогове, срочни депозити, срочни депозити с фиксиран доход,
депозити с авансово изплащане на лихвата и други, които са деноминирани в
национална и чужда валута.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело - пищов

Включени са основни термини, понятия и определения...
Изпратен от:
Lidka Petrova
на 2019-11-10
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
21 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Банково дело от Велико Търново за Студенти от бакалавър несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Същност и организация на банковата система

20 юни 2009
·
136
·
5
·
1,845
·
145

Съвременната банкова система е съвкупност от банки и подобни на тях организации в дадена страна, които се намират в тясна взаимовръзка и взаимообусловеност...
 

Банкова система

17 фев 2010
·
111
·
9
·
1,691
·
86

Съвкупност от всички банки или лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност, определена в съответни законови и нормативни документи на страната. Лицензът се дава, след като се прецени характерът на дейността...
 

Банки и банкова система

16 мар 2011
·
192
·
62
·
10,970
·
267

Първата и основна операция на всяка банка е формирането на собствения капитал. В позиция ”собствен капитал” се включват три подгрупи: капитал, печалба и резерви...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело - пищов

Материал № 1355849, от 10 ное 2019
Свален: 21 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 11
Брой думи: 2,817
Брой символи: 18,015

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала