Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ………………..
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от ……………………………………………………………………………………….……………….,
(име, адрес и телефон за контакт)
………………………………………………………………………………………….………………...
(седалище)
Пълен пощенски адрес: ………………………………………………………………………………..
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ………………………………………………………………..
…….
…………………………………………………………………………………………………………...
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ……………………..…………..
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………..……….
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че ………………………………………………………………….............………..
има следното инвестиционно предложение:
…………………………………………………………………………………………………………...
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
…………………………………………………………………………………………………..
………...
…………………………………………………………………………………………………..
………...
…………………………………………………………………………………………………..
………...
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение 1 или приложение 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други
свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на
съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема
дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни
UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на
Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и
територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни,
при които се осъществява или е възможен контакт с води:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста от ЗООС.
Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се
извършва преценка.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС,
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение 1 или в приложение 2 към
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от
ЗООС) поради следните основания (мотиви):
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата
на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг
подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен
акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 мар 2023 в 09:10 в момента не учи на 34 години
 
Подобни материали
 

Организация на строителството

04 сеп 2008
·
2,774
·
68
·
29,865
·
3,576
·
3
·
2

В строителната специализирана литература някои автори обединяват първото и четвъртото значение и ги разглеждат в следните две направления....
 

Проект-обяснителна записка

08 окт 2009
·
363
·
19
·
2,570
·
794

Обяснителна записка Характеристика на строителния обект: Обекта се строи в жилищната зона на град Варна. Релефа на терена е равнинен с тревна растителност. Сградата е жилищна монолитна, със стомано бетонова носеща консртукция със носещи колони и шайби...
 
Онлайн тестове по Строителство
Технология на специалността
изходен тест по Строителство за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за ученици, самостоятелна или задочна форма специалност "Вътрешни облицовки и настилки" за оформяне на годишна оценка. Има 12 въпроса с по един верен отговор.
(Труден)
12
1
21 мин
09.12.2021
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Уведомление за инвестиционно предложение

Материал № 1355750, от 08 ное 2019
Свален: 1 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Формуляр
Брой страници: 4
Брой думи: 616
Брой символи: 4,001

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Уведомление за инвестиционно предложение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
411

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
227

виж още преподаватели...
Последно видяха материала